Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (94) Սեպտեմբեր 2019

Այլազան

Շուտով Մնացականեան- Մամետեարով հանդիպումը պիտի կայանայ

antsoutarts1aՇուտով տեղի պիտի ունենայ Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարար Զոհրապ Մնացականեանի եւ Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարար Էլմար Մամետարովի հերթական հանդիպումը: «Արմէնփրես»-ի հարցումին ի պատասխան այս մասին Սեպտեմբեր 6-ին տեղի ունեցած մամլոյ ասուլիսի ընթացքին յայտնած է նախարար Մնացականեան, սակայն հանդիպման յստակ թուական չէ նշած:
«Մեր կառավարութիւնը շատ յստակ արտայայտած է լրջութիւնը մեր մտադրութիւններուն` աշխուժօրէն աշխատելու Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ լուծման հոլովոյթի ուղղութեամբ, եւ այս տարուան ընթացքին արտաքին գործոց նախարարներուն եւ երկու երկիրներու ղեկավարներուն միջեւ հանդիպումներու թիւը արդէն կը ցուցադրէ այդ լրջութիւնը: Մեր հանդիպումը նախանշուած է, տեղի պիտի ունենայ շուտով, մենք համաձայնութիւն ունինք միաժամանակ յայտարարելու հանդիպման մասին, ես, բնականաբար, չեմ ուզեր զայն խախտել», ըսած է Մնացականեան:
Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարներու վերջին հանդիպումը տեղի ունեցած էր 20 Յունիսին Ուաշինկթընի մէջ: