Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (87) Յունուար 2019

Այլազան

Հրանուշ Յակոբեան. «Կ՛ուզեմ խնդրել Վարչապետէն անգամ մը եւս քննարկել Սփիւռքի Նախարարութեան պահպանման կարելիութիւնը»

antsoutarts1aԱյսօր ժողովուրդը բացարձակ վստահութեան քուէ տուած է Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետին եւ անոր խումբին, եւ բնական է, որ վարչապետը պիտի որոշէ երկրի զարգացման հիմնական առաջնահերթութիւնները: «Արմէնփրես» կը հաղորդէ, թէ այս մասին Լիբանանի հայկական «Զարթօնք» օրաթերթին տուած հարցազրոյցին մէջ ըսած է Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախկին նախարար Հրանուշ Յակոբեան:
«Օգտուելով առիթէն` կ՛ուզեմ դիմել եւ խնդրել վարչապետէն անգամ մը եւս քննարկել նախարարութեան պահպանման կարելիութիւնը` նկատի առնելով, որ մեր ազգին 2/3-ը կ՛ապրի հայրենիքէն դուրս, եւ անոնց հետ աշխատանքի հսկայական փորձառութիւն կուտակուած է, կան սերտ կապեր եւ յարաբերութիւններ, որոնք հաստատած է տարիներու ընթացքին փորձառութիւն եւ գիտելիքներ ձեռք բերած, գործին նուիրուած, պատասխանատու եւ աշխատասէր երիտասարդներէ կազմուած խումբը», նշած է ան:
Հրանուշ Յակոբեան համոզում յայտնած է, որ նախարարութիւնը կայացած է եւ խոր արմատներ ձգած սփիւռքի մէջ: «Կ՛ուզեմ դիմել իմ գործընկերներուս, հարցով շահագրգիռ սփիւռքահայ բարեկամներուն` յայտնելով շնորհակալութիւն, որ անոնց օգնութեամբ կառուցած ենք նախարարութիւնը` կեանքիս տասը տարիները նուիրելով այդ կառոյցի կայացման, հեղինակութեան բարձրացման, Հայաստանի Հանրապետութիւնը սփիւռքի մէջ պատշաճօրէն ներկայացնելու, սփիւռքի հիմնախնդիրները հայրենի կառավարութեան ներկայացնելու, նախարարութիւնը սփիւռքահայերու տունը դարձնելու գործին: Հասկնալի է, որ սիրտս շատ կը ցաւի հիւլէ առ հիւլէ տառապանքով կերտուած կառոյցի տարրալուծման համար», ըսած է ան: