Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (95) Հոկտեմբեր 2019

Այլազան

Վարչապետ Փաշինեան կը դատապարտէ Թուրքիոյ կողմէ Սուրիա կատարուած ներխուժումը

antsoutarts1a10 Հոկտեմբերին գումարուած կառավարութեան նիստին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան անդրադարձաւ Թուրքիոյ կատարած գործողութեան` անգամ մը եւս շեշտելով, որ Հայաստան կը դատապարտէ այդ ներխուժումը: «Մենք մտահոգուած ենք իրավիճակով, որովհետեւ մեր գնահատմամբ` այդ գործողութիւնը աւելի պիտի խորացնէ Սուրիոյ մէջ հաստատուած մարդասիրական ճգնաժամը: Մենք կոչ կ՛ուղղենք միջազգային հանրութեան գործուն միջոցներ ձեռնարկելու այդ ապօրինի գործողութիւնները դադրեցնելու եւ Թուրքիոյ սահմանի երկայնքով Սուրիայի քաղաքացիները, որոնց շարքին` ազգային փոքրամասնութիւնները եւ անոնց իրաւունքները պաշտպանելու ուղղութեամբ», ըսաւ ան:
 
 
Վարչապետը ընդգծեց, որ Հայաստան Սուրիոյ մէջ յաջողութեամբ կը կատարէ մարդասիրական առաքելութիւն, զոր պիտի շարունակէ: Ան նաեւ յայտարարեց, որ կառավարութեան նիստի օրակարգերը աւարտելէ ետք դռնփակ նիստ պիտի գումարուի` քննարկելու եւ միտքեր փոխանակելու հիւսիսային Սուրիոյ մէջ ստեղծուած իրավիճակին հաւանական զարգացումներուն եւ Հայաստանի դիրքորոշումներուն վերաբերեալ: