Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (100) Մարտ 2020

Կիպրահայ

Հաղորդագրութիւն Առաջնորդարանէն


Չորեքշաբթի, 26 Փետրուար 2020-ի երեկոյեան ժամը 19:00 – 21:00, Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Գերշ. Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեան, ընդառաջելով Կիպրոսի մօտ Քուէյթի դեսպան՝ Պրն. Ուալիտ Ահմատ Ալ-Խանտարի պաշտօնական հրաւէրին, ներկայ գտնուեցաւ Քուէյթի անկախութեան 59-րդ եւ ազատագրութեան 29-րդ տարեդարձներուն առիթով կազմակերպուած հանդիսութիւն - հիւրասիրութեան Hilton Park, Ledra A հիւրանոցի շքեղ սրահէն ներս: Սրբազան Հօր կ՛ընկերակցէր Նիկոսիոյ Հոգեւոր Հովիւ՝ Արժ. Տ. Մոմիկ Քհնյ. Հապէշեանը: Ներկայ էին Կիպրոսի Խորհրդարանի Նախագահ՝ Պրն. Տիմիթրիս Սիլլուրիսը, Կրթութեան եւ Մշակոյթի Նախարար՝ Պրն. Բրոտրոմոս Բրոտրոմու, Փոխադրամիջոցներու, Կապի, Հաղորդակցութեանց եւ Աշխատանքի Նախարար՝ Տիկին Վասիլիքի Անասթասիատու, Մարոնիթ եւ Իսլամ հոգեւորականներ, Մուֆտին, իմամներ, դեսպաններ, քաղաքական եւ զինուորական անձնաւորութիւններ, հայ, արաբ եւ օտար հրաւիրեալներ ու հոծ բազմութիւն:
Սրահի մուտքին Տէր եւ Տիկին Ուալիտ Ահմատ Ալ-Խանտարի հերթով շնորհաւորութիւններ ընդունեցան: Ընդունելութիւնը սկիզբ առաւ Քուէյթի ու Կիպրոսի քայլերգներու ունկնդրութեամբ, որմէ ետք Պրն. Դեսպանը պաշտօնական իր խօսքն ու երկրի նախագահին անունով շնորհակալութիւններն ու բարեմաղթութիւնները փոխանցեց եւ հրաւիրեց Հանրապետութեան Նախագահի ներկայացուցիչ՝ Նախարար Պրն. Բրոտրոմոս Բրոտրոմուն, որպէսզի իր խօսքը ուղղէ ներկաներուն: Պաշտօնական խօսքերէն ետք երկուքն ալ միասնաբար կտրեցին 59-րդ տարեդարձի մեծ կարկանդակը:
Պաշտօնական հանդիսութեան աւարտին տեղի ունեցաւ նաեւ ճաշկերոյթ եւ Սրբազանը պաշտօնական սեղանին վրայ սեղանակից եղաւ Մուֆտիին, արաբական եւ այլ երկիրներու դեսպաններուն:
Կաթողիկոսական Փոխանորդը Կիպրահայ գաղութի անունով շնորհաւորեց ու բարեմաղթութիւնները փոխանցեց դեսպանին: Ան քահանայ Հօր հետ միասին պատեհութիւնը ունեցաւ զրուցելու Խորհրդարանի Նախագահին, Նախարարներուն, կրօնապետերու, Պաղեստինի, Յորդանանի, Իտալիոյ, Շուէտի, Օմանի, Իրանի, Գերմանիոյ, Սլովաքիոյ, Արաբական Էմիրէութեանց, Լիբանանի, Քաթարի, Լիպիոյ, Մեծն Բրիտանիոյ Բարձրագոյն Յանձնակատարին, Աւստրալիոյ Աւստրիոյ, Փորթուկալի, Պրազիլի եւ Սպանիոյ դեսպաններուն, զինուորականներու, ոստիկանապետին, պաշտօնական անձերու եւ բազմաթիւ հայ թէ օտար հրաւիրեալներու հետ:
27 Փետրուար 2020