Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (98) Յունուար 2020

Այլազան

ՀԱՅԱՍՏԱՆ – ՅՈՒՆԱՍՏԱՆ

«Ryanair»-ի նոր թռիչքները՝

Երեւան-Սելանիկ եւ Գիւմրի-Աթէնք

antsoutarts1aԱյսուհետեւ կարելի պիտի ըլլայ Հայաստանէն թռչիլ նաեւ Յունաստան, տոմսակներու՝ 16 000 դրամէն (30 եւրօ) սկսող գիներով։ Այս մասին կը յայտնէ իռլանտական «Ryanair» օդային ընկերութիւնը։
Կը նշուի, որ թռիչքները կը սկսին 2020 Մայիսին, շաբաթը երկու անգամ եւ պիտի ըլլան երկու ուղղութիւններով՝ Երեւան-Սելանիկ եւ Գիւմրի-Աթէնք։
"«Ryanair» ուրախ է, որ Գիւմրիէն Աթէնք եւ Երեւանէն Սելանիկ իր նոր ուղղութիւններով կը նպաստէ ԵՄ-ի եւ Հայաստանի միջեւ ուղղակի կապի զարգացման", ըսած է ընկերութեան վաճառքներու տնօրէն Տեյվիտ Օ՚Պրայան, աւելցնելով՝ որ Հայաստանի կառավարութեան կողմէ հարկերէ զերծ կացուցումը թոյլ տուած է մէկ տարուան մէջ 6 ուղղութեան փոխարէն ունենալ Հայաստանը ԵՄ-ին կապող 16 ուղղութիւն։ "Հայ գնորդներն ու այցելուները կրնան իրենց տեղերը վերապահել ամենէն ցած գիներով, բնապահական առումով ամենէն մաքուր, ամէնէն կանաչ եւրոպական օդային ընկերութեան օդանաւերուն մէջ", ըսած է ան։