Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (95) Հոկտեմբեր 2019

Այլազան

Թուրքիոյ Հայոց պատրիարքի ընտրութիւն Մայր Աթոռն ալ կը հակազդէ կանոնադրութեան՝ սահմանափակումներ բերող կէտին

antsoutarts1aԹրքական պետութեան պարտադրած Թուրքիոյ Հայոց պատրիարքի ընտրական կանոնադրութեան մէջ սահմանափակումներ բերող կէտին՝ իր կարգին հակազդած է Մայր Աթոռն ալ։
Մայր Աթոռի մամլոյ ծառայութեան ղեկավար Վահրամ քհնյ. Մելիքեան պատասխանելով լրագրողի մը այս մասին հարցումին՝ ըսած է. "Մայր Աթոռը տեղեկացաւ Պոլսոյ Հայոց պատրիարքարանին պետութեան կողմից առաքուած Պոլսոյ Հայոց պատրիարքի ընտրութեան կանոնադրութեան մասին: Դիտարկում ենք դա սահմանափակում եկեղեցականների իրաւունքների: Իշխանութիւնները պէտք է որ ունկնդիր լինեն Պատմական Աթոռի եւ համայնքի ձայնին եւ ընդառաջեն հաւատացելոց պահանջին` արտօնելով բոլոր եկեղեցականներին մասնակցել եւ լինել պատրիարքական թեկնածու"։
Յիշեցնենք, որ Սեպտեմբեր 23-ին Թուրքիոյ Ներքին գործոց նախարարութիւնը Պոլսոյ նահանգապետարանին միջոցով Պոլսոյ Հայոց պատրիարքարան ղրկած էր 85-րդ պատրիարքի ընտրութեան կանոնադրութիւնը։
Այդ փաստաթուղթին 25-րդ կէտին մէջ կը ներկայացուի վեց պայման, որոնց բոլորին համապատասխանելու պարագային միայն կարելի կ՚ըլլայ Պոլսոյ պատրիարքական աթոռին համար թեկնածութիւն առաջադրել:
Ըստ Թուրքիոյ կառավարութեան կազմած կանոնակարգին՝
1. Պատրիարքի թեկնածուին հայրը պէտք է եղած ըլլայ Թուրքիոյ քաղաքացի:
2. Թեկնածուն պէտք է վայելէ Թուրքիոյ կառավարութեան վստահութիւնը (պետութեան դէմ ուղղուած քաղաքական հռետորաբանութիւն եւ գործունէութիւն ծաւալած չըլլալ, ինչպէս նաեւ մասնակցած չըլլալ պետութեան վստահութիւնը եւ հեղինակութիւնը խաթարող գործողութիւններու):
3. Թեկնածուն պէտք է ունենայ Պոլսոյ Հայոց պատրիարքութեան ենթակայ եպիսկոպոսի աստիճան:
4. Պէտք է ըլլայ առնուազն 35 տարեկան:
5. Թեկնածուն պէտք չէ ունենայ դատական անցեալ եւ չըլլան ընտրութեան մասնակցութիւնը խոչընդոտող այլ հանգամանքներ:
6. Թեկնածուն պէտք է ի զօրու ըլլայ պատրիարքի պարտականութիւնները յաւուր պատշաճի կատարելու: