Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (96) Նոյեմբեր 2019

Կիպրահայ

ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ 150-ԱՄԵԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ


Հայրենիքէն ներս եւ սփիւռքի գաղթօճախներու տարածքին՝ հանդիսութիւններով եւ տարբեր ձեռնարկներով, նշուեցաւ Կոմիտաս Վարդապետի 150-ամեակը, պանծացնելով ու փառաւորելով անոր տեղն ու դերը հայ երաժշտութեան պատմութեան մէջ մասնաւորապէս եւ՝ հայ մշակոյթին մէջ, ընդհանրապէս: Կիպրոսէն ներս, Կոմիտաս վարդապետի 150-ամեակը ըստ արժանւոյն նշուեցաւ Ուրբաթ, 15 Նոյեմբեր 2019, կ.ե. ժամը 7:30-ին, Նիկոսիոյ պատմաշունչ ու պատմաբոյր Կաստելիոտիսա սրահին մէջ, երաժշտական բարձրորակ Երեկոյով մը, կազմակերպութեամբ Կիպրահայ Համայնքի Պետական Ներկայացուցիչի Գրասենեակին:
Ներկայ էին՝ Թեմիս Կաթ. Փոխ. Տէր Խորէն Արք. Տողրամաճեան, Տէր Մոմիկ քհնյ. Հապէշեան, Պետ. Ներկ. Տէր եւ Տիկին Վարդգէս Մահտեսեան, Պատգամաւորական եւ Վարչական ժողովի, Նարեկ վարժարանի Հոգաբարձութեան, կառոյցներու եւ կազմակերպութեանց ներկայացուցիչներ, խմբագիրներ եւ կիպրահայութեան բազմամարդ հասարակութիւն մը:
Տեսաերիզի վրայ ներկայացուեցաւ հայ երգահան, երաժշտագէտ, ուսուցիչ եւ խմբավար Կոմիտասի ( Սողոմոն Սողոմոնեան) կեանքի կարեւորագոյն հանգրուանները: Ապա բարի գալուստի ջերմ խօսք արտասանեց Վիոլէթա Թաշճեան, ներկայացնելով Կոմիտաս վարդապետը որպէս հայ երաժշտութեան հոգեւոր հայրը, որ կրցաւ հայ հոգիին ձայնը տարածել աշխարհի տարբեր ոստաններուն մէջ, արժանանալով աշխարհաճանաչ երաժշտագէտներու բարձրագոյն գնահատանքին: Իր խօսքէն ետք, Վիոլէթա Թաշճեան խոր ապրումով կարդաց Պարոյր Սեւակի Անլռելի Զանգակատունէն հատուած մը, արժանանալով ներկաներուն ջերմ ընդունելութեան:
Կիպրահայ յայտնի սոփրանօ երգչուհի Սոնա Գարգալոյեան յաջորդաբար երգեց Կոմիտասի «Քելէ Քելէ», «Ծիրանի Ծառ», «Չինար ես» սիրուած երգերը, դաշնակի ընկերակցութեամբ Լիլիա Տանիէլեան Խաչատրեանի, ներկաները փոխադրելով հայրենի աշխարհ, զանոնք հաղորդակից դարձնելով մերթ սիրոյ ու կարօտի յոյզերուն, մերթ խռովահար սրտի հարազատ ապրումներուն, հայ հոգիի քնքշութեան ու թրթիռին, բարութեան եւ լոյսին...: Այս բաժինին անակնկալը եղաւ Սոնա Գարգալոյեանի կիպրայոյն աշակերտուհի Պանայոտա Թէոտորուն, որ կարելի հարազատութեամբ մեներգեց «Շողեր Ճան» երգը...
Նայիրեան աղջիկներու հեզաճկուն պարով հանդէս եկան Համազգային Սիփան Պարախումբի պարմանուհիները, պարելով «Սարերի Հովին Մեռնեմ»ը, դիւթելով ներկաները իրենց բարձր կատարողութեամբ:
Ապա դարձեալ հնչեցին Կոմիտասեան հայաշունչ երգերը՝ «Քելեր Ցոլեր»ը, «Հով Արէք Սարեր»ը, «Անտունի»ն եւ «Կռունկ»ը՝ Սոփրանօ երգչուհի Սոնա Կարկալոյեանի այնքա՛ն յուզառատ, այնքա՛ն հմուտ, այնքա՛ն հայաշունչ մատուցումով, ուր մերթ հայ հոգիի թախիծն ու մորմոքը, մերթ անոր սրտառուչ սէրն ու այրող կարօտը առ սիրուած էակն ու հայրենի տունը....պանդուխտ սիրտերէն առկայծեցին ու կարծես թեւ ու թռիչք առին դէպի հայրենեաց աշխարհի լեռներն ու ձորերը, շէներն ու աւանները, անոնց բոյրն ու թոյրը բերելով, շունչն ու ոգին փոխանցելով ներկաներուն, Կոմիտասեան երգերու հրաշալի մեկնաբանութեամբ...: Այս բաժինին մէջ եւս, գեղեցիկ անակնկալ էր Սոնա Գարգալոյեանի աշակերտ՝ Կիրիակոս Անաստասիուի յաջող կատարումը «Ալագեազ» երգին:
Գեղարուեստական յայտագրի վերջին մասով, հանդէս եկաւ դարձեալ Համազգային Սիփան Պարախումբը՝ երկսեռ, եւ հոյակապ կատարումով ներկայացուց «Հայկական Շարան» պարը, խրոխտ ու կորովի ռիթմով ու շարժումներով:
Հանդիսութիւնը վերջ գտաւ Գերաշնորհ Տ. Խորէն Արքեպիսկոպոսի Պահպանիչ աղօթքով:
Բովանդակալից եւ ոգեշունչ Երեկոյ մը՝ արդարեւ, որ առօրեայ կեանքէն վեր ու անդին, մեզ հաղորդակից ըրաւ Կոմիտասի մեծութեան, անոր անմահ ոգիին ու շունչին, այլեւ՝ անոր բարձրարուեստ, հայ հոգիին հարազատ երգերուն ու բխումին: ԲՈԼՈՐԻՆ ՎԱՐՁՔԸ ԿԱՏԱՐ
ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ