Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (87) Յունուար 2019

Այլազան

ԵԱՀԿի Նախագահութիւնը ստանձնած Սլովաքիա պիտի ջանայ Արցախի հարցի կարգաւորման նպաստել

antsoutarts1aԵՐԵՒԱՆ, «Ազատութիւն».- «Սլովաքիա, ԵԱՀԿի նախագահութիւնը ստանձնելով՝ մտադիր է օգտագործել հայ-ատրպէյճանական հակամարտութեան բանակցային գործընթացին մէջ նկատուող դրական միտումները՝ կարգաւորման ջանքերը յառաջ տանելու համար», 10 Յունուարին յայտարարեց Սլովաքիոյ արտաքին գործոց նախարար եւ ԵԱՀԿի գործող նախագահ Միրոսլաւ Լայչաք:
«Մենք մեր կարելին պիտի ընենք օգուտներ քաղելու համար Մերձտնեսթրի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութիւններու կարգաւորման գործընթացներուն մէջ ստեղծուած ազդակներէն», աւելցուց դիւանագէտը՝ ընդգծելով, որ միջնորդական ջանքերը պիտի ըլլան «անկողմնակալ, արդար եւ ազնիւ»։
Նշենք, որ Սլովաքիա ԵԱՀԿի նախագահութիւնը ստանձնեց այս տարուան սկիզբը: