Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (95) Հոկտեմբեր 2019

Այլազան

Հայաստանի մէջ բացուած է Եզիտիներու ամենամեծ տաճարը

antsoutarts1a«Հայաստանի Հանրապետութիւն» օրաթերթը կը գրէ, թէ հազարաւոր Եզիտիներ աշխարհի տարբեր երկիրներէ ժամանեցին Հայաստան` մասնակցելու ՀՀ Արմաւիրի մարզի Ակնալիճի եզիտիական սրբատեղիին մէջ Կիրակի՝ Սեպտեմբեր 29-ին տեղի ունեցած Թաուսէ Մելեքի (Quba heft merê dîwanê u Tawûsê Melek) տաճարի օծման եւ բացման հանդիսաւոր արարողութեան: Ան աշխարհի ամենամեծ եզիտի-ական տաճարն է:
Թերթին հետ զրոյցի ընթացքին երեսփոխան Ռուստամ Պաքոյեան նշած է, որ սրբավայրին բացման առիթով ժամանած են նաեւ եզիտիական համայնքի քաղաքական եւ զինուորական ուժերու ղեկավարները, որոնց մասնակցութեամբ տեղի ունեցած է փակ հանդիպում-քննարկում իրենց հետագայ ընելիքներուն վերաբերեալ:
Երեսփոխանը այս ամառ երկու անգամ այցելած է Իրաք: Երկու այցելութիւններու ժամանակ ձեռք բերուած ամենամեծ եւ կարեւոր յաջողութիւնը ան կը համարէ հինգ տարուան անհամաձայնութենէ ետք՝ Իրաքի մէջ գործող եզիտիական քաղաքական չորս ուժերու համագործակցութեան եզրեր գտնելը: Որոշուած է 2020 Ապրիլին կայանալիք Իրաքի տեղական ինքնակառավարման մարմիններու ընտրութիւններուն մասնակցիլ մէկ ընդհանուր դաշինքով, միւս կէտերը կը վերաբերին կառավարման համակարգին մէջ համաձայնութիւն ունենալուն եւ ամենակարեւորը` Եզիտիներու մէկ միասնական բանակ ստեղծելուն: "Մինչ այսօր քաղաքական ուժերը չէին կրնար համախմբուիլ եւ ներկայիս այս համախմբումով կարելիութիւն պիտի ունենանք բարելաւելու եզիտիական համայնքին վիճակը: Ատով պայմանաւորուած պիտի ըլլայ Սինճարի` Իրաքի Եզիտիներու ապագան", ընդգծած է երեսփոխանը:
Նշենք, որ կոթողը կառուցուած է Ռուսաստանաբնակ եզիտի բարերարներու եւ եզիտիական համայնքի ջանքերով եւ շատ կարեւոր նշանակութիւն ունի աշխարհի տարբեր ծայրերու մէջ ապրող Եզիտիներու համար: