Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (87) Յունուար 2019

Այլազան

The Economist շաբաթաթերթը Հայաստանը ընտրած է 2018 թուականի տարուան երկիրը։

antsoutarts1a Ինչպէս կը նշուի յօդուածին մէջ, «Տարուան երկիր»-ը կ՚ընտրուի ոչ թէ ամենէն ազդեցիկ ազգերուն, ոչ թէ ամենէն հարուստ երկիրներուն միջեւ, կամ՝ ըստ ամենէն համեղ ճաշերուն։ Այդ ընտրութեան չափանիշ կը ծառայեն տուեալ երկրի մը մէջ վերջին 12 ամիսներու ընթացքին արձանագրուած դրական զարգացումները։ «Ընտրութիւնը բարդ է։ Տարուան ընթացքին լաւ աշխատանքը ապագայ յաջողութեան երաշխիք չէ։ Անցեալ տարուան յաղթական Ֆրանսան խրեցաւ ընկերային անկարգութիւններու մէջ։ Միանմառը, որ յաղթած էր 2015-ին, արիւնոտ յետադիմութիւն ապրեցաւ։ Բայց եւ այնպէս, մենք պէտք է ընտրենք։ Ի վերջոյ, ընտրութիւնը մնաց երեք երկիրներու միջեւ։ Մալեզիոյ մէջ ընտրողները մերժեցին վարչապետը, որ չէր յաջողեր պատշաճ կերպով բացատրել, թէ ինչո՞ւ դրամատնային իր հաշիւին 700 միլիոն տոլար կար։ Հակառակ իր ակնառու թերութիւններուն՝ Նաճիպ Ռազաքի հեռանալը անսպասելի էր։ Մալեզիոյ իշխող կուսակցութիւնը քաղաքականութեան մէջ 1950-ական թուականներէն գերակշռող էր եւ յուսահատօրէն կը փորձէր պահպանել իշխանութիւնը։ Այնուհանդերձ ընտրութիւններուն յաղթեց ընդդիմութիւնը։ Մալեզիան կրնար հանդիսանալ այս տարուան արժանապատիւ յաղթականը, բացառութեամբ անոր, որ նոր վարչապետ Մախատխիր Մոհամմատ շատ տրամադիր չի թուիր թուլացնելու երկիրը պառակտող ցեղական նախապատւութիւնները։ Եթովպիոյ մէջ տարին անսովոր էր։ Իշխանութեան կուսակցութիւնը այս տարի ընտրեց բարենորոգչական գործիչ Ապի Ահմէտը, որ ազատ արձակեց քաղաքական բանտարկեալները, զգալիօրէն ազատութիւն տուաւ լրասփիւռներուն եւ խոստացաւ 2020-ին կազմակերպել իրական ընտրութիւններ։ Ան խաղաղութիւն կնքեց Էրիթրէայի հետ՝ բանալով երկար ժամանակէ ի վեր փակուած սահմանը եւ ելքը դէպի ծով։
Ան նոյնիսկ կը փորձէ ազատականացնել պարտքերով ծանրաբեռնուած եւ պետութեան կողմէ կառավարուող տնտեսութիւնը երկրի մը, ուր հեռաձայն ունենալը աւելի դժուար է, քան՝ դրացի անիշխանական Սոմալիի մէջ։ Եթէ այս մէկը ըլլար տարուան անձնաւորութեան մրցում՝ Ապին կրնար յաղթել։ Սակայն մենք Եթովպիան չընտրեցինք, քանի որ բոլորովին յստակ չէ, թէ արդեօք նոր վարչապետը պիտի կարենա՞յ սանձել ցեղային բռնութիւնը։ Աւա՜ղ, ինքնակալութիւնները հազուադէպօրէն խաղաղ կը մեռնին։ Եւ, այնուամենայնիւ, Հայաստանի մէջ այդպէս ալ եղաւ։ Նախագահ Սերժ Սարգսեան փորձեց երկարաձգել իր ժամանակաշրջանը՝ դառնալով վարչապետ։ Փողոցները բռնկեցան բողոքի ցոյցերով։ Նիկոլ Փաշինեան՝ հեղինակաւոր եւ մօրուսաւոր նախկին լրագրողը եւ երեսփոխանը, օրինականօրէն եկաւ իշխանութեան՝ եղծանման եւ անձեռնհասութեան դէմ բողոքի ալիքի ենթախորքի վրայ։ Անոր դաշինքը յետագայ ընտրութիւններուն ձեռք ձգեց ձայներու 70 տոկոսը։ Փութինեան տիրակալը վռնտուեցաւ եւ ոչ ոք սպաննուեցաւ։ Ռուսաստանին միջամտելու առիթ չտուին։ Ուշադրութիւն՝ Հայաստանի եւ Ազէրպայճանի միջեւ հողային տհաճ վէճը դեռ չէ կարգաւորուած եւ կրնայ վերստին բռնկիլ։ Այնուամենայնիւ, հինաւուրց եւ յաճախ գէշ կառավարուած ազգը անհանգիստ տարածաշրջանին մէջ ունի ժողովրդավարութեան եւ բարենորոգման կարելիութիւններ։ Այդ պատճառով՝ մեր տարուան երկիրը Հայաստանն է», կը գրէ յօդուածին հեղինակը, գրութիւնը աւարտելով՝ լատինատառ բայց հայերէն՝ «Շնորհաւորում եմ»։