Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (74) Նոյեմբեր 2017

Կիպրահայ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ, ԿԻՊՐՈՍ "HAYASTAN" ALL-ARMENIAN FUND, CYPRUS

Սիրելի քոյրեր եւ եղբայրներ,
Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի (ՀՀՀ) 2017-ի հեռուստամարաթոնը (telethon) տեղի պիտի ունենայ Նոյեմբերի 23-ին, Լոս Անճէլըսի մէջ: Համաեւրոպական հեռախօսամարաթոնը (phoneathon) տեղի պիտի ունենայ Նոյեմբերի 15 - 19 : Այս տարուան հանգանակուած գումարները պիտի յատկացուին փորելու եւ օգտագործելու 69 խորքային հորեր, նպաստելով Արցախի զանազան անջրդի շրջաններու մէջ գտնուող գիւղերու զարգացման : Ստորերկրեայ այս ջուրերով կարելի պիտի ըլլայ ոռոգել, կաթիլային համակարգով, շուրջ 1500 հեկտար տարածութիւն եւ ցանել պտղատու ծառեր եւ այգիներ, մշակել բանջարեղէնի տեսականի եւ ծխախոտ: Եկամտաբեր այս ծրագրին միջոցաւ, կը նախատեսուի աշխատանք հայթայթել այս շրջաններուն մէջ բնակող շուրջ 12000 գիւղացիներու:
Ինչպէս նախորդ տարիներուն, այս տարի եւս, ՀՀՀ Կիպրոսի տեղական մարմինը պիտի մասնակցի դրամահաւաքին եւ հետեւաբար կոչ կ'ուղղէ Կիպրահայութեան զօրավիգ կանգնելու Հիմնադրամի ազգօգուտ ծրագիրներուն, մասնակցելով դրամահաւաքին՝ սրտաբուխ նուիրատուութիւններով: Ձեր նուէրները կարելի է փոխանցել Ազգային Առաջնորդարան՝ հեռաձայն 22493560 / 22493581, դրամատուն`Bank of Cyprus / account 357011508036 / Armenian Prelature – Himnatram /, քահանայ հայրերուն, Սեպուհ Դաւիթեանին` հեռաձայն 99473189 եւ Հիմնադրամի Կիպրոսի Յանձնախումբի միւս անդամներուն:
Ինչպէս ծանօթ է ձեզի, վերջին տարիներուն եւ ձեր նուիրաբերած գումարներով, ՀՀՀ Կիպրոսի տեղական մարմինը կը մասնակցի Արցախի գիւղերու բնակչութեան կեանքի պայմանները բարելաւելու կարեւոր ճիգին, իր մասնակցութիւնը բերելով Քարին Տակ եւ Վարնկաթաղ գիւղերու ջրամատակարարման, Խաչմաչ գիւղի համայնքային կեդրոնի կառուցման, Քարվաճառ քաղաքի, Նոր Վերինշէն, Նոր Բրաջուր, Նոր Գետաշէն եւ Եղեգնուտ գիւղերու դպրոցներու համակարգչային գիտաշխատանոցներու ստեղծման եւ Քարին Տակ գիւղի նոր մանկապարտէզի կառուցման ծրագիրներուն: Վերջապէս այս տարի, ՀՀՀ Կիպրոսի եւ Յունաստանի մարմինները կը ծրագրեն միասնաբար տրամադրել 50000 ամերիկեան տոլար, հովանաւորելու Ասկերանի շրջանի Աստղաշէն գիւղի անջրդի հողերու ոռոգման յիշեալ ծրագիրը:

 

Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի Կիպրոսի տեղական մարմին
Նոյեմբեր 2017