Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (74) Նոյեմբեր 2017

Կիպրահայ

Հայաստանի, Կիպրոսի եւ Յունաստանի միջեւ համաձայնութիւն` երեք երկիրներու սփիւռքներուն միջեւ կապերը ամրապնդելու

Ուրբաթ, 20 հոկտեմբեր 2017-ին Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեանի, Կիպրոսի նախագահի` մարդասիրական եւ արտերկրեայ հարցերով յանձնակատար Ֆոթիու Ֆոթիսի եւ Յունաստանի արտաքին գործոց նախարարի տեղակալ Թերենս Նիքոլաոս Կուիկի միջեւ տեղի ունեցաւ Հայաստանի, Կիպրոսի եւ Յունաստանի սփիւռքի հարցերու համակարգման ուղղութեամբ առաջին եռակողմանի հանդիպումը:
Հանդիպումը տեղի ունեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութեան եւ Կիպրոսի Հանրապետութեան նախագահի` մարդասիրական եւ արտերկրեայ հարցերով յանձնակատարի գրասենեակին միջեւ Երեւանի մէջ 19 յունիս 2017-ին ստորագրուած Սփիւռքի հարցերու շուրջ համագործակցութեան վերաբերեալ Փոխըմբռնման յուշագիրի հիման վրայ:
Հանդիպումը հաստատեց պաշտօնական երկխօսութիւն եւ յատկանշուեցաւ հայ, կիպրացի եւ յոյն ժողովուրդներուն միջեւ պատմական բարեկամական յարաբերութիւններուն ամրապնդումով եւ, միացեալ ծրագիրներու միջոցով, միջկառավարական երկխօսութեան զուգահեռ, անոնց միջեւ մշակութային, կրօնական եւ տնտեսական ամուր կապերը իբրեւ երեք երկիրներ` իրենց սփիւռքեան համայնքներուն սատարելու պատրաստակամութեան եւ անոնց միջեւ փոխըմբռնման ու սերտ համագործակցութեան արտայայտութեամբ:
Երեք կողմերը համաձայնեցան նաեւ արտերկրի մէջ իրենց կազմակերպուած սփիւռքներուն միջեւ համագործակցութեան սերտացումը խրախուսելու` երիտասարդներու աշխուժ մասնակցութեամբ: Հանդիպումին որոշուեցաւ յաջորդ տարուան գարնան Ֆրանսայի մէջ հրաւիրել երեք սփիւռքներու երիտասարդներու եռակողմանի հանդիպում, որպէսզի այս կարեւորագոյն փոխադարձ գործակցութիւնը վերածուի գործնական եւ յստակ աշխատանքի եւ իր նպաստը բերէ սփիւռքի հարցերու վերաբերեալ լաւագոյն փորձի եւ գիտելիքի փոխանակման:
«Ազդակ» Կապ Հաստատեց Կիպրոսի Խորհրդարանի Անդամ,
Հայ Համայնքի Պետական Ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեանին Հետ
Յաւելեալ մանրամասնութիւններ ստանալու համար կնքուած համաձայնութեան մասին, «Ազդակ» հեռաձայնային հաղորդակցութիւն մը ունեցաւ Կիպրոսի խորհրդարանի անդամ, հայ համայնքի պետական ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեանին հետ, որ նախ եւ առաջ տեղեկացուց Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեանի եւ Սփիւռքի հարցերու
Կիպրոսի նախագահական յանձնակատար Ֆոթիս Ֆոթիուի միջեւ տեղի ունեցած հանդիպման մասին, որուն ինք եւս ներկայ եղած է: Հանդիպումին քննարկուած են Կիպրոսի եւ Հայաստանի սփիւռքներու միջեւ գործակցութեան մարզին մէջ
համաձայնագիրի իրագործման գործնական քայլերու հետապնդման ձեւերը:
Կիպրոսի Խորհրդարանի անդամ Վարդգէս Մահտեսեան ըսաւ, որ նշեալ համաձայնագիրով երեք երկիրները պիտի նպաստեն ակադեմական հիմնարկներու, մշակութային կեդրոններու, լրատուական խումբերու եւ գիտական կեդրոններու միջեւ միացեալ տեղեկատուական փոխանակման նախաձեռնութիւններու եւ նախագիծերու խթանման:
Հայ համայնքի պետական ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեան շեշտեց, որ Հայաստանի, Կիպրոսի եւ Յունաստանի միջեւ գոյացած նշեալ համաձայնագիրը մեծ նշանակութիւն ունի եւ անոր գործադրութեան կարեւորութիւնը ի շահ երեք երկիրներուն պիտի ըլլայ` մշակութային, տնտեսական, յարաբերական, ժողովուրդներու միջեւ կապերու սերտացման եւ կրօնական մակարդակներուն վրայ` աւելցնելով, որ երեք երկիրներու սփիւռքներու կազմակերպութիւններուն միջեւ կապերու սերտացումը նոյնպէս պէտք է մեր օրակարգին վրայ ըլլայ` գործնականացնելու համար համաձայնագիրին կէտերը: