Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (110) Փետրուար 2021

Այլազան

Գործելու սկսած է Ղարաբաղի մէջ ռուս-թրքական դիտարկման կեդրոնը

antsoutarts1a
ԵՐԵՒԱՆ, «Թերթ».- Աղտամի շրջանին մէջ, 30 Յունուարին գործելու սկսած է զինադադարի դրութեան վերահսկման ռուս-թրքական դիտարկման կեդրոնը: Այս մասին յայտնեց «ՌԻԱ Նովոստի»ն։
Աղբիւրը յայտնեց, որ դիտարկում պիտի կատարուի նաեւ անօդաչու թռչող սարքերու օգնութեամբ: Կեդրոնին մէջ ընդգրկուած են 60 ռուս եւ 60 թուրք զինուորական ծառայողներ: