Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (71) Յուլիս 2017

Այլազան

Հայաստանի բնակչութեան

թիւին մասին

ՄԱԿ-ի յոռետես կանխատեսութիւնները

antsoutarts1a
ՄԱԿ-ի կողմէ վերջերս հրապարակուած զեկոյցին համաձայն՝ 2050-ին Հայաստանի բնակչութիւնը պիտի կազմէ շուրջ 2 միլիոն 700 հազար հոգի, իսկ 2100-ին թիւը ա՛լ աւելի պիտի նուազի` իջնելով 1 միլիոն 849 հազարի:
ՄԱԿ-ի կանխատեսութիւնները փաստօրէն չեն համապատասխաներ նախագահ Սերժ Սարգսեանի տեսլականին. ան Մայիս 18-ին Ազգային ժողովին մէջ յայտարարած էր, որ 2040-ին բնակչութեան թիւը պէտք է ըլլայ 4 միլիոնի շուրջ:
Աւելին` պաշտօնական կանխատեսութիւնները կը փաստեն, որ նախագահի ակնկալութիւնները անիրականանալի են: Աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու նախարարութեան ժողովրդագրութեան բաժինի պետ Վանիկ Բաբաջանեան ներկայացուցած է լաւատես եւ յոռետես բեմագրութիւնները. ըսած է, որ վատթարագոյն պարագային՝ եթէ աղքատութեան ու արտագաղթի աճին զուգահեռ նուազին նաեւ տնտեսական զարգացման ցուցանիշերը՝ 2050-ին Հայաստանի բնակչութիւնը կը կազմէ 2 միլիոն 300 հազար հոգի: Իսկ լաւատես ըլլալու պարագային՝ երկրի բնակչութիւնը կա՛մ կ՚աճի ոչ-էական չափով, "ասենք՝ 3 միլիոն 22 հազար", կա՛մ ալ անփոփոխ կը մնայ այսօրուան ցուցանիշը:
Ազգային վիճակագրութեան ծառայութեան (ԱՎԾ) այս տարեսկիզբին հրապարակած տուեալներով՝ Հայաստանի մէջ ներկայիս կ՚ապրի 2 միլիոն 986 հազար 151 հոգի: «Կարելի՞ է 2040-ին Հայաստանի մէջ 4 միլիոն բնակչութիւն ունենալ» հարցումին Վանիկ Բաբաջանեան պատասխանած է. "նման սցենար հնարաւոր է միգրացիոն որոշակի հոսքեր ապահովելու դէպքում"։ Մինչդեռ, իշխանութեան Հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցութեան անդամ Խոսրով Յարութիւնեան կասկածի տակ կը դնէ ՄԱԿ-ի կանխատեսութիւնը եւ իրատես կը համարէ Սերժ Սարգսեանի տեսլականը: Յարութիւնեան տնտեսական աճ ու ներգաղթ կ՚ակնկալէ. "այդ [ՄԱԿ-ի] տուեալներն ինձ համար բացարձակապէս ուղենիշային չեն, հասկանալի չէ, թէ ինչ մեթոդոլոգիայով են նրանք առաջնորդուել։ Իսկ Սերժ Սարգսեանի ասածը տեսլական է, ցանկութիւն է, որին պէտք է ձգտել"։ Ըստ ԱՎԾ-ի տուեալներուն՝ վերջին 10 տարուան ընթացքին երկրին բնակչութիւնը նուազած է աւելի քան 131 հազար, իսկ վերջին 20 տարուան՝ շուրջ 260 հազար: