Ազատ Խօսք

Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (102) Մայիս 2020

  • ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 105-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑ
  • Հայաստանի եւ Արցախի բարձրագոյն ղեկավարութիւնը Ստեփանակերտի մէջ մասնակցած Է Եռատօնի ձեռնարկներուն
  • ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի ուղերձը՝ Մայիս 9-ի Յաղթանակի Օրուան առթիւ:
  • Լաւրովի համաձայն՝ բանակցութեան սեղան բերուած է փուլային տարբերակ:
  • Ապրիլ 24-ին Էրտողան նամակ յղած է Պոլսոյ Հայոց պատրիարքին
  • ՀՀ Սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձնակատարի գրասենեակը սկսած է «Սփիւռքը կապի մէջ է» ծրագիրը

Կիպրահայ

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄԸ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ

yeranՀայոց Ցեղասպանութեան 105-րդ տարելիցի ոգեկոչումը՝ Կիպրոսի մէջ, տեղի ունեցաւ թագաժահրի համաճարակի պայմաններուն տակ, կարելի արժանի յարգանքով եւ երկիւղածութեամբ:(մանրամասն)

ՀԱՅԿԵԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆՈՎ ՄԵՐ ՄԱՐԶԱՆՔԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉ ՀՐԱՉ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

yeranԿիլիկեան Տաւրոսի մաքրամաքուր աղբիւրներէն յորդացած Սիհուն գետի ափին գտնուող Ատանա քաղաքէն էին Հրաչ Մանուկեանի ծնողները։ Ան Կիլիկեան Տաւրոսի բարի հսկաներու արտաքին մը ունէր՝ պարթեւահասակ, հայկեան դիւցազնի մը տեսքով եւ դիմագիծով։ Ան հպարտութիւնն էր Լիբանանի ՀԵԸ-ի պասքեթպոլի խումբին՝ նախ մարզիկ, ապա մարզիչ։ Լիբանանեան մարզական ակումբները հազարներ պիտի տային այսպիսի մարզիկ մը ունենալու համար իրենց խումբերէն ներս։(մանրամասն)

Մամլոյ Հաղորդագրութիւն

Հ.Բ.Ը.Մ.Ը ԿԸ ՍԳԱՅ ՀՐԱՉ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆԻ ՄԱՀԸ

yeranԱպրիլի 26-ին, աշխարհը համատարած տագնապի մատնող համավարակի շփոթ մթնոլորտին մէջ, մեզմէ յաւէտ հեռացաւ, Հ.Բ.Ը.Մ.ի հաւատաւոր եւ նուիրեալ Վեթերան եւ Պատուոյ Անդամ, Հրաչ Մանուկեան, իր տարապայման մեկնումով կրկնակի վիշտ պատճառելով միութենական լայն շրջանակներուն եւ սուգի մատնելով բազմաթիւ մտերիմ եւ գաղափարակից սերտ բարեկամներ: (մանրամասն)

Խմբագրական

ՊԻՏԻ ԼՍԵ՞ՆՔ ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԻ ԶԱՆԳԵՐՈՒ ՂՕՂԱՆՋԸ

yeranՄայիս ամիսը՝ մեզի, հայերուս համար, յաղթանակներու ամիս է՝ Սարդարապատի, Հայրենական պատերազմի, Շուշիի ազատագրութեան..., որոնք կոփեցին մեր հաւաքական կամքը, նոր որակ տուին ազգային մեր ինքնագիտակցութեան եւ ուղենիշ կը մնան ապագայ յաղթանակներու...

Բոլոր մեր յաղթանակներուն մէջ, սակայն, Սարդարապատը՝ Մեծ Եղեռնէն միայն երեք տարի ետք, վերահաստատեց մեր ապրելու իրաւունքը՝ պատմական Հայաստանի մէկ տասներորդ տարածքին վրայ, հիմը դրաւ մեր նոր պետականութեան, դարձաւ երաշխիքը մեր յարատեւման գոյերթին:

Արդարեւ, թուրքը՝ 1918-ի Մայիսի կէսերուն, կոտորելէ ետք մեր ժողովուրդի արեւմտեան հատուածը, հայաթափելէ ետք ամբողջ Արեւմտահայաստանը, անսանձ ու անպատիժ կը սպառնար միւս կէսին վրայ եւ կը յառաջանար դէպի Երեւան ու Ս. Էջմիածին, դէպի «սիրտը մեր երկրին, մեր հաւատքին, մեր կենսագրութեան», դէպի վերջին մնացորդ բուռ մը հողը, որպէսզի զայն եւս բզքտէր եւ յետոյ ըսէր՝ կար հայ ազգ, ա՛լ ան չկայ, եւ մենք ենք անոր տան ու հողի տէրը:

Երիտթուրքերու վատահամբաւ առաջնորդներէն Պէհաետտին Շաքիր այսպէս կը բացատրէր իր կառավարութեան քաղաքական ծրագիրը՝ հայկական պատուիրակութեան պետ, Աղեքսանդր Խատիսեանին. «Հայերդ կանգնած էք մեր համիսլամական ու համաթրքական սրբազան բաղձանքներու իրականացման ճամբուն վրայ, եւ մենք, ուզենք թէ չուզենք, կը բախինք ձեզի հետ:(մանրամասն)

Հարցազրոյց

ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏ. ԱՌԱՆՑ ՊԱՐՏՈՒԹԵԱՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԻ

yeran__ Որքանո՞վ ենք հաշուի առնում այսօր մեր պատմութեան դասերը։
__Այդ դասերը դեռ լիովին չեն վերլուծուել ու իւրացուել ոչ մեր պատմական մտքի, ոչ, առաւել եւս, մեր քաղաքական էլիտայի (ընտրանի Ա.Խ.) կողմից, որն, ի դէպ, ծանոթ չէ անգամ գոյութիւն ունեցող պատմական գրականութեանը։ Մինչդեռ ռազմավարութիւնը կիրառական դիսցիպլին (կարգապահութիւն Ա.Խ.) է, որը կապում է անցեալը, ներկան ու ապագան։ Ժամանակային այս երեք տարածքների փոխադարձ կապի ընկալումը կարող է դառնալ այն տիրոյթը, որտեղ ռազմավարութիւնը սկսում է ներգործել իրականութեան վրայ։


__Ասուածի համատեքստում, մեր ռազմական պատմութեան մէջ ինչպէ՞ս են սովորաբար փոխներգործում ռազմավարութիւնն ու մարտավարութիւնը։


__Մեր ռազմավարական միտքը թոյլ է հենց այն պատճառով, որ յաճախ ռազմավարական միտքը նենգափոխւում է մարտավարականով։ Ընդ որում, վերջինս ռազմավարական միտքը փոխարինում է բաւական տեւական ժամանակով, այնուհետեւ այլ մարտավարական միտք է ծագում ու փոխարինում ռազմավարականին։ Իսկ ռազմավարութիւնն այդպէս էլ չի յաջողւում զարգացնել։ Այստեղ տեղին է խօսել նաեւ մեր ռազմավարական «դիմադրութեան կուլտուրայի (մշակոյթի Ա.Խ.)» մասին։ 20-րդ դարում այն բաւական հակասական էր։
(մանրամասն)

Յօդուածներ

ԿԸ ՀԱՍՆԻ՞ՆՔ ԴԱՐԱՎԵՐՋ ԿԱՄ ԻՆՉՊԷ՞Ս ՊԻՏԻ ՀԱՍՆԻՆՔ ԴԱՐԱՎԵՐՋ ԵՒ ԱՆԿԷ ԱՆԴԻՆ

Յ․ Պալեան

yeranՈչ յոռետեսութիւն, ոչ լաւատեսութիւն, ոչ միամտութիւն: Նախ մտածելու առաքինութիւն, հռոմէացիներու virtusը, հոգեկան քաջութիւն: Հայելիին մէջ նայելու պէս: Մեկուսացումը եթէ հոգեընկճում չծնի, կը ծնի իմաստութեան յածումներ:(մանրամասն)

ԴՈԿՏ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

«Հաշուեյարդար. ի՜նչ մնաց. կեանքէն ինծի ի՞նչ մնաց. Ինչ որ տուի ուրիշին. տարօրինա՜կ, ա՛յն մնաց»

yeranԱպրիլ 1975: Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի սկիզբ: Այդ օրերուն չէինք կրնար պատկերացնել, թէ պիտի սկսինք ապրիլ նոր փուլ մը` բոլորովին տարբեր, քան ինչ որ ունէինք Լիբանանի մէջ: Չէ՞ որ Պէյրութը աշխարհի ամէնէն հմայիչ քաղաքներէն մէկն էր:(մանրամասն)

ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ 32 ՏՈԿՈՍԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՈՒՆԵՑՈՒԱԾՔՆ Է

yeranՄատենադարանի գիտաշխատող Անահիտ Աստոյեանի «Դարի կողոպուտը. հայերի ունեզրկումը Օսմանեան կայսրութիւնում 1915-1923 թթ.» ուսումնասիրութիւնը հանգամանալից անդրադարձ է թուրքերի կողմից Մեծ եղեռնի կազմակերպման եւ իրականացման նիւթական դրդապատճառներին:(մանրամասն)

՛՛ ՆՐԱՆՔ ԱՅՍՏԵՂ ՉԵՆ ԾՆՈՒԵԼ, ԱՅՍՏԵՂ ՉԵՆ ԹԱՂՈՒԵԼՈՒ…՛՛

yeranԹագավարակի պատճառով մեկուսացումի այս օրերուն մեր բնակարանէն բաւական հեռու գտնուող առեւտուրի կեդրոն մը հասնելու համար տիկինս ու ես պէտք է հետիոտն երթայինք ամայի եւ կողմնակի փողոցներով: Սեփական կոչուող տուներով թաղի մը մէջ էինք, բայց ուր ըլլալնիս լաւ չէինք պատկերացներ: (մանրամասն)

ՕՏԱՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆԸ` ՀԱՄԱՃԱՐԱԿ…

yeranԶաւակներս՝ Սեւանն ու Վարուժանը, սփիւռքահայ երրորդ սերունդ, ծնած ու դաստիարակուած են Գանատայի մէջ, ու հաստատ իմացած, որ ազգի մը լեզուն անոր մշակոյթի գանձարանի դարպասի բանալին է եւ որ հարկ է գուրգուրալ անոր վրայ ու պահպանել ի գին ամէն ինչի:(մանրամասն)

Գրական-Մշակութային

ՓՈՒՆՋ ՄԸ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝ ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ

yeran

 

 

 

ԼՈՅՍԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Լոյսի խորհո՛ւրդ, դո՛ւն ես կեանքը,
Առաւօտեան լուսաբացը,
Կէսօրուան ջերմ սիրալոյսը,
Յետմիջօրեան մեղմ գգուանքը,
Իրիկնային վերջալոյսը...
(մանրամասն)

ՏԱԿԱՒԻՆ ԱՄԷՆ ԲԱՆ ԿՈՐՍՈՒԱԾ ՉԷ

yeranՄտիկ կ'ընեմ աշխարհի լուրերը, կը դիտեմ TV-ի պաստառին վրայ երեւցող քաղաքները, իրենց ամայի փողոցներով, ուր վայրի կենդանիներ կը թափառին ազատ եւ ուր մարդիկ բանտարկուած իրենց տուներուն մէջ, արդէն անհամբերութեամբ սպասելով այն օրուան, երբ պիտի վերադառնան իրենց բնականոն կեանքին:(մանրամասն)

ՆՈՅՆԱՑՈՒՄ

yeranՓոքր տարիքէն կը լսէր ցեղասպանութեան, ջարդի, նախնիներու ողջակիզման մասին: Ընտանիքին մեծ-մեծ հայրերը, մայրերը, ազգականները ջարդուած էին.. ինչպէս նահատակուած էին դասագիրքերուն մէջ տեղ գտած շատ հեղինակներ, անոնց կենսագրութեան մէջ կեանքի թելը կը կարմրէր կանգ առնելով թուականի մը քով 1915.. Արեւմտահայաստանի բնաջնջումը գուժող:(մանրամասն)

Առցանց ցուցահանդէս Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարանին նախաձեռնութեամբ

yeranՀայոց Ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկը կը ներկայացնէ նոր առցանց ցուցադրութիւն` «Ինքնապաշտպանական մարտերը Կիլիկիոյ մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան տարիներուն» նիւթով: Ցուցադրութիւնը կը նուիրուի Մարաշի, Հաճընի, Այնթապի ինքնապաշտպանութիւններու 100-ամեայ տարելիցին:(մանրամասն)

ՄՈՒՍԱ ԼԵՐԱՆ ԹՈՌՆՈՐԴԻՆԵՐՈՒՆ...

yeranԳրադարանիս մէջն է միշտ Եդուարդ Պօյաճեան արձակագրին պատմուածքներու առաջին հատորը, որ «Հողը» խորագիրը կը կրէ։ Ան լոյս տեսած է 1948-ին, Հալէպի մէջ, Սուրիոյ և Լիբանանի Գրողներու Միութեան մատենաշարէն։ (մանրամասն)

Տեսակէտ

Ո՛Չ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՈՒՐԱՑԿԱՆՈՒԹԵԱՆ

Լուսարձակի տակ

yeranԴարձեալ Ապրիլ 24 է: Այս տարի, հայկական աւանդական շրջանակները, պսակաձեւ ժահրի համավարակին «շնորհիւ», որոշապէս ազատ պիտի ըլլան քառնաւալի, կամ, առնուազն, ամէն կիրակի կրկնուող պատարագի բնոյթ ստացած ձեռնարկներ կազմակերպելու տաղտուկէն:(մանրամասն)

Նամակ երկրէն Ո՛Չ ՓՈՒԼԱՅԻՆ, Ո՛Չ ԱԼ ՓԱԹԵԹԱՅԻՆ

yeranՎերջերս, Նիկոլ Փաշինեանն ու իշխանութիւնները օրն ի բուն քննադատող ընդդիմադիրները, նորէն աղմուկ-աղաղակ բարձրացուցին Արցախի տագնապի վերաբերող բանակցութիւններուն մասին:(մանրամասն)

Պիտի կարենա՞նք ընդվզիլ երբեւիցէ

ՆԱԽ ԸՆԴՎԶԻԼ

yeranՀայ մարդը ներկայիս երկու անձ կը պտըտցնէ իր մէջ: Այն, որմով կը ներկայանայ օտարին, եւ այն, որ ծանօթ է մեզի: Մեր ճանչցածը անհանդուրժող է, կռուազան, քինախնդիր, այլամերժ ու հպարտ: Այս այն անձն է, զոր ինքն իրեն կը պարտադրէ Հայութեան: Միակ եւ իսկական հայը ինքն է – ո՛ր կուսակցութեան կամ հոսանքին ալ պատկանի – եւ անպայմանօրէն հայրենասէր է, այսինքն թրքատեաց, մոլեռանդ ազգայնական, Հայ Դատի եւ իրաւունքներու պաշտպան, թուրքին ոխերիմ թշնամի եւ աննկուն պայքարող:(մանրամասն)

ԱՌԱՋԻՆ 3 ՊԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ԴՈՒՐՍ ՁԳՈՒԱԾ ԵՆ ՂՐԿԱԾԻԴ ՄԷՋ

yeranԱյս խորագիրով, նշանաւոր գրող, փիլիսոփայ ու հասարակական գործիչ Միքայէլ Նալպանտեանը 1862-ին լոյս ընծայեց գրքոյկ մը, որու մէջ ան կոչ կ'ուղղէր իր ազգակիցներուն՝ չլքել հայրենի հողը, այլ՝ նուիրուիլ անոր մշակութեան, եւ ցոյց կու տար երկրագործութեամբ զբաղելու առաւելութիւնները՝ բարիքներու ստեղծում, հոգիի ազնուացում,...(մանրամասն)

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՅԱՏՈՒԿ (AD HOC) ԴԱՏԱՐԱՆԸ ԽԱԽՏՈՒՄՆ Է՝ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԻՆ

yeranՈրքան ալ փորձենք օրինականացնել Ապահովութեան Խորհուրդի որոշումները՝ Լիբանանի յատուկ (ad hoc) Դատարանի ստեղծման կապակցութեամբ, դատելու եւ վճռահատելու համար Ռաֆիք Հարիրիի դէմ գործուած ոճիրին թղթածրարը։(մանրամասն)

Անցուդարձ

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 105-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑ

Ապրիլ 24-ին բոլորին անունով

105.000 ծաղիկ զետեղուեցաւ Ծիծեռնակաբերդի անմար կրակին մօտ

yeranՊսակաձեւ ժահրի համաճարակը ինչպէս աշխարհի չորս ծագերուն, նոյնպէս ալ Հայաստանի մէջ տակնուվրայ ըրաւ Ապրիլեան ոգեկոչումներու սովորական ծրագիրը։ Բայց Մայր հայրենիքի մէջ եւս, ինչպէս՝ այլուր, առցանց նախաձեռնութիւնները, հնարամիտ ձեռնարկները չպակսեցան՝ ոգեկոչելու համար Հայոց ցեղասպանութեան սրբադասուած 1,5 միլիոն նահատակներուն յիշատակը։(մանրամասն)

Հայաստանի եւ Արցախի բարձրագոյն ղեկավարութիւնը Ստեփանակերտի մէջ մասնակցած Է Եռատօնի ձեռնարկներուն

yeranՅաղթանակի տօնին, Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան բանակի եւ Շուշիի ազատագրման 28-րդ տարեդարձին առիթով, 9 Մայիսին՝ նախագահ Բակօ Սահակեանը, Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը, Արցախի Հանրապետութեան նորընտիր նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանը, Արցախի Հանրապետութեան երկրորդ նախագահ Արկադի Ղուկասեանը, Հայաստանի Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյեանը, Հայ առաքելական եկեղեցւոյ Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգեւ արք. Մարտիրոսեանը, Հայաստանի եւ Արցախի խումբ մը բարձրաստիճան պաշտօնեաներ այցելած են Ստեփանակերտի յուշահամալիր, ծաղկեպսակներ ու ծաղիկներ զետեղած Համաշխարհային Բ. պատերազմի զոհուածներու յիշատակը յաւերժացնող յուշարձանին եւ Արցախեան ազատամարտի նահատակներու շիրիմներուն, Շուշի քաղաքին մէջ ծաղկեպսակներ ու ծաղիկներ զետեղած զրահապատ-յուշարձանի պատուանդանին եւ սպարապետ Վազգէն Սարգսեանի յուշարձանին:(մանրամասն)

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի ուղերձը՝ Մայիս 9-ի Յաղթանակի Օրուան առթիւ:

«Մենք ամբողջութեամբ վճարել ենք 20-րդ դարի բոլոր պատերազմների մեր պարտքը»

yeranՍիրելի հայրենակիցներ, Շնորհաւորում եմ բոլորիս Յաղթանակի օրուան կապակցութեամբ: 75 տարի առաջ այս օրը մեր ժողովուրդը նախկին Խորհրդային Միութեան միւս ժողովուրդների հետ մէկտեղ տօնում էր մարդկութեան պատմութեան ամենամեծ չարիքներից մէկի՝ ֆաշիզմի դէմ կրած յաղթանակը: Այդ յաղթանակը ձեռք բերուեց մարդկային հսկայական տառապանքների, զոհողութիւնների, աննախադէպ խիզախութեան ու յամառութեան շնորհիւ:(մանրամասն)

Լաւրովի համաձայն՝ բանակցութեան սեղան բերուած է փուլային տարբերակ:

yeranԱրցախեան բանակցութիւններու սեղան բերուած են փաստաթուղթեր, որոնցմով կ՚առաջարկուի հակամարտութեան փուլային կարգաւորում: Այս մասին Ապրիլ 21-ին յայտարարած է Ռուսաստանի Արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրով: Ըստ անոր՝ կան Մատրիտեան սկզբունքները, կան փաստաթուղթեր, որոնք 2010-2011 ստացած են Ռուսաստանի համաձայնութիւնը. խօսքը Գազանի փաստաթուղթին մասին է:(մանրամասն)

Ապրիլ 24-ին Էրտողան նամակ յղած է Պոլսոյ Հայոց պատրիարքին

yeranԹուրքիոյ նախագահ Էրտողան Ապրիլ 24-ի կապակցութեամբ նամակ մը յղած է Պոլսոյ Հայոց պատրիարք Սահակ արք. Մաշալեանին։ Նամակին մէջ մասնաւորապէս ըսուած է. «Աշխարհի ժողովուրդներուն մեծ դառնութիւն պատճառած Առաջին աշխարհամարտի ծանրագոյն պայմաններուն մէջ մահացած օսմանեան Հայերու յիշատակը կը յարգեմ, անոնց թոռներուն սրտանց ցաւակցութիւններս կը յղեմ»։(մանրամասն)

ՀԱՅԱՍՏԱՆ - ՍՓԻՒՌՔ

ՀՀ Սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձնակատարի գրասենեակը սկսած է «Սփիւռքը կապի մէջ է» ծրագիրը

yeranՅարգելի հայրենասէր բարեկամ, Հայկական քաղաքակակրթութեան բազմահազարամեայ պատմութենէն մեր սերունդներուն փոխանցուած մեծագոյն աւանդներէն մեզի հասած է մեր ժողովուրդի ինքնութեան ամէնէն կարեւոր յատկանիշներէն եւ հարստութիւններէն մէկը՝ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒՆ, որուն մէջ խտացուած են մեր ազգին բոլոր առանձնայատկութիւնները, ոգին եւ պատմական փորձառութիւնը։ Մինչեւ Ցեղասպանութիւն հայութիւնը գերագոյն ճիգերով եւ մեծ զոհողութիւններով տարուէ տարի կը բարելաւէր իր յաղթական երթը միշտ վառ պահելով այն երազը,...(մանրամասն)

ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ

yeran
Մարդուն ներաշխարհը իր լաւագոյն ընկերն է....Ներաշխարհ՝ լի խոհերով ու մտորումներով, յուշերով ու յոյզերով, երեւակայութեամբ ու բանականութեամբ... զգացումներով եւ ապրումներով....
Ինչպէ՞ս կրնայ ձանձրոյթը պատել հոգիդ, երբ ունիս ներաշխարհ, որ մարդ էակին մեծագոյն հարստութիւնն է...
.....................
Երջանկութեան բանալին կը փնտռենք յաճախ սին հաճոյքներու եւ սպառողական ընկերութեան «բարիք»ներուն մէջ....Կեանքի սեփական փորձառութեամբ՝ երջանիկ է ա՛ն, ով իր աշխատանքով, իր արարումով կաթիլ մը լոյս կու տայ այլոց, պճեղ մը ուրախութիւն, բեկոր մը իմացութիւն, ինքնաճանաչողութիւն, հիւլէ մը գեղեցկութիւն....Երջանիկ է ան, որ իր աշխատանքը կը կատարէ՝ ունկնդիր իր խղճի ձայնին....Յայնժամ ան կը վարձատրուի կրկնապատիկ եւ գուցէ հազարապատիկ....քանզի ոչինչ աւելի մեծ է քան այլոց ապրելու բերկրանք պատճառելը, թէկուզ դոյզն չափով իսկ....Գերագոյն ուրախութիւնը անանձնական ուրախութիւնն է, զոր կը գտնենք ինքնամոռաց աշխատանքին, ինքնընծայման մէջ...
.....................
Իրենց ԵՍ-ով ինքնագոհ, իրենց ԵՍ-ին միայն սպասարկու, իրենց ԵՍ-ի փղոսկրեայ աշտարակին մէջ ապաստանած հոգիները երբե՛ք պիտի չզգան ուրիշին ցաւը, մորմոքը, տառապանքը....պիտի մնան անտարբեր, անհաղորդ անոնց, կղզիացած իրենց նեղ անձին մէջ, որ ի վերջոյ կրնայ զիրենք շնչահեղձ ընող բանտ մը դառնալ....քանզի մարդը մարդով է մարդ...
.....................
Դժուարութեան, նեղութեան եւ տագնապի պահերուն, մարդ էակը կարծէք աւելի կը մարդկայնանայ, աւելի խորութեամբ կը զգայ ուրիշին տառապանքը, ցաւը, նեղութիւնը...Միանգամայն ձեւի ու ձեւականութեան դիմակները կրնան վար առնուիլ, սիրտն ու հոգին կը դառնան թափանցիկ...Կը պատռին սուտի ու կեղծիքի շղարշները, որոնցմով կը քօղարկուին յաճախ ցոփ ու շուայտ կեանքի բազմատեսակ երեւոյթները, որոնք մարդը մարդէն տարանջատող արհեստական պատուար կը ստեղծեն շարունակ....«ՏԱՌԱՊԱՆՔԻՆ ԸՆԴՄԷՋԷՆ ՈՒՐԱԽՈՒԹԻՒՆ», ըսած էր մեծ մտածող մը....Կարելի է նաեւ ըսել՝ ՏԱՌԱՊԱՆՔԻՆ ԸՆԴՄԷՋԷՆ ՄԱՐԴԿԱՅՆՈՒԹԻՒՆ...
.....................
Մենք մեր ԵՍ-երու պատանդն ենք, մեր լեռներուն պէս մասնատուած, մեզմէ իւրաքանչիւրը ինքն իր մէջ ամփոփուած, խորապէս ԱՆՀԱՏԱՊԱՇՏ....մինչդեռ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ կ'ենթադրէ էապէս քով-քովի գալու, միասին ապրելու, միասին գործելու,առանձին ես-երը ներդաշնակելու գիտութիւնը, աւելի ճիշդ պիտի ըլլար ըսել՝ մշակոյթը...: Քաղաքական այդ մշակոյթն է որ մեծ բացական է հայ կեանքին: Քաղաքականը չշփոթել, սակայն, կուսակցականի հետ, քանզի առաջինը էապէս ՄԻԱՒՈՐՈՂ ազդակ է, մինչ երկրորդը ՊԱՌԱԿՏՈՂ ազդակ, որ բաժան-բաժան կ'ընէ ազգի մարդոյժը...
.....................
Պետականութեան կայացում...Ճիշդ է որ գերխնդիրը այս է մեր բոլորին համար ալ: Բայց հարց տալու չե՞նք, թէ Ի՞ՆՉ ՏԵՍԱԿ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ Կ'ՈՒԶԵՆՔ ՍՏԵՂԾԵԼ...Այդ Պետութիւնը ի՞նչ արժեհամակարգով պիտի ապրի ու գործէ...: Ակնյայտ փաստ է որ չի բաւեր լոկ ժողովրդավար պետութիւն ունենալ, եթէ այդ ժողովրդավար պետութիւնը պիտի կառավարուի «արեւմտեան դեմոկրատիայի» մոտէլով, որուն կենդանի պատկերը մեր աչքերուն առջեւ է..., որ իր քաղաքակրթութեան շահամոլ նկարագրով հասած է իր զարգացման վախճանակէտին....: Այս մասին պէտք է բարձրաձայնել, քննարկման լուրջ թեմա դարձնել...: Մեր նոր որակի ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ պէտք է հիմնուի մեր ԱԶԳԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՅԹԷՆ բխող ԱՐԺԷՔՆԵՐՈՒ համակարգին վրայ...., եւ ոչ՝ ԳԵՐՇԱՀՈՅԹ ապահովելու միայն միտող ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ, ՕԳՏԱՊԱՇՏ ՈՒ ԵՍԱՄՈԼ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹԵԱՆ «ԱՐԺԷՔՆԵՐՈՒՆ» ՎՐԱՅ...
.....................
ԱԶԱՏ ԿԱՄՔԸ գերագոյն գանձն է որ շնորհուած է մեզի Արարիչին կողմէ: Ի՛նչ տափակ, միօրինակ եւ մեքենայական պիտի ըլլար մարդ էակին կեանքը, եթէ ան զուրկ ըլլար ԱԶԱՏ ԿԱՄՔԷ...Ազատ ընտրութենէ....նոյնիսկ եթէ միշտ ԲԱՐԻՆ գործէր ան հարկադրաբար:
(մանրամասն)

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

yeran

 

 

 

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ
Հոգիս երբեք մաղձ չունեցաւ,
Չարակամին նոյնիսկ ներեց,
Երբ նշոյլ մը զղջում ցոլաց՝
Իր խօսքերէն, վարք ու բարքէն..
(մանրամասն)

Այլազան

ՄՈՄԱՎԱՌՈՒԹԻՒՆ ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-Ի ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԵՐՈԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ

yeranՀայոց ցեղասպանութեան 105-ամեակի ոգեկոչումը յայտնապէս կը տարբերէր նախորդ տարիներու աւանդական հանդիսութիւներէն:(մանրամասն)

Մեծադիր եռագոյնը պիտի ծածանի Անիի դիմաց

yeranՑեղասպանութեան զոհերու յիշատակի օրը, Մեծ Եղեռնէն 105 տարի անց` ի նշան յիշատակի ու պահանջատիրութեան, հայ-թրքական սահմանին` պատմական Անի մայրաքաղաքի դիմաց, Շիրակի մարզի հեռաւոր Նորշէն բնակավայրի մօտ 21 մեթր բարձրութեան վրայ վեր խոյացած է 10 մեթր երկարութիւն եւ 5 մեթր բարձրութիւն ունեցող հայոց Եռագոյն դրօշը, բացուած է նաեւ խաչքար։(մանրամասն)

Թրամփ Փեթրիք Յովակիմեանը առաջադրած է Ազգային Հետախուզութեան Տնօրէնի Գրասենեակի Գլխաւոր Խորհրդականի Պաշտօնին

yeranՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ․- Նախագահ Տանըլտ Թրամփ Ազգային հետախուզութեան տնօրէնի գրասենեակի գլխաւոր խորհրդականի պաշտօնին առաջադրած է Փեթրիք Յովակիմեանի թեկնածութիւնը։ Ներկայիս Յովակիմեան արդարադատութեան նախարարութեան մէջ գլխաւոր դատախազի տեղակալի օգնականն է եւ արդարադատութեան նախարարութեան առընթեր արտասահմանեան պետութիւններու պահանջներու կարգաւորման յանձնաժողովի անդամ: Իրաւաբան Փեթրիք Յովակիմեան Հարաւային Քալիֆորնիոյ դաշնակցային ատեանին մէջ դատախազի օգնական եղած է, իսկ նախապէս աշխատած է «Լեթըմ եւ Ուաթքինզ» իրաւաբանական միջազգային հիմնարկին մէջ։(մանրամասն)

Իսրայէլի մէջ կառուցուած է Հայոց ցեղասպանութեան նահատակներուն նուիրուած առաջին յուշարձանը

yeranԻսրայէլի պատմութեան մէջ առաջին անգամ ըլլալով՝ Փեթախ Թիքվա քաղաքի քաղաքային իշխանութիւններուն արտօնութեամբ կառուցուած է Հայոց ցեղասպանութեան սրբադասուած անմեղ զոհերուն նուիրուած առաջին յուշարձանը։ Ապրիլ 24-ին անոր առջեւ ծաղկեպսակներ զետեղած են յուշարձանի կառուցման յանձնախումբի անդամները: Իսրայէլի մէջ Հայոց ցեղասպանութեան նուիրուած կան խաչքարեր, բայց անոնք զետեղուած են Երուսաղէմի հայկական թաղամասի կամ հայկական եկեղեցիներու բակերուն մէջ, իսկ հրէական հողին վրայ երկրի իշխանութիւններու արտօնութեամբ այս մէկը առաջին ու բացառիկ նախագիծն էր, որ սկսած էր նախկին քաղաքապետ Իցխակ Բրավերմանի ժամանակ եւ նոր քաղաքապետ Ռամի Կրինպերկի աջակցութեամբ շուտով իր աւարտին կը հասնի (տակաւին կարիքը կայ մանր լրացումներու)։(մանրամասն)

ԱՄՆ նախագահ Տանըլտ Թրամփի յայտարարութիւնը

Ապրիլ 24-ի կապակցութեամբ

yeranՄիացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ, ըստ աւանդութեան՝ հանդէս եկաւ ապրիլքսանչորսեան ուղերձով: «Այսօր մենք կը միանանք համաշխարհային համայնքին` ոգեկոչելու համար 20-րդ դարու վատթարագոյն զանգուածային վայրագութիւններէն մէկուն՝ Մեծ Եղեռնի զոհերուն յիշատակը։ Օսմանեան կայսրութեան գոյութեան վերջին տարիներուն՝ 1915 թուականէն սկսած՝ մէկուկէս միլիոն Հայեր տեղահանուեցան, կոտորուեցան կամ քալեցին դէպի մահ։ Այս յիշատակի օրը մենք յարգանքի տուրք կը մատուցենք բոլոր անոնց, որոնք տառապեցան կամ մահացան, եւ միաժամանակ մենք կը վերահաստատենք աւելի մարդկային եւ խաղաղ աշխարհ մը կայացնելու մեր պարտաւորութիւնը։ Ամէն տարի Ապրիլ 24-ին մենք կը մտաբերենք ամերիկացի եւ հայ ժողովուրդներու հզօր եւ յարատեւ կապերը։ Մենք կը հպարտանանք Հայերու եւ Սուրիացիներու օգնութեան ամերիկեան յանձնախումբին հիմնադիրներով, 1915-ի այդ նախաձեռնութեամբ, որ մարդասիրական վճռական օգնութիւն ապահովեց հայ գաղթականներուն, եւ մեր երախտագիտութիւնը կը յայտնենք հազարաւոր Ամերիկացիներուն, որոնք օգնեցին այն Հայերուն, որոնք վտարուեր էին իրենց տուներէն։(մանրամասն)

Թուրքիոյ Այտըն նահանգին մէջ 17-րդ դարու հայկական գերեզմաններ կը գտուին

yeranԹուրքիոյ արեւմտեան Այտըն նահանգի Նազիլլի շրջանին մէջ, քաղաքային այգիի կառուցման աշխատանքներուն ընթացքին, երկու հայկական գերեզման յայտնաբերուած է:(մանրամասն)