Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

+

Թիւ (84) Հոկտեմբեր 2018

Կիպրահայ

«ՅԱՐԱՏԵՒՈՒԹԵԱՆ» ՅՈՒՇԱՏՕՆԵՐՈՒ ՀԱՄԵՐԳԸ


Շաբաթ 22 Սեպտեմբեր 2018-ին, երեկոյեան ժամը 7:30-ին, Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան շրջափակին մէջ, տեղի ունեցաւ Ս. Աստուածածին Մայր եկեղեցւոյ երգչախումբերու «Յարատեւութիւն» համերգը, նուիրուած հինգ գլխաւոր յուշատօներու, հովանաւորութեամբ Կաթ. Փոխ. Տէր Խորէն Արք. Տողրամաճեանի, նախագահութեամբ Պետ. Ներկ. Տիար Վարդգէս Մահտեսեանի, ներկայութեամբ պետական-քաղաքական պաշտօնական հիւրերու եւ ամբողջ շրջափակը ծայրէ ծայր լեցնող հոծ, մարդաշատ բազմութեան մը:
Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Կազմակերպիչ Յանձնախումբի ատենապետ Պրն. Ալեք Ալթունեան, որ շեշտեց այն հանգամանքը որ հայեր Կիպրոս գտնուած են քրիստոնէութենէն ալ առաջ եւ հայերէնը ընդունուած է որպէս կղզիին հինգ պաշտօնական լեզուներէն մէկը: Անոնք կառուցած են գիւղեր եւ թաղամասեր, կառոյցներ եւ կոթողներ, հաստատութիւններ եւ շինութիւններ, որոնք առ այսօր կը խօսին հայոց վաղեմի ներկայութեան մասին: Անդրադարձաւ այն յուշատօներուն, որոնց նուիրուած էր համերգը: Արդարեւ, 2018 թուականը 30-ամեակն է հայրենաւեր մեծ երկրաշարժին, 2800-ամեակը՝ Երեւան-Էրեբունիի հիմնադրման, 30-ամեակը Արցախեան ազատագրական Շարժումին, 100-ամեակը Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան եւ 27-ամեակը նորանկախ Հայաստանի Հանրապետութեան:
Պրն. Վարդգէս Մահտեսեան իր խօսքին մէջ նշեց դարձեալ այս յուշատօներու կարեւորութիւնը եւ հայութեան յարատեւութեան հրամայականը ի Հայաստան, ի Արցախ եւ ի սփիւռս աշխարհի, մասնաւորաբար Կիպրոսի մէջ:
Ծայր առաւ ճոխ եւ բովանդակալից յայտագրի գործադրութիւնը, որուն առաջին մասը կատարեցին պարմանուհիներ, երգելով «Ապրելու Ապրիլ» երգը խանդավառ ապրումով եւ ոգեւորութեամբ, խմբավարութեամբ Տիկ. Վիքի Գույումճեանի: Յաջորդեցին՝ Երէցներու կատարած «Եկեղեցին Հայկական», «Ել Ել», «Հէյ Ճան Հայրենիք», «Հայրենիքիս Հետ», «Նարօ Ճան» եւ «Տալւորիկ» երգերը, ղեկավարութեամբ Տիկ. Նառա Սարտարեանի, դաշնակի ընկերակցութեամբ Տիկ. Լիլիան Խաչատուրեանի:
Բեմ եկան, այնուհետեւ, Փոքրիկները եւ իրենց մատշաղ շուրթերէն հնչեցին՝ «Հայաստանի Կարմիր Գինին», «Հայաստան», «Սերըմ Կորանի, Մշօ Կորանի», «Հայերի Երկիր» երգերը, հայրենասիրական վառ ապրումներով: Ապա Կրտսերներու երգչախումբը հնչեցուց՝ «Տուն Իմ Հայրենի», «Հերոսների Կենացը», «Տէր Աստուած Փառքը Քեզ», «Հայաստան, Արցախ եւ Սփիւռք», «Հայեր Միացէք» երգերը, ղեկավարութեամբ Տիկ. Վիքի Գույումճեանի, դաշնակի ըկերակցութեամբ Պրն. Կարէն Սարգսեանի, քանոնի ընկերակցութեամբ Տիկ. Ալիսա Ոսկանեանի, տհոլի ընկերակցութեամբ Պրն. Հայկ Մահտեսեանի եւ տուտուկի ընկերակցութեամբ Պրն. Վլատիմիր Գրոյեանի: Համերգի աւարտին, հանդէս եկան բոլոր երգչախումբերը միասին, երգելով՝ «Երեւան Էրեբունի», «Էրզրումցիներու Երգը», «Սարդարապատի Քաջեր» եւ «Քեզ Համար Հայաստան» երգերը, երեկոյի հրավառութիւնը հասցնելով իր գագաթնակէտին:
Համերգի ընթացքին, ամբողջ մթնոլորտը կը լուսավառէր եռագոյն դրօշակներու ծածանումով, լոյսի եւ երանգներու թեքնիք խաղերով, յաւերժութեան խորհրդանիշերով...եւ կարծես հին օրերը կը վերապրէինք, երբ բաց էր Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը՝ իր հայեցի շունչով ու ոգիով, իր հայերէնաբարբառ աշակերտ-աշակերտուհիներով, իր վաղուան երազով...
Փակման եզրափակիչ խօսք արտասանեց հուսկ Տէր Խորէն Արք. Տողրամաճեան, բարձր գնահատելով երգչախումբերու մասնակիցներն ու պատասխանատուները, նշելով որ հայ երգն ու պարը, հայ մշակոյթն ու աւանդութիւններն են որ հայը կը պահեն հայ՝ իր ինքնուրոյն դիմագիծով եւ ինքնութեամբ: Յատուկ երախտագիտութիւն յայտնեց Կիպրոսի Հանրապետութեան, անոր ընձեռած բոլոր հնարաւորութիւններուն համար, որոնց շնորհիւ կը գործեն Նարեկ հայկական վարժարանները, ջամբելով հայեցի կրթութիւն, հայկական ոգի, ինչ որ կարելի կը դարձնէ նման ձեռնարկներու կայացումն ու յաջողութիւնը, նշեց ան: Վեր առաւ նշանակութիւնը բոլոր յուշատօներուն, մէկ առ մէկ, շեշտելով բոլորէն բխող միասնականութեան, բռունցքուելու, միաւորուելու էական անհրաժեշտութիւնն ու հրամայականը, որով հայը կայ ու պիտի մնայ ի Հայաստան, ի Արցախ եւ ի սփիւռս աշխարհի...
Համերգը դեռ երկար պիտի ապրի ներկաներուն յիշողութեան մէջ, որպէս մանաւանդ հայ ոգիի հրավառութիւն, հայ երգի ու մշակոյթի կենսանորոգ եւ հոգենորոգ աւիշ ու աւիւն, հայօրէն ապրելու եւ տեւելու նորոգ եռանդ ու կորով...
Վարձքը կատա՛ր բոլոր մասնակիցներուն, կազմակերպիչներուն եւ բոլոր պատասխանատուներուն:
ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ