Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (98) Յունուար 2020

Այլազան

«Gallup»-ի հարցախոյզը՝ Հայաստանի մասին

antsoutarts1aՀայաստանցիներուն մեծամասնութիւնը գոհ է իր կեանքէն. հիմնական մտահոգութիւնը գործազրկութիւնն է

«Gallup» միջազգային կազմակերպութիւնը կատարած է Հայաստանի ներքին կեանքին վերաբերող հարցախոյզ մը, որուն արդիւնքները Դեկտեմբեր 20-ին լրագրողներուն ներկայացուցած է Հայաստանի մէջ նշեալ կազմակերպութեան ներկայացուցիչ Արամ Նաւասարդեան: Ըստ անոր՝ հարցումները ուղղուած են 2019 Նոյեմբեր 9-էն Դեկտեմբեր 1 երկարող ժամանակաշրջանին. հարցախոյզին մասնակցած են 1517 քաղաքացիներ: Այս մասին կը հաղորդէ «Արմէնփրէս»։
Ըստ հարցազրոյզին արդիւնքներուն՝ Հայաստանցիներուն 61,3 տոկոսը պատրաստ է Ազգային ժողովի ընտրութիւններու պարագային իր ձայնը տալ «Իմ Քայլը» կուսակցութիւններու դաշինքին, «Բարգաւաճ Հայաստան» կուսակցութեան ի նպաստ կը քուէարկէր 14,2 տոկոսը, իսկ «Լուսաւոր Հայաստան» կուսակցութեան՝ 3,9 տոկոսը:
Գնահատականը տալով գործող իշխանութեան եւ ընդդիմութեան գործունէութեան՝ Հայաստանի նախագահին գործունէութեան նկատմամբ դրական արտայայտուած է մասնակցողներուն 83 տոկոսը, վարչապետին գործունէութեան՝ 83,2 տոկոսը, Ազգային ժողովին՝ 43,1 տոկոսը, կառավարութեան՝ 54,9 տոկոսը, իսկ ընդդիմութեան՝ 25,5 տոկոսը:
Քաղաքացիներէն խնդրուած է արժեւորել նախարարները ու կառոյցներու աշխատանքը՝ 1-էն 5 աստիճանով, ուր 1-ը՝ նուազագոյն, 5-ը՝ առաւելագոյն գնահատականն է: Բարձրագոյն գնահատականը ստացած է Հայաստանի Պաշտպանութեան նախարար Դաւիթ Տօնոյեան՝ 4 կէտ, իսկ ամէնէն նուազը՝ 2,7 կէտ ստացած է Հայաստանի Կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ մարզանքի նախարար Արայիկ Յարութիւնեան։
Հարցումներէն մէկն էր. «Որո՞նք են մեր պետութեան դիմագրաւած կարեւորագոյն 3 հարցերը». 34,1 տոկոսը նշած է, որ գործազրկութիւնն է, նոյնքան տոկոսով նշուած են ցած թոշակները եւ ցած աշխատավարձերը, տնտեսական վիճակին անդրադարձած է մասնակցողներուն 32,8 տոկոսը, իսկ եղծանման՝ 7 տոկոսը:
Հայաստանցիներուն 72,2 տոկոսը յայտնած է, որ գոհ է իր կեանքէն: «Լիովին գոհ եմ» պատասխանած է հարցախոյզին մասնակցողներուն 20,7 տոկոսը, 51,5 տոկոսը նշած է, որ գոհ է, իսկ 10,5 տոկոսը նշած է, որ ընդհանրապէս գոհ չէ։