Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (104) Յուլիս 2020

Այլազան

«Սպիտակ Տունը Հայոց Ցեղասպանութեան հարցին մէջ ժխտողական քաղաքականութենէն տասնամեակներ ետք արտաբերեց Ցեղասպանութիւն եզրը» կը գրէ «Ուաշինկթըն Փոսթ»

antsoutarts1a
Ամերիկեան հեղինակաւոր «Ուաշինկթըն Փոսթ» օրաթերթը անդրադարձած է Սպիտակ տան մամլոյ քարտուղար Քէյլի Մքենընիի` 6 Յուլիսին տուած մամլոյ ասուլիսի ընթացքին Հայոց ցեղասպանութիւնը եզրը հրապարակաւ օգտագործելուն: Մքենընի յայտնած էր, որ Միացեալ Նահանգներու մէջ վանտալիզմի զոհ դարձած է Հայոց ցեղասպանութեան յուշարձանը:
Օրաթերթը կը նկատէ, որ մամլոյ քարտուղարի շուրթերէն հնչած եզրը կարեւոր է այն առումով, որ Միացեալ Նահանգներու կառավարութիւնը տասնամեակներ շարունակ կը մերժէր ճանչնալ 20-րդ դարու սկիզբը տեղի ունեցած դէպքերը:
«Թրամփի սերտ դաշնակից Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանը, ըստ երեւոյթին, ուրախ պիտի չըլլայ այդ առնչութեամբ», կը գրէ յօդուածագիր Աարոն Պլէյք` ընդգծելով, որ Հայոց ցեղասպանութեան հարցին մէջ Միացեալ Նահանգներու կողմէ տասնամեակներ շարունակ վարուող ժխտողական քաղաքականութեան լոյսին տակ Սպիտակ տունը, թէեւ ոչ կանխամտածուած, սակայն արտաբերեց ցեղասպանութիւն եզրը:
Հեղինակը կը նկատէ, որ ամբողջ երկրի տարածքին յուշարձանները պղծող ցուցարարներու գործողութիւնները դատապարտելու ընթացքին Սպիտակ տան մամլոյ քարտուղարը Հայոց ցեղասպանութեան յուշարձանը կոչած է իր «ճշգրիտ անունով»:
«Կը թուի, թէ ըմբռնման եւ պատմական գիտելիքներու պակաս կայ, երբ Հայոց ցեղասպանութեան յուշարձանը, որ վառ կը պահէ մարդկութեան դէմ բոլոր յանցագործութիւններու, ներառեալ` ստրկութեան զոհերու յիշատակը, վանտալիզմի կ՛ենթարկուի», կ՛ըսէ Մքենընի` անդրադառնալով Քափիթոլի մօտ գտնուող եւ շաբաթներ առաջ Միացեալ Նահանգներու մէջ Ճորճ Ֆլոյտի աղմկայարոյց սպանութենէն ետք ցեղային խտրականութեան դէմ սկսած զանգուածային ցոյցերու ընթացքին վանտալիզմի ենթարկուած Հայոց ցեղասպանութեան յուշարձանին:
Յօդուածին մէջ նաեւ կը նշուի, որ Սպիտակ տան մամլոյ քարտուղարի խօսքերը «անախորժ իրավիճակ ստեղծեցին ներկայ վարչակազմին համար, որ, ինչպէս իր նախորդները, ակնյայտօրէն կը խուսափի ցեղասպանութիւն եզրի կիրարկումէն»:
Հեղինակը կը յիշեցնէ, որ Միացեալ Նահանգներ երկար տարիներէ ի վեր կը մերժեն ճանչնալ Հայոց ցեղասպանութիւնը` Միջին Արեւելքի մէջ Թուրքիոյ հետ իրենց ռազմավարական դաշինքին պատճառով:
Մէջբերելով հանրապետական ծերակուտական Լինտսի Կրեհեմի խօսքերը, թէ «Ցեղասպանութեան ճանաչումը քաղաքական առումով իսկապէս վտանգաւոր է»` յօդուածագիրը կը նշէ. «Սպիտակ տունը, վստահաբար, պիտի պնդէ, որ Մքենընի պարզապէս յուշարձանը կոչած է իր անունով», սակայն այս դէպքը, միեւնոյնն է, իրադարձային էր, որովհետեւ երկար տարիներ Սպիտակ տան պաշտօնական շուրթերէն այդ եզրի կիրարկումը արգիլուած եղած է: