Ազատ Խօսք

Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (104) Յուլիս 2020

  • Ատրպէճանական նախայարձակում․ հակառակորդը կը լարէ սահմանային իրավիճակը
  • Վարչապետ Փաշինեանի ուղերձը` Սահմանադրութեան Օրուան առիթով
  • ԱԺ-ի նախագահը հրապարակած է սահմանադրական փոփոխութիւնները
  • ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒԵՑԱՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ
  • «Եթէ հարցն ունի ռազմական լուծում, ուրեմն Արցախի քաղաքացիները վաղուց լուծել են այդ հարցը»
  • Նաղդալեան մեկնաբանած է Սուրբ Սոֆիայի տաճարին կարգավիճակը փոխելու Թուրքիոյ որոշումը

Կիպրահայ

ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍ

ԿԻՊՐՈՍԻ ՆԱՐԵԿ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ

yeranՉորեքշաբթի, 15 Յուլիս 2020, կ. ե. Ժամը 6:30-ին տեղի ունեցաւ Կիպրոսի Նարեկ վարժարաններու (Նիկոսիոյ, Լառնագայի եւ Լիմասոլի) 2019-2020 ուսումնական տարեշրջանի ամավերջի հանդէսը, հովանաւորութեամբ Կիպրոսի հայոց Թեմի Կաթ. Փոխ. Տէր Խորէն Արք. Տողրամաճեանի եւ նախագահութեամբ կիպրահայ համայնքի Պետական Ներկ. Տիար Վարդգէս Մահտեսեանի՝ Նիկոսիոյ Նարեկի ամփիթատրոնին մէջ: Ներկայ էին նաեւ կրթական նախարարը եւ բարձրաստիճան պետական հիւրեր, ինչպէս նաեւ՝ վարժարաններու Հոգաբարձութեան ներկայացուցիչներ, ուսուցիչներ, ծնողներ, համայնքիս մէջ գործող միութեանց ներկայացուցիչներ:(մանրամասն)

ԿԻՊՐԱՀԱՅ ՔՐՈՆԻԿ

yeranԿիրակի, 21 Յունիս 2020-ին, Նիկոսիոյ Սբ. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ սուրբ եւ անմահ պատարագի, տեղի ունեցաւ հոգեհանգստեան պաշտօն, 133 տարիներու ընթացքին նահատակուած հերոսներու յիշատակին:(մանրամասն)

Խմբագրական

ՏԷՐ ՈՒՆԻ՞ ՄԵՐ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋԱՏԻՐՈՒԹԻՒՆԸ

yeranՇուտով՝ 10 Օգոստոս 2020-ին, կը լրանայ Սեւրի Դաշնագրի 100-ամեակը: Այն դաշնագրին՝ որուն հետ ածանցեալ Ուիլսընեան սահմանները, եղան Յովհանննէս Քաջազնունիի բնութագրումով՝ «մի տեսակ կապոյտ թռչուն...անշօշափելի ու անհասանելի»: Այսօր, 100 տարի ետք, ի՞նչ կ'ըսեն մեզի Սեւրի Դաշնագիրը եւ Ուիլսընեան իրաւարար վճիռը: Ի՞նչ իմաստ ու արժէք ունին անոնք տարագիր հայութեան ու Հայաստանի Հանրապետութեան լինելութեան համար:

Ինչպէս յայտնի է, 10 Օգոստոս 1920-ին, Սեւրի Դաշնագրով՝ յաղթական Դաշնակիցները պաշտօնապէս կը ճանչնային ու թուրքին կը պարտադրէին անկախ Հայաստանը, որուն սահմանները ճշդելու իրաւարար պարտականութիւնը կը ստանձնէր ԱՄՆ նախագահ Վուտրօ Ուիլսըն: Սեւրի պայմանագիրը նաեւ կ'ամրագրէր. «Իրաւարար որոշումի օրէն սկսեալ, Թուրքիան կը հրաժարի Հայաստանին փոխանցուելիք տարածքի նկատմամբ իր բոլոր իրաւունքներէն ու տիտղոսէն»: (մանրամասն)

Հարցազրոյց

ԿՐՕՆԱՓՈԽ ՀԱՅԵՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ

yeran-Պարոն Ալվրցեան, «արեւմտահայոց հարցերի ուսումնասիրութիւն» արտայայտութիւնն այսօր որքանո՞վ է ռէալ (իսկական Ա.Խ.) հնչում։
-Արեւմտահայոց հարցերի ուսումնասիրութեան խնդիրը շատ արդիական է, բայց եւ արդիական լինելով՝ նաեւ մոռացուած է մեզանում։ Որպէսզի ռէալ լինելու մասին խօսենք, նախ եւ առաջ պէտք է տեղեկանանք, ի՞նչ ունենք Արեւմտեան Հայաստանում եւ արեւմտահայութեան շրջանում։ Մենք մեր առջեւ դրել ենք յստակ խնդիր. ուսումնասիրել արեւմտահայութեան կեանքը բոլոր դիտանկիւններից՝ ազգային, կրօնական, մշակութային, քաղաքական, տնտեսական եւ այլն։ Ընդ որում, ոչ միայն Արեւմտեան Հայաստանում, այլեւ Կիլիկիայում, Փոքր Հայքում, Պոնտոսում եւ երկրի այլ տարածաշրջաններում։
-Իսկ այդ հայերի ո՞ր մասն է գիտակցում իր ազգային պատկանելիութիւնը։
-Թուրքիայում ապրող հայերը բաժանւում են մի քանի խմբի։ Լոզանի պայմանագրով պոլսահայութեանը տրուեց կրօնական համայնքի կարգավիճակ՝ Թուրքիոյ հայոց պատրիարքարանի առաջնորդութեամբ,...
(մանրամասն)

Յօդուածներ

Լիբանանի թրքական գաղութը

yeran 10 Յունիս 2020-ի երեկոյեան լիբանանահայ յայտնի հեռուստալրագրող Նշան Տէր Յարութիւնեանի նկատմամբ թրքական սադրանքն ու անոր հետեւած զարգացումները երեւան հանեցին Լիբանանի մէջ Թուրքիոյ տարած խլրդային աշխատանքներուն տարողութիւնը: Արդարեւ, այսպէս կոչուած «Լիբանանի Արաբական Մերտիլլիական Միութեան» քանի մը հարիւր կողմնակիցներ, Թուրքիոյ դրօշներով, իջան փողոցները, հայհոյելով հայոց ու սպառնալով զանոնք դուրս նետել Լիբանանէն:(մանրամասն)

ՄԱՅԻՍԵԱՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ԵՒ 1894-1896-Ի ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԸ ԱՀԱՐՈՆ ՇԽՐՏԸՄԵԱՆ- ՊԱՅՔԱՐ 181

yeranԵթէ հետեւինք հայ ժողովուրդի 19-րդ դարու պատմութեան ընթացքին, Հայկական հարցը ուրիշ բան չէր, եթէ ոչ արեւելեան Թուրքիոյ հայաբնակ նահանգներուն մէջ բարեկարգութիւններու պահանջը: Փաստօրէն, հիմնուելով Պերլինի խորհրդաժողովի 61-րդ յօդուածին վրայ, Արեւմտահայաստանի հայութիւնը պարզապէս կեանքի, ունեցուածքի, պատիւի ապահովութիւն կը պահանջէր: Կը պահանջէր, որ թուրքը եւ քիւրտը չյափշտակեն ճակտի քրտինքով ձեռք բերած օրապահիկը:(մանրամասն)

ՕՍՄԱՆԵԱՆ ԳՐԱՒՈՒՄԻ 600-ԱՄԵԱԿ ՍԵԼՃՈՒՔԵԱՆ ԳՐԱՒՈՒՄԻ 1000-ԱՄԵԱԿ

yeranՍուլթան Էրտողան (… կանխածի՞ն), յաճախ իր փարանոյա-ն սանձազերծելով, կը սոնքար թէ ինք ժառանգորդն է օսմանցիներուն եւ սելճուքներուն, եւ մեծ շուքով պիտի նշէ Կոստանդնուպոլսոյ գրաւումին 600-ամեակը՝ 2053 թուին, եւ սելճուքներու Ա. Յաղթական արշաւանքին 1000-ամեակը՝ 2071 թուին։(մանրամասն)

ՊԱՅՔԱՐ 182

ԳԱՀԻՐԷԻ Հ. Բ. Ը. Մ.Ի ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆՑ ԼՈՅՍԻՆ ՏԱԿ - թիւ 15

Երիտթուրք կառավարութեան ստեղծած պատրուակները Մեծ Եղեռնի մասին Յարութիւն Իսկահատեան-Պէյրութ

yeranՊալքանեան պատերազմի մէջ Օսմանեան Պետութեան ջախջախիչ պարտութենէն ետք, Երիտթուրքերը լծուեցան իրավիճակի վերականգնումի աշխատանքներու: Պալքաններու կորուստով կառավարութիւնը այդ շրջանէն զրկուած էր եկամուտի կարեւոր աղբիւրէ, որ մղեց յաւելեալ տուրքեր սահմանելու ժողովուրդին վրայ:(մանրամասն)

ԵՐԿՈՒ ԱՊՐՈՂ ԿԵԱՆՔԵՐ

ԴՈԿՏ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

yeranԿը շարունակեմ մնալ շրջափակուած վիճակի մէջ՝ Քուէյթի Մահպուլա շրջանին մէջ։ Բաւական ժամանակէ ի վեր կ՚ապրիմ Մահպուլա շրջանին մէջ, բայց չէի նկատած, որ մեր յարկաբաժինի շէնքի ետեւի հանդիպակաց մասը ամբողջութեամբ բանուորներու նստավայր է եղեր։ Բանուորներ, որոնք կու գան ասիական եւ ափրիկեան ցամաքամասերէն։(մանրամասն)

Գրական-Մշակութային

ՓՈՒՆՋ ՄԸ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝ ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ

yeran

 

 

 

ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ
Հայրենական հովիտին մէջ ես ըլլայի՛,
Սաղարթախիտ անտառներուն մէջ մա՛ն գայի,
Ունկս դրա՛ծ ջինջ գետակի մը խոխոջին,
Թռչուններու զուարթաձայն գեղգեղանքին...
(մանրամասն)

ՂԵՒՈՆԴ ԱԼԻՇԱՆ ՏԻՏԱՆԸ

yeran2020 թուին հայ աշխարհը կը նշէ ծննդեան 200 ամեակները հայ իմացականութեան տիտաններէն երկու մեծանուն կղերականներու՝ Մկրտիչ Խրիմեանի եւ Հայր Ղեւոնդ Ալիշանի, որոնց դերը մեծ եղած է մեր եկեղեցական ու ազգային պատմութեան մէջ:(մանրամասն)

ԱՆՏԷՐ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԸ

yeranԴոկտոր Համբարձում Յարթունեան, Վիեննա, 6 Յունիս 2020 Եթէ պահ մը Հայրենիքին մէջ խօսուած արեւելահայերէնը մէկդի դնենք, կը նշմարենք, թէ արեւմտահայերէնը վերջին հարիւր տարիներուն անտէր-անտիրական մնացած է: Մխիթարեան միաբանութեան՝ արեւմտահայերէնի ձեւաւորման աշխատանքը հանրածանօթ պայմաններուն տակ անկարելի դարձաւ շարունակել ու զարգացնել: Աշխարհասփիւռ հայութիւնը գրեց ու խօսեցաւ իր ուզածին պէս՝ անտեսելով լեզուական տարրական օրէնքները: Ընթերցող հասարակութիւնը նուազեցաւ, իսկ հայերէնագէտ անհատները մնացին անկազմակերպ:(մանրամասն)

ՅՈՒՍԱԴՐԻՉ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐ.

yeranԵրկարամեայ ուսուցիչի մը կեանքը լի է հպարտառիթ անակնկալներով, որոնք եթէ ինչ որ չափով արդիւնքն են ուսուցիչին տուած դաստիարակութեան եւ ուսման, կը դառնան քաղցրահամ եւ Վահան Թէքեանի խօսքերով՝ – Ինչ որ տուի ուրիշին, վերադարձաւ անուշցած:(մանրամասն)

ՓՈԽԵԼ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

Դասական ուղղագրութեան վերականգման մասին

yeranՍփիւռքի լեզուաբան, լեզուագէտ ու սրտցաւ հայրենակիցները վերջին տարիներուն բազմաթիւ յօդուածներ հրապարակեցին՝ մամուլի մէջ եւ առցանց: Անոնք հայրենի իշխանութենէն կը պահանջէին վերականգնել դասական ուղղագրութիւնը, մատնանշելով անոր միասնականութեան կարեւոր դերը: Չնայած որ այս նիւթի կապակցութեամբ հայրենիքի մէջ գործող եւ դրական մօտեցում ունեցող լեզուաբաններ չեն պակսիր, մենք սփիւռքահայերս ցարդ չենք կարողացած համոզել ո'չ Հայաստանի իշխանութիւնը, ո'չ ալ հայրենի ընդդիմադիր մտաւորականութիւնը: Հասկնալի է, թէ մեր երկրի ռազմական, տնտեսական եւ ընկերային ապահովութունը կենսական է: (մանրամասն)

Տեսակէտ

ԱՅՍ ԸՆԹԱՑՔՈՎ՝ ԴԷՊԻ Ո՞ՒՐ…

Լուսարձակի տակ

yeranՔանի մը օր առաջ, Հ. Հ.ի կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմնամարզի նախարար Արայիկ Յարութիւնեանը յայտարարեց կրթական նոր մօտեցումները, որոնք Հ. Հ.ի մէջ պիտի կիրառուին յաջորդ ուսումնական տարիէն: Կը պարզուի, թէ հանրային դպրոցներէն կը հանուի «Հայ Եկեղեցւոյ Պատմութիւն» առարկան:(մանրամասն)

Սուրբ Սոֆիայի սպառնալիքը սպառնալիք Է ողջ Քրիստոնէական Քաղաքակրթութեան համար. Պատրիարք Քիրիլ

yeranԻնչո՞ւ լուռ են քրիստոնէական եկեղեցիները անխտիր: Մինչեւ ե՞րբ լուռ պիտի մնան Արեւմտեան աշխարհի բոլոր քրիստոնեայ պետութիւնները: Միչեւ ե՞րբ պիտի հանդուրժենք թուրք պետութեան ահաբեկչական այս ոտնձգութիւնները: Քրիստոնէական սրբազան ժառանգութիւններու նկատմամբ կատարուած այս բռնաբարումները պէտք է դատապարտուին ո՛չ միայն քրիստոնեայ պետութիւններու կողմէ, այլ նաեւ Միջին Արեւելքի երկիրներու մեր իսլամ եղբայրներու կողմէ՝ որոնք երկար ժամանակ ենթարկուեցան Օսմանեան բռնապետութեան գործադրած բիրտ հալածանքներուն, անմարդկային չարչարանքներուն:(մանրամասն)

Նամակ Երկրէն

Միասնականութիւն, այո', բայց որո՞ւ հետ եւ ինչպէ՞ս

yeranԱրդէն կարօտով կը յիշենք Երեւանի սրճարաններուն մէջ ընկերներու եւ այցելուներու հետ մեր հանդիպումները: Անցեալ տարի այս օրերուն, քաղաքը լեցուն էր հայ եւ օտար այցելուներով, իսկ մենք, գործի ժամերէն առաջ եւ վերջ, Երեւանի մտերմիկ սրճարաններուն մէջ հաճոյքով կը հանդիպէինք հին ու նոր ծանօթներու, ընկերներու, ազգականներու, այցելուներու, ...(մանրամասն)

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

-Համատարած քաոսի սպառնացող վտանգը

yeranԱյս օրերուն ցաւալի է տեսնել, թէ ինչպիսի սխալ ձեւերով կը պատկերացուի Հայաստանի Վարչապետին աշխարհահայեացքը՝ անհիմն ամբաստանութիւններով, երբ իր հաւասարակշռուած քայլերը կը բխին տիրող իրականութենէն, եւ ան կը ճգնի իրագործել հնարաւոր բոլոր կարելիութիւնները:(մանրամասն)

ՖՐԱՆՉԻՍԿՈՍ Ա. ՔԱՀԱՆԱՅԱՊԵՏԸ ՊԱՇՏՊԱՆ՝ ԲԱՆՈՒՈՐԻ ԱՐԺԱՆԻՔՆԵՐՈՒՆ

yeranԲարենորոգուած Վատիկանի "L'Osservatore Romano" պաշտօնաթերթի Ուրբաթ, 17 Յուլիս 2019 թուակիր անգլիատառ շաբաթօրեայ համարին մէջ, կարդացինք Ֆրանչիսկոս Ա. Պապի հեղինակած վեց ուղերձները՝ տարբեր առիթներով, որոնք մեծապէս ուսանելի են թէ՛ աշխարհականներուն եւ թէ՛ հոգեւորականներուն համար։(մանրամասն)

Անցուդարձ

Ատրպէճանական նախայարձակում․ հակառակորդը կը լարէ սահմանային իրավիճակը

yeranԱտրպէճանի զինուած ուժերը յուլիս 12-ին՝ ժամը 12:30-ի սահմաններուն, սկսած են հրետանային կրակոցներ արձակել ՀՀ Տաւուշի մարզի ուղղութեամբ: Վերջին երկու օրուան ընթացքին Ատրպէճանը շարունակած է իրավիճակի սրմանն ուղղուած ռազմական գործողութիւնները՝ պարբերաբար խախտելով հրադադարի կարգը։(մանրամասն)

Վարչապետ Փաշինեանի ուղերձը` Սահմանադրութեան Օրուան առիթով

yeranՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակութեան հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան հետեւեալ շնորհաւորական ուղերձը յղած է Սահմանադրութեան օրուան առիթով:(մանրամասն)

ԱԺ-ի նախագահը հրապարակած է սահմանադրական փոփոխութիւնները

yeranՅունիս 25-ին Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան պաշտօնապէս հրապարակած է խորհրդարանին կողմէ ընդունուած սահմանադրական փոփոխութիւնները: «Արմէնփրէս»-ի համաձայն՝ փոփոխութիւնները ի զօրու դառնալէ ետք կը դադրեցուի Սահմանադրական դատարանի (ՍԴ) աւելի քան 12 տարի պաշտօնավարած անդամներու պաշտօնավարումը, իսկ ՍԴ նախագահը կը շարունակէ պաշտօնավարել որպէս Սահմանադրական դատարանի անդամ:(մանրամասն)

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒԵՑԱՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

yeranԵՐԵՒԱՆ, «Արմէնփրէս».- Հրապարակուեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային անվտանգութեան նոր ռազմավարութիւնը, որ կը փոխարինէ 2007ին ընդունուած ռազմավարութիւնը: Նոր ռազմավարութիւնը հիմնուած է երեք հիմնարար սկզբունքներու վրայ:(մանրամասն)

«Եթէ հարցն ունի ռազմական լուծում, ուրեմն Արցախի քաղաքացիները վաղուց լուծել են այդ հարցը». Փաշինեանի խօսնակին պատասխանը՝ Ալիեւին

yeranԵՐԵՒԱՆ, «Սիվիլնեթ».- Նախորդ օրերուն Ատրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւ լրատուամիջոցներու հետ ունեցած զրոյցի մը ընթացքին մեղադրած էր Հայաստանը, Մինսկի խումբի միջնորդները, հայկական կողմը ամբաստանելով բանակցութիւնները ձախողութեան մատնելու մէջ։ Ալիեւի այս յայտարարութեան արձագանգեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի խօսնակ Մանէ Գէորգեան։(մանրամասն)

Նաղդալեան մեկնաբանած է Սուրբ Սոֆիայի տաճարին կարգավիճակը փոխելու Թուրքիոյ որոշումը

yeranՀայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարութեան մամլոյ բանբեր Աննա Նաղդալեան մեկնաբանած է Սուրբ Սոֆիայի տաճարի կարգավիճակի փոփոխութեան վերաբերեալ Թուրքիոյ իշխանութիւններուն որոշումը:(մանրամասն)

ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ

yeran
Ազգի ԲԱՐՈՅԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ մակարդակը պիտի բարձրացնել՝ դաստիարակութեամբ, գիտակցութեան արթնացումով եւ խորացումով, քանզի բարոյականութիւնն է որ կը պայմանաւորէ անոր ներկայ եւ ապագայ ընթացքի որակը....Ազգեր կամ հաւաքականութիւններ կրնան տնտեսական բարձր մակարդակի վրայ գտնուիլ, բարօր, բարեկեցիկ կեանք վայելել, սակայն եթէ կրողը չեն բարոյական բարձր արժէքներու, դիւրաւ կը դառնան նիւթին եւ ինչքին գերի, կ'այլասերին, կը խաթարուին նկարագրով....: Ներկայ սպառողական քաղաքակրթութեան հիմնական խնդիրներէն է սա: Մարդկային արժանաւորութիւնը նիւթական հարստութեան մէջ չէ բնաւ, այլ՝ անոր ապրած ու դաւանած հոգեւոր-բարոյական արժէքներուն, որոնց վսեմութիւնը ճշմարիտ չափանիշն է անոր մեծութեան...
...............
Բառերը շունչ են, բառերը լոյս են, բառերը ոգի են, հոգի են.....Այլեւ՝ նշդրակ են, որ պալար կապած վէրքը բուժելու համար պիտի գործածել....Այո՛, գէշ երեւնալու իսկ գնով....Կարելի չէ միշտ հաճոյ թուիլ մարդկանց եւ քծնիլ ու շողոքորթել, հոն ուր ճշմարտութիւնը պէտք է ըսուի, որքան ալ դառն ըլլայ անիկա....Մարդը սիրողը նաեւ, ի պահանջել հարկին, պիտի նշդրակ գործածէ, սեփական սիրտը արիւնելու գնով....ի սէր եւ ի փրկութիւն մարդուն, քանզի միայն ճշմարտութիւնը կրնայ մեզ ազատագրել:
...............
«Ի ծագել լուսոյ առաւօտուն, Ծագեա՛ ի հոգիս մեր զլոյսն քո իմանալի»....Երկու տող՝ որոնք ամբողջ կենսափիլիսոփայութիւն մը կը խտացնեն իրենց մէջ: Իմանալի Լո՛յս տենչացող Շնորհալիական աղօթքի այս տողերը վաղեմութեան ժամկէտ չունին, անոնք այժմէական են բոլոր ժամանակներուն համար ալ....Իմացութեան կամ գիտակցութեան լոյսով միայն, մարդ էակը կրնայ ճիշդ ընտրութիւններ կատարել իր կեանքին ընթացքին, զանազանել բարին չարէն, ճիշդը սխալէն, արդարը անարդարէն, իրաւը սուտէն ու կեղծիքէն....Իմանալի լոյսը այնքան էական է ի մասնաւորի՝ աշխարհն ու երկիրը կառավարել յաւակնող անձանց....նաեւ ի մասնաւորի հայ կեանքը ղեկավարելու կոչուած մարդկանց համար....Կ'առաջնորդուի՞ն անոնք ԻՄԱՆԱԼԻ ԼՈՅՍՈՎ, կամ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԼՈՅՍՈՎ, որով պիտի կարենային հայ կեանքը ընծայել ճառագայթուն՝ ազգային-հոգեւոր-մշակութային արժէքներով ու գաղափարականով....պիտի կարենային ազատ, արդար եւ արժանապատիւ կեանք ստեղծել բոլորին համար ալ....
(մանրամասն)

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

yeran

 

 

 

Թէ սէր չունիս քու սրտիդ մէջ,
Թախիծին չես դառնար ընկեր,
Թախիծը այն ամպն է լուսէ,
Որ հրավառէ սէրը հրէ...
(մանրամասն)

 

Սիրելի ընթերցողներ,

ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ի յաջորդ համարը լոյս կը տեսնէ Սեպտեմբերին:
ԲԱՐԻ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ

Այլազան

Սփիւռքի Հայկական Խորհրդարանի Մեկնարկման Ծրագիր HyeID Կառոյցի Միջոցով

yeranԿլենտէյլ, Քալիֆորնիա – Քանի մը տարի առաջ, աշխարհի զանազան երկիրներու մէջ ապրող նուիրեալ հայերու փոքր խումբ մը սկսաւ ծրագրել ժողովրդավարօրէն ընտրուող Սփիւռքի Հայկական Խորհրդարանի (ՍՀԽ) հիմնադրումը:(մանրամասն)

ՖՐԱՆՍԱ – Քաղաքապետական ընտրութիւններ Անոյշ Թորանեան Փարիզի քաղաքապետի կցորդ ընտրուած է

yeranՀայ բարեգործական ընդհանուր միութեան Ֆրանսայի գործադիր տնօրէնուհի, Փարիզի 15-րդ թաղամասին մէջ Փարիզի քաղաքապետուհի Անն Հիտալկոյի ցանկը գլխաւորող (ի դէպ հակառակ պատուաբեր արդիւնքի մը, չյաջողեցաւ շահիլ) 29-ամեայ Անոյշ Թորանեան Յուլիս 3-ին ընտրուած է Փարիզի քաղաքապետի կցորդ։(մանրամասն)

Հայաստանի մէջ տարեկան դրութեամբ պիտի արտադրուի 50 հազար գնդացիր

yeranԵՐԵՒԱՆ, «Արմէնփրէս».- Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան, պաշտպանութեան նախարար Դաւիթ Տօնոյեանի եւ Բարձր արհեստագիտական արդիւնաբերութեան նախարար Յակոբ Արշակեանի ընկերակցութեամբ՝ այցելեց Հայաստանի մէջ բացուած «Քալաշնիքով» գնդացիրի գործարանը:(մանրամասն)

«Սպիտակ Տունը Հայոց Ցեղասպանութեան հարցին մէջ ժխտողական քաղաքականութենէն տասնամեակներ ետք արտաբերեց Ցեղասպանութիւն եզրը» կը գրէ «Ուաշինկթըն Փոսթ»

yeranԱմերիկեան հեղինակաւոր «Ուաշինկթըն Փոսթ» օրաթերթը անդրադարձած է Սպիտակ տան մամլոյ քարտուղար Քէյլի Մքենընիի` 6 Յուլիսին տուած մամլոյ ասուլիսի ընթացքին Հայոց ցեղասպանութիւնը եզրը հրապարակաւ օգտագործելուն: Մքենընի յայտնած էր, որ Միացեալ Նահանգներու մէջ վանտալիզմի զոհ դարձած է Հայոց ցեղասպանութեան յուշարձանը:(մանրամասն)

ԼԻԲԱՆԱՆ

Ալեքքօ եւ Անի Պէզիքեան մէկ միլիոն տոլար կը յատկացնեն Լիբանանի հայ համայնքի կարիքներուն

yeranՄեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը խոր գոհունակութեամբ ու ջերմ շնորհակալութեամբ կը յայտարարէ, թէ Վեհափառ հայրապետին գահակալութեան 25-ամեակին առիթով, ազգային բարերար տէր եւ տիկին Ալեքքօ եւ Անի Պէզիքեան Վեհափառ Հայրապետին հետ խորհրդակցաբար, եւ նկատի ունենալով Լիբանանի դիմագրաւած տնտեսական տագնապը, մէկ միլիոն տոլար պիտի յատկացնեն որպէս օժանդակութիւն Լիբանանի հայ համայնքի կարիքաւոր ընտանիքներուն։(մանրամասն)

Կառավարութեան գործունէութիւնը դրական կը գնահատէ հարցապնդուածներու 67,9%-ը, վարչապետինը՝ 85%-ը

yeranGALLUP International association-ի լիիրաւ անդամ «MPG» ընկերութիւնը Յուլիս 3-ին ամփոփած է հարցախոյզի մը արդիւնքները, որ կատարուած է հեռաձայնի միջոցով՝ Յունիս 10-էն 27: (մանրամասն)