Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (84) Հոկտեմբեր 2018

Այլազան

Երեւանի աւագանիի արտակարգ ընտրութիւններ ԿԸՅ-ն յայտարարած է վերջնական արդիւնքները antsoutarts1a


ՀՀ Կեդրոնական ընտրական յանձնաժողովը (ԿԸՅ) Կիրակի, Սեպտեմբեր 30-ի արտակարգ նիստին ամփոփած է Երեւանի աւագանիի Սեպտեմբեր 23-ի արտակարգ ընտրութիւններու քուէարկութեան արդիւնքները եւ ստորագրած է համապատասխան արձանագրութիւնը:
Ընդհանուր 475 տեղամասերու մէջ կատարուած քուէարկութեան վերջնական արդիւնքները կը պարզեն հետեւեալ պատկերը.- – «Ւմ քայլը» դաշինքին ի նպաստ քուէարկած է 294.092 քաղաքացի, կամ՝ ընտրութեան մասնակիցներու 81,05%-ը, – Երկրորդ դիրքի վրայ կը գտնուի «Բարգաւաճ Հայաստան» կուսակցութիւնը 25.218 ձայնով, կամ՝ 6,95%-ով:
– Երրորդ տեղը կը գրաւէ «Լոյս» դաշինքը 18.114 ձայնով կամ՝
4,99-%-ով:
Այնուհետեւ կու գան՝
– ՀՅԴ՝ 5.882 (1,62%),
– «Երկիր ծիրանի» կուսակցութիւն՝ 5.059 (1,39%) – «Օրինաց երկիր» կուսակցութիւն՝ 3.947 (1,09%), – «Երեւանցիներ» դաշինք՝ 2.986 (0,82%) – «Ժառանգութիւն» կուսակցութիւն՝ 2.709 (0,75%), – «Երեւանի հանրութիւն» դաշինք՝ 2.502 (0,69%), – «Ժողովրդավարական ուղի» կուսակցութիւն՝ 799 (0,22%), – «Ռեֆորմիստների» կուսակցութիւն՝ 792 (0,22%), – «Հայկազուններ» կուսակցութիւն՝ 692 (0,19%):
Ընտրելու իրաւունք ունեցողներու ընդհանուր թիւը կազմած է 848.343: Քուէարկութեան մասնակցած է 370.368 քաղաքացի, կամ՝ 43,66%, իսկ անվաւեր քուէաթերթիկներու թիւը 7.539-ն է:
Այս արդիւնքներով՝ Երեւանի աւագանիին մէջ «Իմ քայլը» կ՚ունենայ 57 աթոռ, ԲՀԿ-ն՝ 5, «Լոյս»-ը՝ 3:
ԿԸՅ-ի նախագահ Տիգրան Մուկուչեան այս առթիւ նաեւ յայտարարած է, որ քուէարկութեան արդիւնքները անվաւեր ճանչնալու ո՛չ մէկ դիմում ներկայացուած է: