Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (98) Յունուար 2020

Այլազան

ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐՈՒ ՎԱՃԱՌՔԻ ԳԱՅԹԱԿՂՈՒԹԻՒՆԸ

antsoutarts1aՆերկայիս ընդունուած երեւոյթ է որ ազգային անվտանգութեան ռազմավարութիւնէն կը բխի կաշառակերութեան դէմ պայքարը։ Հայաստանի անկախութենէն ի վեր բազմիցս բոլոր նախագահները, կառավարութիւնները, խորհրդարանները պնդած են, շեշտած են, քարոզած են, շեփորած են։ Սակայն, պնդած են, շեփորած, քարոզած են առանց գործնական որեւէ քայլ առնելու։ 2018-ի Թաւշեայ յեղափոխութիւնը եկաւ յեղաշրջելու այդ կարգն ու կանոնը։
Եւ զարմանալին այն է որ Թաւշեայ յեղափոխութենէն մէկ ու կէս տարի ետք, դեռ երկրին բարոյական արժէքներու անկումին յատակը չափելի չէ։ Դեռ զարմանալու, գայթակղելու առիթները, երեւոյթները չեն պակսիր։ Վերջինը նորածին երախաներու բռնի վաճառքի երեւոյթն է։ Վաճառողներուն մարդկային խիղճը ի՜նչ աստիճանի պէտք է բթացած ըլլայ, պետական մարդոց շահամոլութիւնը որքա՜ն ահագնացած, ազգային անվտանգութիւն ըսուած ծառայութիւնը՝ որքա՜ն կուրցած, հակազգային, անմարդկային դարձած, որ աչք գոցէ նման երեւոյթներու առջեւ։
Թերեւս զուգադիպութիւն է, թերեւս ալ դիտաւորութիւն. ամէն պարագայի, 2019-ի տարեվերջի Ս. Ծննդեան տօնի նախօրեակին լուրը ցնցիչ է, երեւոյթը անհաւատալի՝ նորածին երախաներու բռնի վաճառքի յայտնաբերում։ Արդէն 100 տարի ետ գացինք վերապրելու՝ թուրք դահիճին, քիւրտ ասպատակողին քստմնելի արարքները՝ կին, երախայ բռնի փախցնել։ Հասարակութեան ամէնէն անպաշտպան խաւի բռնաբարումը։ Իսկ մենք կ՚ապրինք դար մը ետք, անկախ Հայաստանի պետական սահմաններուն մէջ, ուր նման երեւոյթներ կ՚արձանագրուին, մինչ ուրիշներէ արդարութիւն կը պահանջենք, նման երեւոյթներու չկրկնուելու կոչեր կ՚արձակենք։
Այո, այսօր առօրեայ տեղեկատւութեան անբաժան մասնիկը դարձած են կաշառակերութեան, պետական գոյքի յափշտակութեան, իշխանութեան չարաշահումի պարագաները, զորս ոչ ոք կ՚ուրանայ, նոյնիսկ եթէ քոչարեանական-սարգսեանական ուժերը կը յանդգնին չքմեղելու՝ նախկին նախագահներուն այսինչ կամ այնինչ «հերոսութիւն»-ը յիշեցնելով։
Խօսքի ազատութեան, քաղաքացիներու ընտրութեան իրաւունքի եւ մարդկային զանազան իրաւունքներու պաշտպանութեան շարքին կան սրբացած կալուածներ, որոնք մարդկային բարոյականութեան ոտնակոխումին բարձրագոյն աստիճանները կը հանդիսանան։ Ատոնցմէ է օրինակ՝ զօր. Մանուէլ Գրիգորեանի բացայայտուած պարագան, որ 2016-ի Ապրիլեան պատերազմի օրերուն Արցախի ճակատին հայկական բանակի զինուորներուն ղրկուած օգնութիւնը իւրացուցած էր, կամ՝ բանակին վերապահուած պահածոները իր վայրի գազաններուն իբրեւ կեր ի պահ դրած։ Նոյնն է պարագան եւ դեռ աւելի ծանրակշիռ բռնի կերպով նորածինները իրենց ծնողներէն խլելով արտասահման ծախելու գայթակղութեան։ Եւ խնդիրը միայն արդարադատութեան չի վերաբերիր, այլեւ մարդասիրական եւ հոգեւոր բոլոր կառոյցներուն, որոնք օրն ի բուն եղբայրութիւն եւ սէր կը քարոզեն, սակայն կը մնան լուռ այսօրինակ դէպքերու դիմաց։
ԺԻՐԱՅՐ ՉՈԼԱՔԵԱՆ
ՆՈՐ ՅԱՌԱՋ