Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (74) Նոյեմբեր 2017

Այլազան

"Այլեւս չեմ կրնար լռել. Հայաստանը կը ղեկավարեն երեք մաֆիոզներ", կ՚ըսէ Շառլ Ազնաւուր antsoutarts1a

"Հայաստան հետզհետէ կը պարպուի եւ մօտ ապագային երկիրը պիտի վերածուի խխունջի պարապ պատեանի", յայտարարած է Շառլ Ազնաւուր «NAM»-ի տուած հարցազրոյցին մէջ:
"Որո՞ւն ձեռնտու է ատիկա։ Ընդամէնը հարուստ երեք խուլիկանի՞։ Երեք մաֆիոզի՞։ Իսկ աշխարհով մէկ ցիրուցան եղած հարիւր հազարաւոր աղքատ մարդիկը… Այս ամէնը զիս կ՚անհանգստացնէ։ Մինչ Հայաստան լուրջ վտանգի դէմ յանդիման կը գտնուի՝ մարդիկ դեռ կառչած կը մնան Թուրքիոյ հերքած «ցեղասպանութիւն» եզրին։ Ես չեմ հասկնար, թէ ատիկա ինչո՞վ կ՚օգնէ երկրին յառաջընթացին։ Ո՞ւր կը տանի մեզ այդ տրամաբանութիւնը։ Ո՞ւր են բոլոր անոնք, որոնք զիս կը քննադատեն այս մտքերուն համար", ըսած է Ազնաւուր, հարց տալով՝ "ի՞նչ կ՚ընեն անոնք օգնելու համար Հայաստանին"։
Ան ընդգծած է, որ ինք քաղաքական գործիչ չէ ու քիչ բան կը հասկնայ այդ ամէնէն, սակայն համոզուած է, որ "դժբախտ երկրէն մնացած է միայն փոքրիկ կտոր մը, որ երկրորդ անգամ կը մահանայ։ Կը փափաքիմ, որ Հայաստանի մէջ բան մը ընեն իմ ժողովուրդին համար, որ հետզհետէ կը մահանայ"։
Հարցումին, թէ արդեօք իր կարծիքով՝ Հայաստանէն արտագաղթի հիմնական պատճառը երկրին առկայ համակա՞րգն է, Ազնաւուր պատասխանած է. "Ի հարկէ. ոչինչ կ՚ընեն մարդոց օգնելու համար։ Ընդհակառակն։ Ես մաֆիական պատմութիւններ գիտեմ, որոնք անտանելի են։ Երեւոյթը հոն հասած է, որ հողագործները սովէն կը մահանան իրենց սեփական հողերուն վրայ։ Մաֆիայի այդ ներկայացուցիչները պէտք է գնդակահարել. այլ ելք չկայ։ Կ՚ուզէք մաֆիո՞զ դառնալ, գացէ՛ք ու մաֆիա ստեղծեցէք այլ երկրի մէջ։ Շատ մը երկիրներ ամէն ինչ կ՚ընդունին։ Սակայն մաֆիա ստեղծել ձե՛ր տան մէջ, սեփակա՜ն ժողովուրդին վրայ…"։
Ազնաւուր ըսած է նաեւ որ զինք բացարձակապէս չի հետաքրքրեր, թէ ով կ՚ըլլայ Հայաստանի յաջորդ նախագահը. ինք պարզապէս կ՚ուզէ բաց սահմաններ, որպէսզի երկիրը կարենայ քիչ մը շնչել:
Խօսելով Ղարաբաղեան հակամարտութեան մասին ալ, ըսած է. "Պարզապէս անհրաժեշտ է անկեղծ ըլլալ։ Միթէ՞ Ղարաբաղը պատկանած է Ազրպէյճանցիներուն՝ նախքան Ստալինի կողմէ իրենց նուիրուիլը։ Միւս կողմէ, միթէ՞ Ղարաբաղը Հայաստան է. ո՛չ, ան ինքնիշխան պետութիւն է։ Պէտք է ընդունիլ, որ Ղարաբաղը առանձին երկիր է, ինչպէս՝ Ազրպէյճանն ու Հայաստանը"։