Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (98) Յունուար 2020

Այլազան

ԱՄՆ

Փասատենայի մէջ հայկական նոր դպրոց պիտի հիմնուի

antsoutarts1a«ԱՄՆ Փասատենա քաղաքի միակ երկրորդական` «Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան» վարժարանի փակման Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան որոշումէն ետք տեղւոյն հայ համայնքը կազմակերպեց ցոյցեր, բարձրացուց իր բողոքի ձայնը այս որոշման դէմ, դիմեց պատասխանատու մարմիններուն ու անձերուն, սակայն որեւէ դրական արդիւնքի չհասաւ: Երբ կարծես բոլոր հնարաւորութիւնները օգտագործուած էին, վարժարանի սաներու ծնողներն ու հայապահպանութեան գործին խումբ մը նուիրեալներ ստանձնեցին ոչինչէն դպրոց հիմնելու՝ առաջին հայեացքէն անհնար թուացող աշխատանքը», նշուած է «Մելքոնեան համաշխարհային նախաձեռնութեան» հայաստանեան գրասենեակի տարածած հաղորդագրութեան մէջ:
«Փակման որոշումէն կարճ ժամանակ ետք կրնանք ըսել, որ 2020 թուականի Օգոստոս ամսուն Փասատենայի մէջ պիտի բացուի «Մելգոնեան աւագ դպրոց»-ը: Յատկապէս պէտք է նշել Մարօ Եագուպեան-Նաճարեանի եւ Արսինէ Շիրվանեանի ջանքերը, որոնց անմնացորդ հաւատքին ու նուիրումին շնորհիւ ամերիկահայ երախաները պիտի չկտրուին իրենց արմատներէն ու պիտի կարենան հայկական դպրոց երթալ: Եւ սա ընդամէնը մէկ օրինակ է, թէ ինչպէս պէտք է ըլլան իսկական հայ մայրերը, որոնք հակառակ անոր որ՝ արդէն քանի մը դար է զրկուած են հայրենի հողին վրայ ապրելու հնարաւորութենէն, սակայն չեն մոռնար իրենց ինքնութեան մասին եւ ամէն ինչ կ՚ընեն հայ մնալու համար», ըսուած է հաղորդագրութեան մէջ:
Դպրոցի գործունէութեան մանրամասնութիւններուն կրնաք ծանօթանալ այցելելով նորաբաց կայքէջը՝ www.melkonianhighschool.com/