Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (83) Սեպտեմբեր 2018

Այլազան

ՀԱՊԿ-ի Եւ ԵՏՄ-ի Ազրպէյճանի անդամակցութեան հարցը դիտարկելու պարագային Հայաստան պիտի օգտագործէ վեթոյի իր իրաւունքըantsoutarts1a

Հաւաքական անվտանգութեան պայմանագիրի կազմակերպութեան (ՀԱՊԿ) եւ Եւրասիական տնտեսական միութեան (ԵՏՄ) Ազրպէյճանի անդամակցութեան հարցը դիտարկելու պարագային Հայաստան պիտի օգտագործէ վեթոյի իր իրաւունքը:
28 օգոստոսին տեղի ունեցած զրոյցի մը ընթացքին այս մասին ըսաւ Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարութեան մամլոյ բանբերի ժամանակաւոր պաշտօնակատար Աննա Նաղդալեան` անդրադառնալով այն դիտարկման, թէ տարբեր շրջանակներու մէջ խօսակցութիւններ կը շրջանառուին ՀԱՊԿ-ին եւ ԵՏՄ-ին Ազրպէյճանի հաւանական անդամակցութեան մասին:
«Վերլուծական շրջանակներուն մէջ այդպիսի քննարկումներ իսկապէս տեղի կ՛ունենան, բայց այդ շրջանակներուն մէջ քննարկումները կ՛իրականացուին ենթադրեալ տեղեկատուութեան հիման վրայ: Ես բարձրաձայնեմ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութեան պաշտօնական դիրքորոշումը. եթէ նման հարց դիտարկուի, Հայաստան պիտի օգտագործէ վեթոյի իր իրաւունքը», ընդգծեց ան:
Նաղդալեան յստակացուց, որ ՀԱՊՀ-ի եւ ԵԱՀԿ-ի մէջ որոշումները կը տրուին համաձայնութեան հիման վրայ: «Մենք այս առումով մեր դիրքորոշումը յայտնած ենք, եւ այդ դիրքորոշումը երկակի մեկնաբանութիւններու տեղիք չի տար: Այդ դիրքորոշումը յստակ բարձրաձայնուած է արտաքին գործոց նախարար Մնացականեանի կողմէ», եզրափակեց Աննա Նաղդալեան: