Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (115) Յուլիս 2021

Այլազան

Արամ Ա. Պապէն խնդրեց, որ օժանդակէ հայ գերիներու շուտափոյթ վերադարձի ճիգերուն

ԱՐԱՄ Ա ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՇՈՒՏԱՓՈՅԹ ԱՊԱՔԻՆՈՒՄ ՄԱՂԹԵՆՑ ՊԱՊԻՆ

antsoutarts1a
ԱՆԹԻԼԻԱՍ․- Վատիկանի մէջ վերջերս տեղի ունեցած Լիբանանի քրիստոնեայ հոգեւոր պետերու ժողովին, Արամ Ա. վեհափառ հայրապետը Ֆրանսիս պապին հետ առանձին զրոյցի մը ընթացքին անդրադարձաւ Արցախի պատերազմի հետեւանքներուն եւ յատկապէս ցարդ Ատրպէյճանի մօտ գտնուող հայ գերիներու վերադարձի հարցին: Վեհափառը յիշեցուց միջազգային օրէնքի տրամադրութիւններուն դէմ է պատերազմի գերիներուն նկատմամբ Ատրպէյճանի ցուցաբերած հակաօրինական մօտեցումը: Հայրապետը իր ջերմ շնորհակալութիւնը յայտնեց պապին, որ անդրադարձած էր գերիներու հարցին եւ խնդրեց, որ յարմար առիթով դարձեալ անդրադառնայ մեր ժողովուրդը յուզող յիշեալ հարցին՝ օժանդակելով գերիներու շուտափոյթ վերադարձի ճիգերուն: Հայրապետը նոյն հարցին շուրջ նաեւ խօսեցաւ Վատիկանի պետական քարտուղար՝ քարտինալ Փարոլինի հետ:
Գերիներու վերադարձի հարցին գծով իր ունեցած վերոյիշեալ հանդիպումներուն մասին վեհափառը մանրամասնութիւններ փոխանցեց Վատիկանի մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպան Կարէն Նազարեանին:
Վատիկանէն վերադարձին, վեհափառը պապին նամակ մը յղեց՝ իր շնորհակալութիւնը յայտնելու անոր ջերմ հիւրընկալութեան, ինչպէս նաեւ քրիստոնեայ հոգեւոր պետերու հանդիպման մասնակցութեան եւ Լիբանանի ժողովուրդին նկատմամբ անոր ցուցաբերած յատուկ հոգածութեան համար։
Նոյն նամակին մէջ վեհափառը կարեւորութեամբ ընդգծելով Վատիկանի ժողովին աշխատանքը՝ ըսաւ․
ա) Անիկա գործնապէս արտայայտեց եկեղեցիներու սերտ գործակցութիւնը հասարակաց մտահոգութիւններուն գծով.
բ) Միջազգային համայնքին ուշադրութեան յանձնեց Լիբանանի տագնապին շուտափոյթ լուծում գտնելու անյետաձգելի հրամայականը.
գ) Վերահաստատեց Վատիկանի ցուցաբերած յատուկ զգայնութիւնը եւ զօրակցութիւնը Լիբանանի նկատմամբ եւ
դ) Կոչ ուղղեց Լիբանանի քաղաքական պատասխանատուներուն կարելի եղած փութով նոր կառավարութիւն կազմելու, որպէսզի կարելի ըլլայ Լիբանանի ժողովուրդին ընկերային-տնտեսական հետզհետէ աճող դժուարութիւններուն առաջքը առնել։
Այս առիթով, հայրապետը շուտափոյթ ապաքինում մաղթեց Ֆրանսիս պապին, որ շաբաթավերջին ենթարկուած էր վիրաբուժական գործողութեան։