Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (95) Հոկտեմբեր 2019

Գրական-Մշակութային

ԳԱՆԱՏԱ

Գանատահայ անուանի քանդակագործ Արթօ Չաքմաքճեան կնքած է իր մահկանացուն

kragan
Գանատահայ անուանի քանդակագործ, Գանատայի գեղարուեստի թագաւորական ակադեմիայի անդամ, Քեպէքի համալսարանի դասախօս Արթօ Չաքմաքճեան, 86 տարեկանին կնքած է իր մահկանացուն:
Ծնած է Գահիրէ: 15 տարեկանին ընտանիքը հայրենադարձած է Խորհրդային Հայաստան: Մասնագիտական ուսումը ստացած է Երեւանի գեղարուեստա-թատերական համալսարանին մէջ: Ան ճանչցուած քանդակագործ էր, երբ ստիպուած եղաւ հեռանալու Հայաստանէն. անոր ստեղծագործելու ոճը խորթ էր Խորհրդային Միութեան սկզբունքներուն, չնայած 1964 թուականին Մոսկուայի Խաղաղութեան կոմիտէի մրցանակաբաշխութեան ընթացքին արժանացած էր առաջին մրցանակի՝ իր «Հիրոշիմա» քանդակին շնորհիւ, մինչ միեւնոյն ժամանակ Երեւանի մէջ զետեղուած անոր «Կոմիտաս» քանդակը ջարդած էին: 1975-ին մեծ քանդակագործը հաստատուեցաւ Մոնրէալ:
Հետագային, իր հարցազրոյցներէն մէկուն մէջ ան ըսած է. "Ես հեռացայ Հայաստանէն, որ շարունակեմ սիրել Հայաստանը: Ես չէի կրնար ապրիլ տեղ մը, ուր արուեստի հետ այդպէս կը վարուին՝ կը ջարդեն գործը"։ Գանատայի կառավարութիւնը բազմիցս առաջարկած է քանդակագործին գնել անոր երեք յարկանի տունը եւ դարձնել թանգարան, սակայն ան մերժած է, ըսելով որ այնտեղ պահուող իր բոլոր գործերը Հայաստանի համար են:
Այսօր Չաքմաքճեանի քանդակները կը զարդարեն աշխարհի շատ մը քաղաքներու փողոցներն ու անուանի պատկերասրահները, իսկ Հայաստանի մէջ անոր քանդակներէն ոչ մէկը զետեղուեցաւ, նոյնիսկ անկախութենէն ետք: