Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (115) Յուլիս 2021

Այլազան

ՀԱՊԿն պիտի չմիջամտէ Սիւնիքի եւ Գեղարքունիքի մէջ ստեղծուած կացութեան

ԱՐՄԷՆ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ ՄՏԱՀՈԳՈՒԹԻՒՆ ՅԱՅՏՆԵՑ ՀԱՊԿ-ԻՆ

antsoutarts1a
ԵՐԵՒԱՆ, «Արմէնփրէս», «Նոյեան Տապան»․- Հայաստանի հարաւը Ատրպէյճանի հետ նոր սահմանի հաստատման վեռաբերող կացութեան սրումը «սահմանային միջադէպ» է եւ չի համապատասխաներ հաւաքական պաշտպանութեան մասին Հաւաքական անվտանգութեան պայմանագիրի կազմակերպութեան (ՀԱՊԿ) կանոնագրութեան կէտերուն, 3 Յուլիսին յայտարարեց կազմակերպութեան ընդհանուր քարտուղար Սթանիսլաւ Զաս:
«Պէտք է հասկնալ, որ ՀԱՊԿի ներուժը կ՛օգտագործուի միայն (անդամ երկիրներէն մէկուն ուղղուած) յարձակումի պարագային: Հոս գործ ունինք, ըստ էութեան, սահմանային միջադէպի հետ: Փառք Աստուծոյ, զոհեր չկան, կրակոցներ չկան: Մեր առջեւ շատ աշխատանք կայ սահմանային հարցի լուծման, այս բոլոր վիճայարոյց հարցերու լուծման առումով, սակայն անոնք պէտք է լուծուին բանակցութիւններու սեղանի շուրջ», նշեց Զաս:
Ան հաւաստեց, որ ՀԱՊԿը կը հետեւի Հայաստանի հարաւը տիրող կացութեան: «Հսկողութեան խումբ ստեղծելու մասին որոշում չէ որդեգրուած, հակառակ անոր որ, անշուշտ, կացութիւնը կը վերահսկուի», ըսաւ ան՝ աւելցնելով. «Կազմակերպութիւնը անհրաժեշտ տեղեկատուութիւնը կը ստանայ բազմաթիւ աղբիւրներէ, ներառեալ հայկական կողմի եւ ռուս խաղաղապահներու աղբիւրներէն»:
6 Յուլիսին, տեղի ունեցաւ Հայաստանի Ապահովութեան խորհուրդի քարտուղար Արմէն Գրիգորեանի՝ Զասի հետ հեռաձայնային զրոյցը, որուն ընթացքին Գրիգորեան իր մտահոգութիւնը յայտնեց Զասի յայտարարութեան կարգ մը ձեւակերպումներու եւ գնահատականներու նկատմամբ՝ պնդելով, որ ստեղծուած իրավիճակը կարելի չէ որակել «միջադէպ», որովհետեւ արդէն երկար ժամանակ է, որ Ատրպէյճանի զինուորները կը մերժեն հեռանալ Հայաստանի տարածքէն:
Գրիգորեան ընդգծեց, որ հայ-ատրպէյճանական սահմանին տիրող իրավիճակին մօտէն ծանօթանալու համար, պէտք է կազմակերպել ՀԱՊԿի քարտուղարութեան այցելութիւն մը: