Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (82) Յուլիս 2018

Այլազան

Երեւանի մէջ պաշտօնապէս բացուած է Արամ Մանուկեանի աղմկայարոյց արձանըantsoutarts1a


Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան հիմնադիրներէն մէկուն՝ դաշնակցական գործիչ Արամ Մանուկեանի մեծ աղմուկ բարձրացուցած արձանի պաշտօնական բացումը ի վերջոյ տեղի ունեցած է Յուլիս 17-ին: Արարողութեան ներկայ եղած են Հանրապետութեան նախագահը, վարչապետը, Ազգային ժողովի նախագահը, կաթողիկոսը։ Վարչապետ Փաշինեան իր ելոյթին մէջ յատկապէս ըսած է. "Մենք ունենք մեր առաքելութիւնը՝ Հայաստանի Հանրապետութեան պետական այրերը, հանրային այրերը, բոլորը՝ Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիները, եւ այդ առաքելութիւնն է՝ լինել արժանի Արամ Մանուկեանին, լինել արժանի նրա առաքելութեանը եւ ապրել այնպէս, որ ունենալ իրաւունք ամէն անգամ Արամ Մանուկեանի արձանի դիմացով անցնելիս ուղիղ նայել նրա աչքերի մէջ եւ ասել, որ մենք տէրն ենք Ձեր առաքելութեան՝ տիար Արամ Մանուկեան":
 
Երեւանի քաղաքապետարանը անցեալ տարի որոշած էր Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան 100-ամեակի առթիւ, Հանրապետութեան հրապարակին մօտ՝ Արամի եւ Նալբանդեան փողոցներու խաչմերուկին յարող տարածքին զետեղել Արամ Մանուկեանի յուշարձան-կոթողը։ «Ազատութեան» հարցումին, թէ բազմաթիւ քննադատութիւններ եղան արձանի արտաքին տեսքին վերաբերեալ, ներկայիս ի՞նչ ընդունելութեան կ՚արժանանայ ան հանրութեան կողմէ, արձանի հեղինակ քանդակագործ Դաւիթ Մինասեան պատասխանած է, թէ արդէն կը լսէ դրական արձագանգներ, իսկ եղած քննադատութիւններն ալ իրեն նոյնիսկ օգտակար եղած են: