Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (84) Հոկտեմբեր 2018

Այլազան

Նամակ երկրէն

Մեծն Ազնաւուրի կտակը՝ Il faut savoir quitter la table Lorsque l'amour est desservi Գրեց՝

ՐԱՖՖԻ ՏՈՒՏԱԳԼԵԱՆ antsoutarts1a


Հանրապետական կուսակցութիւնը եւ անոր ենթակայ ուժերը երկու տարի առաջ մեծ խարդախութիւններով Սերժ Սարգսեանի հագով պատրաստուած Սահմանադրութիւն պարտադրեցին ժողովուրդին։ Հիմա ՀՀԿ-ն եւ լծակիցները դաւադիր ու դարանակալ միջոցներով օրէնք մշակեցին ու անցուցին՝ իբրեւ թէ իրենց շա՜տ լաւ մշակած Սահմանադրութիւնը պաշտպանելու։ Իրա՞ւ, երկու տարի առաջ ո՞ւր էիք, ինչո՞ւ այս օրէնքը չէիք ներառած Սահմանադրութեան մէջ։ Սերժը արգիլա՞ծ էր...
Ի դէպ, կ՚արժէ յիշել, որ այս նոյն ուժերը դաշնակցած եւ կոալիցիոն կառավարութիւն կազմած էին թէ՛ Ռ. Քոչարեանի եւ թէ Սերժ Սարգսեանի օրերուն։ Այդ տարիներուն երկու անգամ Սահմանադրութիւն փոխեցին, բայց ոչ մէկ բան փոխուեցաւ երկրին մէջ տիրող թալանէն, կոռուպցիայէն ու անարդարութիւններէն։ Միակ բանը որ դէպի լաւ փոխուեցաւ՝ իրենց դրամատան հաշիւներն ու կենսամակարդակն էր:
Այսօր, նոյն այս ուժերը դարձեալ ձեռք-ձեռքի տուած են, երկիրը փրկելու մեծամիտ յաւակնոտութեամբ։ Իսկ այսօր ինչէ՞ն պիտի փրկեն երկիրը։ Գոյութիւն չունեցող թալանէ՞ն, կոռուպցիայէ՞ն, մոնոպոլիաներէ՞, ընտրազեղծարարութիւններէ՞...
Իսկ ո՞վ կրնայ հիմա պնդել, որ այսօր պետպիւտճէի թալան կայ Հայաստանի մէջ, ո՞վ կրնայ համոզել, որ ընտրազեղծումներ կան Հայաստանի մէջ, ո՞վ կրնայ փաստել, որ կոռուպցիայի դէմ լուրջ պայքար չկայ Հայաստանի մէջ։ Մինչեւ հիմա ի՞նչ փրկած էիք, որ այսօր երկիրը փրկելու ելած էք պարոնայք ՀՀԿ-ականներ եւ լծակից ուժեր։ Արդէն մանկապարտէզի երախան ալ գիտէ, որ դուք ընդամէնը կ՚ուզէք փրկել ձեր քաղաքական ասպարէզը, կարիերան:
Բայց դուք պէտք է միայն ձեր սեփական վարկանիշը փրկելու մասին մտածէք։ Մտածեցէք ձեր գործած սխալին ու ճիշդին մասին։ Սրբագրեցէ՛ք սխալները, շարունակեցէք ճիշդը։ Ա՛յն ատեն միայն կրնաք ժողովուրդին վստահութիւնը շահիլ եւ մասնակից ըլլալ ապագայ քաղաքական պրոցեսներուն։ Այլապէս, դաւադիր ու խարդախ, գաղտնի ձեւերով օրէնք մշակելն ու անցընելը ոչ միայն երկիրն ու Սահմանադրութիւնը պիտի չփրկէ, այլեւ ձեզ պիտի չազատէ ժողովուրդին ատելութենէն ու զայրոյթէն։ Իսկ հիմա, այս օրերուն, ինչպէ՞ս մոռնալ Շառլ Ազնաւորի կտակը: Իրապէս, ի՜նչ խորհրդանշական է Մեծն Շառլ Ազնաւուրի երգի հետեւեալ խօսքերը.
Il faut savoir quitter la table
Lorsque l'amour est desservi
Այլ խօսքով՝
Երբ այլեւս սէր չի մատուցուիր
պէտք է հեռանալ սեղանէն…
67 հանճարե՜ղ երեսփոխաններ եւ իրենց նո՛յնքան իմաստո՜ւն ղեկավարները երեւի չեն լսած Ազնաւուրի այս հրաշալի երգը։ Տիկնայք եւ պարոնայք ՀՀԿ-ականներ եւ լծակից ուժեր, կոյր մի ձեւանաք, ինքնախաբէութեամբ մի՛ զբաղիք: Կը տեսնէք արդէն, որ քաղաքական սեղանին վրայ ժողովուրդը ձեր նկատմամբ ոչ մէկ կաթիլ սէր ունի մատուցելիք։ Մի՛ բռնանաք ժողովուրդի կամքին վրայ։ Կամովին հեռացէք սեղանէն, եթէ չէք ուզեր յաւելեալ ատելութեամբ ու զայրոյթով այլ բան սպասարկուիլ...
Գրեցէ՛ք ինծի:
rafdoud@aol.com