Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (102) Մայիս 2020

Այլազան

ԱՄՆ նախագահ Տանըլտ Թրամփի յայտարարութիւնը

Ապրիլ 24-ի կապակցութեամբ

antsoutarts1a
Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ, ըստ աւանդութեան՝ հանդէս եկաւ ապրիլքսանչորսեան ուղերձով:
«Այսօր մենք կը միանանք համաշխարհային համայնքին` ոգեկոչելու համար 20-րդ դարու վատթարագոյն զանգուածային վայրագութիւններէն մէկուն՝ Մեծ Եղեռնի զոհերուն յիշատակը։
Օսմանեան կայսրութեան գոյութեան վերջին տարիներուն՝ 1915 թուականէն սկսած՝ մէկուկէս միլիոն Հայեր տեղահանուեցան, կոտորուեցան կամ քալեցին դէպի մահ։
Այս յիշատակի օրը մենք յարգանքի տուրք կը մատուցենք բոլոր անոնց, որոնք տառապեցան կամ մահացան, եւ միաժամանակ մենք կը վերահաստատենք աւելի մարդկային եւ խաղաղ աշխարհ մը կայացնելու մեր պարտաւորութիւնը։
Ամէն տարի Ապրիլ 24-ին մենք կը մտաբերենք ամերիկացի եւ հայ ժողովուրդներու հզօր եւ յարատեւ կապերը։ Մենք կը հպարտանանք Հայերու եւ Սուրիացիներու օգնութեան ամերիկեան յանձնախումբին հիմնադիրներով, 1915-ի այդ նախաձեռնութեամբ, որ մարդասիրական վճռական օգնութիւն ապահովեց հայ գաղթականներուն, եւ մեր երախտագիտութիւնը կը յայտնենք հազարաւոր Ամերիկացիներուն, որոնք օգնեցին այն Հայերուն, որոնք վտարուեր էին իրենց տուներէն։
Այսօր մենք այդ ողբերգութենէն վերապրած հայ ժողովուրդի հզօրութեան եւ տոկունութեան ականատեսն ենք։ Մենք բախտաւոր ենք, քանի որ այդքան Հայեր իրենց հարուստ մշակոյթը բերին մեր ափերը եւ իրենց ներդրումը ունեցան մեր երկրին մէջ։
Անոնցմէ են մեծ պատիւներու արժանացած զինուորականներ, անուանի արուեստագէտներ, գործարարներ, ճարտարապետեր։
Մենք կ՚ողջունենք ցաւալի անցեալին հետ առերեսելու եւ զայն ստանձնելու Հայոց եւ Թուրքերու ջանքերը։
Այսօր մենք կը հաւատանք, որ մեր պարտաւորութիւնն է յիշել անոնք, որոնք տառապեցան եւ նահատակուեցան՝ վերահաստատելով ազգային եւ կրօնական խոցելի փոքրամասնութիւնները ամբողջ աշխարհի մէջ պաշտպանելու մեր նուիրումը», ըսուած է Թրամփի ուղերձին մէջ, որու բնագիրը հրապարակուած է Սպիտակ տան պաշտօնական կայքէջին վրայ: