Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (96) Նոյեմբեր 2019

Այլազան

ԱՄՆ - ՀԱՅԱՍՏԱՆ

2019-ին Միացեալ Նահանգներու կառավարութեան աջակցութիւնը Հայաստանին 40 տոկոս աւելցած է

antsoutarts1aՀայաստանի մէջ ԱՄՆ դեսպանութիւնը կը յայտնէ, որ 2019-ի ընթացքին ԱՄՆ-ու կառավարութեան աջակցութիւնը Հայաստանին շարունակած է աւելնալ: Ըստ «Արմէնփրէս»-ին՝ այս տարի ան կազմած է 60 միլիոն տոլար, որ նախորդ տարուան համեմատ 40 տոկոս աւելի է:
Այս գանձատրումը ԱՄՆ-ու Արտաքին գործոց նախարարութեան եւ ԱՄՆ-ու Միջազգային զարգացման գործակալութեան կողմէ տնօրինուող ծրագրերէն զատ, կ՚ընդգրկէ նաեւ ԱՄՆ-ու ուժանիւթի, անտառային ծառայութեան եւ պաշտպանութեան բաժանմունքներու ծրագրերը:
ԱՄՆ-ու կառավարութիւնը այս միջոցներով աջակցած է Հայաստանի մէջ ժողովրդավարական զարգացման բազմաթիւ ծրագրերու, մասնաւորապէս` եղծանման դէմ պայքարի, ապահովութեան, ուժանիւթի, կրթութեան, անգլերէնի ուսուցման, անտառային ծառայութիւններու, մարդկային իրաւանց, քաղաքացիական հասարակութեան եւ պետական կառավարման թափանցիկ ու հաշուետու հաստատութիւններու ամրապնդման, ինչպէս նաեւ` իրաւապահ, արդարադատութեան եւ դատաիրաւական ոլորտներու մէջ:
"Միացեալ Նահանգները վերջին 27 տարիներուն աջակցած է Հայաստանի ժողովրդավարական գործընթացներուն եւ հաստատութիւններու զարգացման, եւ մենք մտադիր չենք փոխել ատիկա յատկապէս այժմ, երբ ժողովրդավարութիւնը այսօր աւելի ամուր է Հայաստանի մէջ, քան՝ անցեալին: Նոյն այս պատճառով ալ հպարտութեամբ կը յայտարարենք, որ այս տարի աջակցութիւնը կը կազմէ աւելի քան 60 միլիոն տոլար", նշած է Հայաստանի մէջ ԱՄՆ-ու դեսպանուհի Լին Թրեյսի:
1992-էն սկսած ԱՄՆ Հայաստանին յատկացուցած է աւելի քան 2 միլիառ տոլարի աջակցութիւն` ժողովուրդին կենսապայմանները բարելաւելու եւ ժողովրդավարական, տնտեսական եւ ընկերային կառավարման ամրապնդման ուղղուած ջանքերուն աջակցելու նպատակներով: