Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (107) Նոյեմբեր 2020

Այլազան

Ցեղասպանագէտներու միջազգային ընկերակցութեան անդամները Ազրպէյճանի ու Թուրքիոյ գործողութիւններուն մէջ ցեղասպանութեան վտանգ կը տեսնեն

Անոնք ցեղասպանութիւնը բացառելու միակ միջոցը

կը նկատեն Արցախի Հանրապետութեան ճանաչումը

antsoutarts1a
Հայ եւ օտարազգի վեց տասնեակէ աւելի ծանօթ ցեղասպանագէտներ, Ցեղասպանագէտներու միջազգային ընկերակցութեան (International Association of Genocide Scholars) անդամները Արցախի դէմ Ազրպէյճանի ու Թուրքիոյ սանձազերծած պատերազմին մէջ ցեղասպանութեան վտանգ կը տեսնեն: «Արմէնփրէս»-ի համաձայն՝ այս մասին նշուած է անոնց հրապարակած յայտարարութեան մէջ, ուր ցեղասպանագէտները ցեղասպանութիւնը բացառելու միջոց համարած են Արցախի Հանրապետութեան ճանաչումը:
Անոնք միջազգային հանրութենէն պահանջած են ձեռնարկել ուղղակի եւ լուրջ ջանքերու՝ անմիջապէս դադրեցնելու համար ազրպէյճանական նախայարձակումը, ինչպէս նաեւ հակահայկական պետական քարոզչութիւնը եւ ատելութիւնը՝ Ազրպէյճանի եւ Թուրքիոյ մէջ: Ցեղասպանագէտները կոչ ըրած են բարձրաձայնելու՝ այլատեացութեան, նախայարձակման, պատերազմի դէմ եւ յանուն նոր ցեղասպանութեան կանխարգիլման:
Ցեղասպանագէտները նշած են, թէ պատերազմի ընթացքին երկու անգամ հրթիռակոծուած է Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցին, ինչ որ Ազրպէյճանի ղեկավարութեան մշակութային ցեղասպանութեան քաղաքականութեան հետեւանքն է, երկիր մը, որ վերջին 30 տարիներուն պարբերաբար ոչնչացուցած է հայկական մշակոյթի կոթողները, ինչպէս՝ Ջուղայի հայկական խաչքարերը: