Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

+

Թիւ (91) Մայիս 2019

Կիպրահայ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 104-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԳԼԽԱՒՈՐ ՁԵՌՆԱՐԿ-ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ


Կիպրահայութիւնը՝ մէկ սիրտ, մէկ հոգի, միացած հոգեւին ամբողջ հայութեան հետ՝ հայրենիքի, Արցախի եւ ի սփիւռս աշխարհի, ոգեկոչեց հայկական Ցեղասպանութեան 104-րդ տարելիցը, խոնարհելով մեր մէկ ու կէս միլիոն սրբադասեալ նահատակներու յիշատակին....ուր « սիրտերը քովէ-քով եղան մէկ խորան...», խորան՝ խունկ ու աղօթքի, խորան՝ ոգեկոչումի...այլեւ իմաստնութեան, պահանջատիրական պայքարի վերանորոգման: Խորան՝ նորոգ ուխտի, հասնելու մեր վախճանական նպատակին՝ մէկ ամբողջական հայութեան եւ մէկ ամբողջական Հայաստանի ....
Հայկական ցեղասպանութեան 104-րդ տարելիցի ոգեկոչման Կիպրոսի գլխաւոր ձեռնարկը տեղի ունեցաւ Չորեքշաբթի, 24 Ապրիլ 2019-ին, կ. ե. Ժամը 5:30-էն սկսեալ, երբ երիտասարդական քայլարշաւը սկիզբ առաւ Նիկոսիոյ «Զինա Կանթէր» փողոցէն, որուն յետոյ միացաւ հոծ բազմութեան միացեալ քայլարշաւը՝ Արմենիաս պողոտայէն մինչեւ Նահատակաց յուշարձան, գլխաւորութեամբ Պետ. Ներկ. Տիար Վարդգէս Մահտեսեանի, Թեմական եւ Վարչական մարմիննեու ներկայացուցիչներու, Ցեղասպանութեան Ոգեկոչման Կիպրոսի Յանձնախումբի անդամներու, որոնց կը հետեւէր համայնքիս անդամներու մարդաշատ բազմութիւն մը, ուր ուշագրաւ էր ՀՄԸՄ-ի հայ սկաուտներու, երիտասարդներու աշխոյժ մասնակցութիւնը՝ դրօշակներու եւ պաստառներու ուղեկցութեամբ:
Ժամը 7:30-ին, բոլոր մասնակիցները համախմբուեցան Նիկոսիոյ Նահատակաց յուշարձանին առջեւ, ուր տեղի ունեցաւ Ոգեկոչման ձեռնարկը, ներկայութեամբ
պետական բարձրաստիճան անձնաւորութիւններու, կուսակցապետերու, խորհրդարանականներու, կիպրահայ թեմական-վարչական, կրթական եւ ազգային այլ մարմիններու անդամներու, կիպրահայ եւ կիպրացի յոյն հանրութեան հոծ բազմութեան:
Տէրունական աղօթքի միաբերան երգեցողութենէն ետք, հնչեցին Հոգեհանգստեան աղօթքներ մեր նահատակներու հոգիներուն համար, միասնական երգեցողութեամբը՝ Կիպրահայ Թեմի Կաթ. Փոխ. Տէր Խորէն Արք. Տողրամաճեանի, Տէր Մաշտոց եւ Տէր Մոմիկ քահանայ Հայրերու: Ապա խօսք առաւ Տէր Խորէն Արք. Տողրամաճեան, որ շեշտեց այն կարեւոր փաստը որ Թուրքիոյ գործադրած եւ ցարդ անպատիժ մնացած Հայոց Ցեղասպանութիւնը դուռ բացաւ նորանոր ցեղասպանական արարքներու՝ մարդկային եւ մշակութային, մեր ժամանակներուն եւս..., որոնց մէջ ուղղակի թէ անուղղակի կայ Թուրքիոյ ծանրակշիռ մեղսակցութիւնը: Ան յատկապէս ըսաւ, որ հայը ջարդուեցաւ, տեղահանուեցաւ, աքսորուեցաւ, բռնաբարուեցաւ եւ իր Գողգոթան բարձրացաւ, բայց կրցաւ ան յարութիւն առնել, քանզի այսօր մենք ունինք անկախ հայկական Հանրապետութիւն, Արցախի հետ միասին, ունինք հայկական բանակ, հայկական դրօշ, հայկական համայնքներ ի սփիւռս աշխարհի, աւելցնելով որ մեր նպատակը տկարութիւն չի ճանչնար եւ մենք պիտի հասնինք մեր յաղթանակին:
Այնուհետեւ, խօսք առաւ կիպրահայ համայնքի Պետական Ներկայացուցիչ Պրն. Վարդգէս Մահտեսեան, որ արձանագրելէ ետք երիտթուրքերու ազգայնամոլ, մոլեռանդ քաղաքականութիւնը, որ կը նպատակադրէր Մեծ Թուրան ստեղծելու ցնորամիտ երազը եւ որուն հետեւանքով 1915-1923 թուականներուն զոհ գացին մէկ ու կէս միլիոն հայեր, դատապարտեց այժմու Թուրքիոյ վարած ժխտողական քաղաքականութիւնը, որ կը գործադրուի հետեւողականօրէն եւ ծրագրուած կերպով: Հակառակ ասոր, նշեց ան, ուրախ ենք այն իրողութեան համար, որ վերջին տարիներուն, դրական քայլեր առնուած են աշխարհի շատ մը երկիրներու կողմէ Հայկական Ցեղասպանութեան ճանաչման ուղղութեամբ։ Վերջերս, Ֆրանսա Ապրիլ 24-ը հաստատեց որպէս հայոց ցեղասպանութեան յիշատակի օր։ Երախտագիտութեամբ անդրադարձաւ Կիպրոսի Հանրապետութեան, որ առաջինն էր Եւրոպական Միութեան մէջ պաշտօնապէս ճանչնալու հայկ, Ցեղասպանութիւնը եւ անոր ժխտումը քրէօրէն պատժելի արարք դարձնելու օրինագիծի ընդունումով: Նման քայլեր մեզ լաւատես կը պահեն, թէ նախկին դարու առաջին ցեղասպանութեան համաշխարհային ճանաչումը շատ հեռու չէ, եզրափակեց ան։
Ապա խօսք առաւ Ստրովոլոսի քաղաքապետ՝ Տիար Անտրէաս Պապախարալամպուս, որ դատապարտեց Թուրքիոյ ժխտողական քաղաքականութիւնը՝ առերեսուելու իր պատմութեան սեւ էջերուն հետ: Ան ընդգծեց որ հայկական ցեղասպանութեան ճանաչումն ու դատապարտումը զգացականութեան խնդիր չէ, այլ մարդկային իրաւունքի, արդարութեան եւ արժանապատւութեան, մարդկային բարոյական արժէքներու, եւ յոյս յայտնեց որ վաղ թէ ուշ պիտի գայն այն օրը, երբ Թուրքիան եւս պիտի առերեսուի իր պատմութեան հետ եւ ճանչնայ հայկական ցեղասպանութիւնը, ներողութիւն խնդրելով հայ ժողովուրդէն:
Ոգեկոչման աւարտին, Ս. Աստուածածին Մայր Եկեղեցւոյ երգչախումբը, ղեկավարութեամբ Տիկ. Նառա Սարդարեանի, դաշնակի ընկերակցութեամբ երէցկին Թամար Հապէշեանի, կատարեց ազգային-հայրենասիրական երգերու փունջ մը, որնց մէջ յատկապէս՝ «Ատանայի ողբը» եւ «Հայրենիքիս հետ» սիրուած երգերը, ինչ որ հայաշունչ իւրայատուկ մթնոլորտ մը փոխանցեց ոգեկոչման ձեռնարկին:
Հուսկ, յուշակոթողին ծաղկեպսակներ զետեղեցին պետական պաշտօնական անձնաւորութիւններ, ինչպէս նաեւ կիպրահայ կեանքի ազգային-եկեղեցական կառոյցները ներկայացնող անձինք:
Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի:
ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ