Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

+

Թիւ (83) Սեպտեմբեր 2018

Կիպրահայ

ԿԻՊՐԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ ՀՀ ՍՓԻՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐ ՏԻԱՐ ՄԽԻԹԱՐ ՀԱՅՐԱՊԵՏԵԱՆԻ ՀԵՏ


Հինգշաբթի, 26 Յուլիս 2018-ին, կ.ե. ժամը 6:00-ին, Նիկոսիոյ Առաջնորդարանի դահլիճին մէջ, կայացաւ հանդիպումը ՀՀ Սփիւռքի նախարար Մխիթար Հայրապետեանի եւ կիպրահայ համայնքի ներկայացուցիչներուն միջեւ: Նախարարին կ'ուղեկցէր Յունաստանի եւ Կիպրոսի մօտ ՀՀ դեսպան Տիար Ֆատէյ Չարքըճեան: Կիպրահայ համայնքը կը ներկայացնէին՝ Պետական Ներկ. Տիար Վարդգէս Մահտեսեան, Նիկոսիոյ հոգեւոր հովիւ Տէր Մոմիկ քհնյ. Հապէշեան, երեսփոխանական, կուսակցական, կրթական մարմիններու ներկայացուցիչներ, խմբագիրներ եւ այլք:
Իր բարի գալուստի խօսքին մէջ, Երեսփոխանական ժողովի ատենապետ Տիար Յակոբ Պոհճէլեան շեշտեց էական անհրաժեշտութիւնը Հայաստան-Սփիւռք կապերու վերամիացման, ինչ որ տասնամեակներ շարունակ չէր կայացած ըստ արժանւոյն, ըսաւ ան, եւ յոյս յայտնեց որ նոր Հայաստանի կառավարութիւնը եւ Սփիւռքի նախարարութիւնը մասնաւորապէս պիտի կարենային իրականացնել զայն, քանզի մեր ոյժը մեր միասնականութեան մէջ է, ընդգծեց ան: Ան նաեւ անդրադարձաւ որ Սփիւռքի նախարարը նախարարն էր շուրջ տասը միլիոն հայութեան եւ այդ հանգամանքովն իսկ ամբողջովին կը տարբերէր միւս նախարարներէն:
Տիար Մխիթար Հայրապետեան արձանագրեց հիմնական այն երեք պատճառները, որոնց համար ան կը գտնուէր Կիպրոս այս օրերուն: Առաջինը՝ Հայաստան-Յունաստան-Կիպրոս եռակողմ յուշագրի շրջանակներէն ներս կայացած համաձայնութեան հանգրուանային ստորագրումն էր: Երկրորդը՝ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը մօտէն տեսնելու խնդիրն էր եւ երրորդը՝ կիպրահայ համայնքի հետ հանդիպումն էր: Ան ընդհանուր գիծերով ներկայացուց Սփիւռքի նախարարութեան աշխատանքներու ռազմավարութիւնը, որ պիտի ըլլար այսուհետեւ փոխ-շահաւէտ ձեւաչափով, նկատի ունենալով նաեւ սփիւռքի կրթական, հայապահպանման բազմապիսի կարիքներն ու պահանջքները: Յարգելի նախարարը նոյնպէս շեշտեց միասնականութեան խիստ կարեւոր անհրաժեշտութիւնը եւ ամէն տեսակի պառակտումներէն եւ բաժանումներէն վեր ելլելու հրամայականը, որպէս մէկ միացեալ ազգ մտածելու եւ գործելու գերխնդիրը, նկատելով նաեւ որ սփիւռքը՝ նոյնիսկ մէկ եւ միեւնոյն համայնքին մէջ իսկ, բազմաշերտ, բազմերանգ ու բազմազան էր: Նախարարութեան վերաբերմունքը պիտի ըլլար անխտրական բոլոր հատուածներուն, հոսանքներուն եւ դաւանանքներուն հանդէպ, նշեց ան: Նմանապէս, ան գնահատանքով անդրադարձաւ այն բարձր վարկին, զոր կիպրահայ համայնքը կը վայելէր Կիպրոսի նախագահին եւ կառավարութեան մօտ եւ շեշտեց որ կիպրահայ համայնքի վայելած առանձնաշնորհումները երեւոյթ էին համայն սփիւռքի մէջ:
Բազմաձայն զրոյցի շրջանակներէն ներս, ներկաներէն շատեր տարբեր հարցումներ ուղղեցին նախարարին ինչ կը վերաբերի՝ Կիպրոսի համալսարանին մէջ հայագիտական ամպիոն մը հիմնելու, Մելգոնեան կրթական հաստատութեան վերաբացումին, տարբեր կառոյցներու հետ համագործակցութեան խնդիրներուն: Նախարարը բաց միտքով եւ իրատեսական մօտեցումով սպառիչ պատասխաններ տուաւ իրեն ուղղուած հարցումներուն, անգամ մը եւս շեշտելով Հայաստան-Սփիւռք փոխադարձ կապերու ճիշդ ռազմավարութիւն մշակելու կարեւորագոյն խնդիրը, ճիշդ հասկնալով Սփիւռքի կարիքները եւ համապատասխան լուծումներ գտնելով: «Մեր մօտեցումն ու վերաբերմունքը սփիւռքին ամբողջովին փոխուած պիտի ըլլայ», շեշտեց ան:
Նախարարը նաեւ այցելեց Նարեկ վարժարանն ու եկեղեցին, անակնկալ հանդիպում ունեցաւ «Քայլ առա տուն» ծրագրին վերջերս մասնակցած Նարեկի շրջանաւարտներուն հետ, խանդավառ մթնոլորտի մը մէջ:
Նշենք մասնաւորապէս որ Մխիթար Հայրապետեան այցելած է նաեւ «Մելգոնեան» կրթական հաստատութիւն: Արդարեւ, Յուլիս 25-ին ան այցելած է «Մակեդոնիտիսսա» ռազմական յուշահամալիր եւ ռազմական գերեզմանատուն, ծաղկեպսակ զետեղած է, յարգանքի տուրք մատուցելով 1974-ին թրքական ներխուժման հետեւանքով զոհուած Յոյներու եւ Կիպրացիներու յիշատակին։
Այնուհետեւ, նախարարը այցելած է նաեւ ՀԲԸՄ-ի Նիկոսիոյ ակումբը եւ «Մելգոնեան» կրթական հաստատութիւն, ուր ՀԲԸՄ-ի կեդրոնական վարչութեան անդամ Վազգէն Եաքուպեանի ուղեկցութեամբ շրջած է հաստատութեան մասնաշէնքերը, ծանօթացած է փակման պատճառներուն ու այս հարցին մէջ ՀԲԸՄ-ի դիրքորոշման։ Նախարարը հանդիպում ունեցած է նաեւ նախկին մելգոնեանցիներու հետ, ծանօթացած է անոնց մտահոգութիւններուն, դիտարկումներուն ու կարծիքներուն։
Կը մնայ նախարարին սրտանց մաղթել արդիւնաւէտ, բարւօք աշխատանք՝ Հայաստան-Սփիւռք կապերու սերտացման, անոնց նոր որակ ու մակարդակ տալու կարեւոր եւ դժուարին առաքելութեան:
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ