Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (73) Հոկտեմբեր 2017

Այլազան

Լեւոն Արոնեան դարձաւ ճատրակի աշխարհի բաժակակիր ախոյեան antsoutarts1a

Ճատրակի վարպետ Լեւոն Արոնեան դարձաւ աշխարհի բաժակակիր ախոյեան:
«Արմէնփրէս»ը կը հաղորդէ, թէ Թիֆլիսի մէջ ընթացած ճատրակի աշխարհի ախոյեանութեան խաղերը վերջ գտան:
Եզրափակիչ խաղին Արոնեան կը մրցէր չինացի Տին Լիրենի հետ: Դասական 4 մրցումներէն ետք ճատրակի վարպետները ունէին 2-ական միաւոր եւ որոշիչ եղաւ «թայմ-պրէյք»ը:
Արագ ճատրակի առաջին խաղին Արոնեան սպիտակներով գերազանցեց մրցակիցը: Երկրորդ խաղին Արոնեան նոյնպէս յաղթեց: Հաւաքելով 4 միաւոր՝ Արոնեան 12 տարի ետք անգամ մը եւս դարձաւ աշխարհի բաժակակիր ախոյեան:
Ան առաջին ճատրակի վարպետն է, որ երկու անգամ կը տիրանայ աշխարհի բաժակին։
Նշենք, որ մրցաշարքին կը մասնակցէին ճատրակի 128 վարպետներ: Արոնեան իրաւունք ստացաւ մասնակցելու 10էն 28 Մարտ 2018ին, Պերլինի մէջ կայանալիք յաւակնորդներու մրցաշարքին:
Աւելցնենք, որ Լեւոն Արոնեան աշխարհի բաժակակիր դարձած էր 2005ին: Ան ճատրակի ողիմպիական եռակի եւ ճատրակի աշխարհի խմբային ախոյեանութեան յաղթող է։