Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (94) Սեպտեմբեր 2019

Այլազան

ՀԱՅԱՍՏԱՆ
Հայ-իսրայէլեան ծրագիր.
Գիւմրիի օդակայանին մերձակայքը
ազատ տնտեսական գօտի պիտի ստեղծուի

antsoutarts1aՕգոստոս 29-ին ՀՀ կառավարութիւնը ընդունած է Գիւմրի քաղաքին մէջ ազատ տնտեսական գօտի (ԱՏԳ) ստեղծելու, «Եւրասիական լոճիսթիք փարք ազատ տնտեսական գօտի»-ն ալ ազատ տնտեսական գօտիի կազմակերպիչ ճանչնալու մասին որոշման նախագիծը:
Ըստ «Հետք»-ին՝ ԱՏԳ հիմնելու գաղափարը արդէն կը պատկանէր այն նոյն՝ «Եւրասիական լոճիսթիք փարք ազատ տնտեսական գօտի» ընկերութեան հիմնադիրներուն եւ ան նոր չէ։
2017 Սեպտեմբերին Երեւանի մէջ արանագրուած է «Լոճիսթիք Էֆ. Թի. Զի.» ընկերութիւնը, որ այս տարուան Մայիսին անուանափոխուելով դարձած է՝ «Եւրասիական լոճիսթիք փարք ԱՏԳ»: Ընկերութիւնը հիմնած էր Իսրայէլի քաղաքացի, Իսրայէլ-Հայաստան առեւտրական պալատի նախագահ Ցուի Քան-Թոր, որ նաեւ այդ նոյն ընկերութեան տնօրէնն էր: Ընկերութեան արձանագրումէն երեք օր ետք Քան-Թորի գլխաւորած պատուիրակութիւնը հիւրընկալուած էր ՀՀ քաղաքացիական օդուժի գլխաւոր վարչութեան (ՔԱԳՎ) կողմէ, հանդիպում ունենալով անոր այն ժամանակուան պետ Սերգէյ Աւետիսեանի հետ: Պատուիրակութեան անդամները յայտնած էին, որ Գիւմրիի «Շիրակ» օդակայանի յարակից տարածքին վրայ մտադիր են մատակարարման (logistique) կեդրոն ստեղծել, ինչ որ Աւետիսեանի կողմէ ողջունուած էր:
Քանի մը ամիս ետք՝ 2018 Փետրուարին, Գիւմրիի քաղաքապետ Սամուէլ Բալասանեան եւ «Լոճիսթիք Էֆ. Թի. Զի.» ընկերութեան նոր տնօրէն Հայկ Մաղաքեան փոխըմբռնման յուշագիր ստորագրած էին:
«Հետք» այս մասին կը գրէ.-
«Յայտնի էր դարձել, որ ընկերութիւնը ցանկանում է Գիւմրիում կառուցել, շահագործել ու զարգացնել օդային ուղիներով փոխադրուող ապրանքների համար նախատեսուած ազատ տնտեսական գօտի։ Ցուի Կան-Տորը նշել էր, որ Գիւմրու ընտրութիւնն առաջին հերթին պայմանաւորուած է օդանաւակայանի առկայութեամբ, որտեղից հնարաւոր է թռիչքներ կատարել եւրասիական երկրներ։ Կառավարութեան այսօրուայ որոշումից էլ տեղեկանում ենք, որ Գիւմրիում ԱՏԳ ստեղծելուն նպաստել է ոչ միայն "Շիրակ" միջազգային օդանաւակայանը, այլեւ "Հիւսիս-Հարաւ" ճանապարհային միջանցքը, երկաթուղին եւ համապատասխան հողատարածքների առկայութիւնը»։