Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (87) Յունուար 2019

Այլազան

Թուրքիոյ Խորհրդարանին մէջ Փայլանի Հայերէն խօսքը մտահոգած է Թուրք ազգայնականները

antsoutarts1aԹուրքիոյ այսպէս կոչուած «Հայկական անհիմն պնդումներու դէմ միաւորում» կազմակերպութիւնը դարձեալ դժգոհ է ընդդիմադիր Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութեան անդամ, խորհրդարանի Տիգրանակերտէն ընտրուած հայազգի երեսփոխան Կարօ Փայլանի գործունէութենէն:
Ազգայնականներուն այս անգամ բարկացուցած է խորհրդարանին մէջ Փայլանի հայերէն խօսքը: Այս մասին կը հաղորդէ Պոլսոյ «ՀայԹերթ»-ը:
Օրեր առաջ Փայլան խորհրդարանին մէջ իր արտասանած խօսքին մէջ շնորհաւորած էր Հայաստանի ժողովուրդն ու իշխանութիւնները արտակարգ խորհրդարանական ընտրութիւններու կայացման վերաբերեալ եւ Թուրքիոյ իշխանութիւններուն կոչ ուղղած` պատշաճ կերպով արձագանգելու Հայաստանի վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեանի` հայ-թրքական յարաբերութիւններու կարգաւորման համար երկխօսութեան դիմելու պատրաստակամութեան մասին յայտարարութեան:
«Յաջողութիւն Նիկոլ Փաշինեանին եւ անոր ընկերներուն», հայերէն ըսած էր Փայլան:
«Թուրքիոյ խորհրդարանի պաշտօնական լեզուն թրքերէնն է, եւ ատիկա ամրագրուած է Թուրքիոյ Հանրապետութեան սահմանադրութեամբ: Երբ շարք մը քիւրտ երեսփոխաններ իրենց երդումը քրտերէն արտասանեցին, ատիկա բողոքարկուեցաւ, եւ անոնց պարտադրուեցաւ անգամ մը եւս` թրքերէն արտասանել երդումը: Ի՞նչ պիտի ըլլայ, եթէ Թուրքիոյ մէջ ապրող ամէն ազգ խորհրդարանին մէջ սկսի իր լեզուով խօսիլ», լրատուամիջոցներու հետ զրոյցի ընթացքին յայտարարած է «Հայկական անհիմն պնդումներու դէմ միաւորում»-ի նախագահ Կէօքսել Կիւլպէյ:
Ան հայազգի երեսփոխանը մեղադրած է խորհրդարանի ամպիոնը իր շահերուն համար օգտագործելու, թուրք ազգը ցեղասպանութեան համար մեղադրելու համար:
Ըստ Կիւլպէյի, Փայլան իր արտասանած հայերէն վերջին նախադասութեամբ «գաղտնի ուղերձ» յղած է` ակնարկելով, որ խորհրդարանին մէջ պիտի շարունակէ շահարկել Հայոց ցեղասպանութեան հարցը: