Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (98) Յունուար 2020

Այլազան

ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. Կաթողիկոս 2020 տարին կը հռչակէ «Յատուկ Խնամքի Կարօտ Հայորդիներու Տարի»

antsoutarts1aՎեհափառ հայրապետը 2020 թուականը հռչակած է «ՅԱՏՈՒԿ ԽՆԱՄՔԻ ԿԱՐՕՏ ՀԱՅՈՐԴԻՆԵՐՈՒ ՏԱՐԻ»: Առ այդ, կիրակի, 12 յունուարին, յընթացս Ս. եւ անմահ պատարագին, նորին սրբութեան հռչակագիրը պիտի ընթերցուի Անթիլիասի մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ: Նոյն հռչակագիրը նաեւ պիտի ընթերցուի թեմերու եկեղեցիներուն մէջ:
Կոչ կ՛ուղղենք մեր ժողովուրդի սիրելի զաւակներուն ներկայ գտնուելու պատարագին` լսելու համար վեհափառ հայրապետին պատգամը եւ անկէ եկող մտածումներուն ու թելադրութիւններուն հետեւելով` յատուկ հոգածութիւն ցուցաբերելու խնամքի կարօտ հայորդիներուն: