Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (115) Յուլիս 2021

Խմբագրական

ՅԵՏ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԽՈՀԵՐ

kragan
«Մարդիկ պէտք է պաշտպանեն օրէնքներն այնպէս , ինչպէս քաղաքի դարպասները» Հերակլիտես
20 Յունիսին, յետ-պատերազմեան ծանր պայմաններու տակ կայացան ՀՀ խորհրդարանական արտահերթ ընտրութիւնները, լիցքաթափելու հոգեբարոյական գերլարուած մթնոլորտը եւ առիթ տալու հայրենի ժողովուրդին որ իր ազատ ձայնով ու քուէով անգամ մը եւս որոշէ զինք ներկայացնելու կոչուած իշխանութիւնը, յետ 44-օրեայ պատերազմի մեր ամփառունակ պարտութեան:

Դժբախտաբար, քաղաքական բանավէճի մշակոյթը դարձաւ մեծ բացական նախընտրական ժամանակաշրջանին, ուր զիրար վարկաբեկելու, զիրար զրպարտելու տխուր սովորոյթը հասաւ իր գագաթնակէտին, մթնոլորտը թունաւորելով սուտով ու կեղծիքով, ապատեղեկատւութեամբ, սխալ լուրերով, անուանարկումներով, հայհոյախօսութեամբ եւ չարախօսութեամբ: Ընկերային ցանցերը յատկապէս ամէն ինչ ըրին ապակողմնորոշելու ընտրազանգուածն ու հայ հասարակութիւնը, զայն տրամադրելու ի նպաստ կամ ընդդէմ այս կամ այն թեկնածուին, կամ դաշինքին թէ կուսակցութեան, ստեղծելով իրաւ խառնաշփոթ մը:

Եւ զարմանալ միայն կարելի է որ մեր մի բուռ ժողովուրդը ներկայացնելու համար պայքար մղեցին 26 դաշինքներ թէ կուսակցութիւններ, որոնք անգամ մը եւս ի ցոյց կը հանեն մեր քաղաքական տհասութիւնը, մեր անմիաբանութիւնը, երբ բազմամիլիոն բնակչութիւն ունեցող երկիրներն անգամ կը միաբանուին 3-4 կուսակցութեանց շուրջ:

Բայց հակառակ այս բոլորին, մեր ժողովուրդը՝ ջախջախիչ մեծամասնութեամբ, իր վստահութեան քուէն տուաւ ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆԵԱՆԻՆ եւ անոր գլխաւորած Քաղաքացիական Պայմանագիր կուսակցութեան:

Շնորհաւո՛ր եւ ողջո՛յն գաղափարական առողջ բնազդով եւ դարաւոր իմաստութեամբ առաջնորդուող մեր ժողովուրդին, որ հակառակ ամէն տեսակի վիրաւորանքներուն, փորձութիւններուն եւ կեղծիքներուն, կրցաւ տեսնել արդարութեան լոյսը եւ պետականութեան շահը գերադասեց ամէն տեսակի այլ նկատառումներէն եւ իր յստակ ու մեկին ՈՉը ըսաւ՝
-Ժողովուրդը «ժեխ» անուանողներուն,

-Հոկտ. 27-ն կազմակերպողներուն,

-Մարտ 1-ին, խաղաղ ցուցարարներու վրայ կրակողներուն,
-Պօղոս Պօղոսեանը՝ «Առագաստ» սրճարանին մէջ սպաննողին՝ բարեւի մը փոխան,

-Միլիարտաւոր տոլարով զինք կեղեքողներուն, մեր երկիրը իրենց սեփական ագարակին վերածած ներքին ցեցերուն եւ հացկատակներուն:
-Ահ ու սարսափ տարածողներուն,
-Ընտրակեղծիքներով իշխանութիւնը զաւթողներուն,
-Ազատ խօսքի խափանարարութեան, բռնապետութեան, կաշառատւութեան եւ կաշառակերութեան արատաւոր երեւոյթներուն:

-Աւազակապետութեան եւ «կոռուպցիա»ի ու անարդարութեան վրայ հիմնուած համակարգին:

 

Եւ իր ԱՅՈ-ն ըսաւ ու իր վստահութեան քուէն տուաւ ներկայ գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանին որ յանձնառու է՝
-Օրէնքի գերակայութեան, օրէնքի գերիշխանութեան կամ օրէնքի «տիկտատուրա»ի ամրակայման գործադրութեան,
-Անկախ, անկաշառ եւ անաչառ արդարադատութեան հաստատման, որով կարելի կ'ըլլայ մեր ժողովուրդին արդար, քրտնաջան աշխատանքին հաշւոյն գերհարստացած, մեր երկիրը անխնայ թալանած այրերը կանչել պատասխանատւութեան, հաշուետւութեան եւ արդարադատութեան:
-Ազատ խօսքի ու ազատ մտքի յարգանքի տարածման,
-Կաշառակերութեան եւ փտածութեան դէմ պայքարի սրացման,

-Ազատ, արդար, օրինապահ եւ ժողովրդավար հասարակարգի կայացման, որ էական նախապայման է պետականութեան յառաջընթացին եւ բարօրութեան:
Եւ հիմա երկրին մէջ տիրող ճգնաժամային իրավիճակը՝ բազում մարտահրաւէրներ դիմագրաւելու պարտաւորութեան տակ կը դնէ վերընտիր վարչապետը: Կարելի է թուել անոնցմէ կարեւորագոյնները.-

- Անյապաղ ստեղծել հմուտ դիւանագէտներէ եւ փորձառու իրաւաքաղաքագէտներէ բաղկացած խորհրդակցական մարմին՝ լուծում գտնելու այն բազմապիսի խնդիրներուն, որոնք կը ծառանան Հայաստանի եւ Արցախի առջեւ, մասնաւորաբար ազգային պետական անվտանգութեան ամուր երաշխիքներ ստեղծելու ուղղութեամբ, երբ Ազրպէյճանը, Թուրքիան տարածաշրջանին մէջ բացէ ի բաց կը վարեն Հայաստանն ու հայութիւնը ոչնչացնելու բանթուրանական քաղաքականութիւն, մինչ Ռուսաստանի Դաշնութիւնը Պիղատոսի դերին մէջ է յայտնուած, կամ տկար դաշնակցի եւ կամ, շատ հաւանաբար, կը միտի Հայաստանի ինքնիշխանութիւնը ամբողջովին ենթարկել իրեն...Այս ուղղութեամբ ալ, Հայաստանի վրայ ի գործ կը դրուին տարածքային, հոգեբանական եւ այլ ճնշումներ...

-Հայաստան- Սփիւռք յարաբերութիւնները բարձրացնել նոր որակի ու մակարդակի, առաւել արդիւնաւէտ օգտագործելով Սփիւռքի ողջ ներոյժը՝ մասնագիտական տարբեր ոլորտներու մէջ:

-Ազգային-պետական օրակարգ ու ծրագիր մշակել, կրթութեան, մշակոյթի, գիտութեան, տնտեսութեան, ռազմարդիւնաբերութեան, բանակի եւ զինոյժի ոլորտները դարձնելով ուշադրութեան եւ հոգատարութեան գերագոյն առարկայ:

-Արդարադատութիւնը դնել հիմնովին նոր հիմքի վրայ, որպէսզի անիկա գործէ լիովին անկախ, անաչառ եւ անկաշառ եւ կարենայ իրագործել այն ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹԻՒՆԸ, զոր կ'ակնկալէ մեր ժողովուրդը, մեր երկիրը ազատագրելով բոլոր մակաբոյծներէն, որոնք իրենց միլիարտաւոր հարստութիւնը դիզեցին մեր ժողովուրդին արեամբ ու քրտինքով...

-Զօրացնել, զօրացնել տնտեսութիւնն ու սպառազինութիւնը:
-Վերակազմակերպել հայոց բանակը եւ զայն դարձնել իսկապէս տարածաշրջանի ամէնէն մարտունակ, ամէնէն հզօր բանակներէն մին ի սարսափ թշնամեաց:

 

Բայց ամէնէն շատ եւ ամէնէն աւելի, յետ ընտրական այս շրջանին եւ ընդհանրապէս, մենք պիտի յաղթահարենք իրարու նկատմամբ թշնամանքի, ատելութեան, մաղձի, նախանձի, վրէժխնդրութեան եւ այլ յոռի զգացումները, որոնք մեզ շնչահեղձ կ'ընեն եւ կը սպառեն մեր ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ ՆԵՐՈՅԺԸ, միաժամանակ ՕՐԷՆՔԻ ՈՂՋ ԽՍՏՈՒԹԵԱՄԲ պիտի կարենանք պատժել մեր երկրին յանցագործները:

 

Մեր պետականութեան շուրջ բոլորուելու եւ պետական մտածողութեամբ գործելու պահն է բոլորին համար ալ, օրէնքի գերիշխանութիւնը նկատելով պետական կեանքի ուղեցոյցը, մէկդի դնելով բոլոր անձնական, հատուածական, խմբակային շահախնդրութիւնները, նկատառումները եւ զինուելու իրաւ հայրենասիրութեամբ եւ հայրենատիրութեամբ, հայրենակերտումի գաղափարախօսութեամբ:

Օ՛Ն ԳՈՐԾԻ:
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ