Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (94) Սեպտեմբեր 2019

Կիպրահայ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՍՓԻՒՌՔԻ ԳՈՐԾԵՐՈՒ ԳԼԽԱՒՈՐ ՅԱՆՁՆԱԿԱՏԱՐ ՏԻԱՐ ԶԱՐԵՀ ՍԻՆԱՆԵԱՆԻ ՀԵՏ


Հինգշաբթի 29 Օգոստոս 2019-ին, կ.ե. ժամը 6:30-ին, Կիպրոսի Առաջնորդարանի դահլիճին մէջ, տեղի ունեցաւ կիպրահայ համայնքը ներկայացնող միութեանց, կազմակերպութեանց, կառոյցներու եւ թերթերու ներկայացուցիչներու հանդիպումը Սփիւռքի գործերու գլխաւոր Յանձնակատար Տիար Զարեհ Սինանեանի հետ:
Ներկայ էին՝ կիպրահայ համայնքի Պետական Ներայացուցիչ Տիար Վարդգէս Մահտեսեան, Լառնագայի հոգեւոր հովիւ Տէր Մաշտոց քհնյ. Աշգարեան, Թեմիս պատգամաւորական ժողովի ատենապետն ու անդամներ, Վարչական ժողովի ներկայացուցիչներ, Նարեկ վարժարաններու Հոգաբարձութեան ատենապետը, անդամները եւ տնօրէնուհին, կուսակցութեանց, միութեանց ներկայացուցիչներ, խմբագիրներ:
Բարեգալուստի խօսքով հանդէս եկաւ Տիար Վարդգէս Մահտեսեան, որ խօսեցաւ գաղութիս վայելած բազում պետական առանձնաշնորհումներուն, հայ կեանքին կենսունակութեան մասին, ինչ որ կը վկայեն Նարեկ հայկական վարժարանները, եկեղեցիները՝ երեք քաղաքներու մէջ, հայախօսութիւնը, գործող երգչախումբն ու պարախումբը, միութիւններու եւ կառոյցներու եռուն կեանքը...: Ապա խօսքը փոխանցեց Տիար Զարեհ Սինանեանին, որ նշեց թէ Կիպրոս կը գտնուի Կիպրոսի կառավարութեան հրաւէրով, խորացնելու եւ սերտացնելու համար Հայաստան-Կիպրոս-Յունաստան եռակողմ յարաբերութիւնները տարբեր բնագաւառներու մէջ, քանզի, շարունակեց ան, երեք երկիրները կը դիմագրաւեն հասարակաց մարտահրաւէրներ եւ ունին պատմական կապեր եւ ընդհանուր խնդիրներ: Ան լայն բացատրութիւններ տուաւ Սփիւռքի գործերու Յանձնակատարի Գրասենեակին մասին, շեշտելով անոր հեռահար նպատակը որ հայրենադարձութիւնն է եւ այդ գծով Սփիւռքը հայ պահելը՝ պետականամէտ քաղաքականութեան ճիշդ կիրառումով:
Հարցումները, քննարկումներն ու տրուած համոզիչ պատասխանները ընդգրկեցին արեւմտահայերէնի պաշտպանութեան ու պահպանման կարեւորութիւնը, սփիւռքահայ դպրոցներու համար ուսուցիչներու պատրաստութեան խնդիրը, համահայութեան կազմակերպութեան հարցը, հայրենադարձութեան նշանակութիւնը, Հայաստան-Սփիւռք փոխադարձ կապերու առաւել սերտացման եւ արդիւնաւորման անհրաժեշտութիւնը եւ ասոնց հետ առնչակից հարցեր:
Տիար Զարեհ Սինանեան սպառիչ բացատրութիւններ տուաւ իրեն ուղղուած տարաբնոյթ հարցումներուն, շեշտելով քաղաքական կամքի անհրաժեշտութիւնը՝ հասնելու համար բաղձալի լուծումներու, մանաւանդ ինչ կը վերաբերի հայրենադարձութեան հետ կապուած խնդիրներուն: Ան ընդգծեց որ Իրաքի, Սուրիոյ եւ այլ հայագաղութներուն ալեկոծ իրավիճակը անգամ մը եւս ցոյց տուած էր որ Հայաստանի Հանրապետութիւնը կը մնայ ըլլալ հայութեան համար միակ ապահով վայրը, ուր ան կրնայ անվրդով ապրիլ եւ կերտել իր եւ իր ընտանիքին ապագան:
Հետաքրքրական հանդիպում մը՝ արդարեւ, որ վստահաբար քայլ մըն է Հայաստան-Սփիւռք մերձեցման ուղղութեամբ:
Աւելցնենք որ Տիար Զարեհ Սինանեան այցելած է նաեւ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւն, եւ յետ-այցելութեան իր դիմատետրի էջին վրայ արձանագրած է. «Մելգոնեան վարժարանի տարածքն ու շինությունները որչափ տպաւորիչ էին իրենց չափսերով և վեհութեամբ, նոյնչափ էլ տխուր էին և խորհրդաւոր իրենց դատարկութեամբ։ Ակամայ պատկերացնում ես դասարաններն ու խաղահրապարակը, հանդիսասրահն ու հանրակացարանները լի կեանքով, կայտառ աշակերտներով և ուսուցիչներով։ Ցաւօք, Մելգոնեանի միջանցքները դատարկ են, իսկ դասարանները` պարապ դեռ 2005 թուականից։ Մարդիկ շունչները պահած սպասում են խնդրի հանգուցալուծմանը»։
Կը մնայ յուսալ եւ սպասել որ իր բարձր միջնորդութեամբ եւ ստեղծագործական նոր գաղափարներով, ան կը կարենայ համոզել ՀԲԸՄիութեան ղեկավարութիւնը, որ վերատեսութեան ենթարկէ Հաստատութեան փակման որոշումը եւ զայն վերաբանայ համահունչ հայ կրթական-ուսումնական նոր ժամանակներու կարիքներուն եւ հրամայականին:
ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ