Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (96) Նոյեմբեր 2019

Այլազան

Ryanair

Հայաստանէն Եւրոպա թռիչքներ պիտի կատարէ 2020-էն սկսեալ

antsoutarts1aԵւրոպական ճամբորդական մեծագոյն ընկերութիւնը՝ իռլանտական Ryanair-ը պաշտօնապէս մուտք գործեց Հայաստան։ Հոկտեմբեր 16-ին Երեւանի մէջ կայացած մամլոյ ասուլիսին ազդարարած են Ryanair ընկերութեան առեւտրական բաժնի ղեկավար Տէյվիտ Օպրայըն, «Արմենիա միջազգային օդակայաններ» ընկերութեան տնօրէն Մարսելօ Վենտէ եւ Քաղաքացիական օդանաւային կոմիտէի նախագահ Տաթեւիկ Ռեւազեան։ Ընկերութիւնը առաջին թռիչքը պիտի կատարէ Յունուար 14-ին՝ Երեւանը կապելով Հռոմին եւ Միլանոյին, ապա՝ Մարտի վերջը պիտի գործէ Պերլինի ուղղութիւնը, իսկ Գիւմրին Գերմանիոյ Մեմինկըն քաղաքին պիտի կապուի Մարտի աւարտին։
Հայաստան այսպէսով դարձաւ ընկերութեան 40-րդ երկիրը։ Տոմսերուն նուազագոյն արժէքը 4,99 եւրօ է, իսկ միջին գինը տարբեր ուղղութիւններով՝ 35 եւրօ:
Երեւանէն շաբաթական երկու անգամ իւրաքանչիւր ուղղութեամբ պիտի կատարուին թռիչքներ, սակայն հետագային անոնք պիտի աւելնան։ Ընկերութիւնը պիտի չբաւարարուի շաբաթական վեց թռիչքով: Տոմսերը արդէն իսկ սկսած են վաճառուելու։
Այս կարեւոր իրադարձութեան արձագանգած է նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան, որ Դիմագիրքի իր էջին վրայ գրած է, որ եւրոպական այս կարեւոր ընկերութեան մուտքը Հայաստան կարելի պիտի դարձնէ ո՛չ միայն տոմսներու գիներու նուազեցումը, այլ նաեւ պիտի խթանէ զբօսաշրջիկներու հոսքը:
«Արմենիա միջազգային օդակայաններ» ընկերութիւնը
20 միլիոն տոլարի ներդրում պիտի կատարէ Գիւմրիի օդակայանին մէջ
«Արմենիա միջազգային օդակայաններ» ընկերութիւնը կը նախատեսէ 20 միլիոն տոլարի ներդրում կատարել Գիւմրիի օդակայանի զարգացման համար: Այս մասին յայտարարած է ընկերութեան տնօրէն Մարսելօ Վենտէ Հոկտեմբեր 16-ին տուած մամլոյ ասուլիսին, ազդարարելով եւրոպական նոր` Ryanair իռլանտական ընկերութեան մուտքը հայկական օդային փոխադրութեան շուկայ: Ան թռիչքներ պիտի կատարէ դէպի Երեւան եւ Գիւմրի, ամէն տարի աւելցնելով անոնց յաճախականութիւնը: "Ryanair-ի հայաստանեան օդային շուկայ մուտքը մեծապէս պիտի նպաստէ երկրին` նոր ուղղութիւններով եւ բազմաթիւ նոր զբօսաշրջիկներով: Հայաստանցիները տարբեր ուղղութիւններով ու աժան տոմսերով շրջագայելու կարելիութիւն պիտի ունենան: Կարեւոր է, որ Գիւմրիի օդակայանը զարգանայ, քանի որ ՀՀ կառավարութիւնը եւս հետաքրքրուած է այդ հարցով: Ապրիլին, երբ Ryanair-ը սկսի թռիչքները, հոն պատրաստ պիտի ըլլայ նոր ժամանման սրահը, որ կարելի պիտի դարձնէ նոր թռիչքներ ընդունիլ", յայտարարած է Վենտէ: