Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (102) Մայիս 2020

Այլազան

ԻՍՐԱՅԷԼ

Իսրայէլի մէջ կառուցուած է Հայոց ցեղասպանութեան նահատակներուն նուիրուած առաջին յուշարձանը

antsoutarts1a
Իսրայէլի պատմութեան մէջ առաջին անգամ ըլլալով՝ Փեթախ Թիքվա քաղաքի քաղաքային իշխանութիւններուն արտօնութեամբ կառուցուած է Հայոց ցեղասպանութեան սրբադասուած անմեղ զոհերուն նուիրուած առաջին յուշարձանը։ Ապրիլ 24-ին անոր առջեւ ծաղկեպսակներ զետեղած են յուշարձանի կառուցման յանձնախումբի անդամները:
Իսրայէլի մէջ Հայոց ցեղասպանութեան նուիրուած կան խաչքարեր, բայց անոնք զետեղուած են Երուսաղէմի հայկական թաղամասի կամ հայկական եկեղեցիներու բակերուն մէջ, իսկ հրէական հողին վրայ երկրի իշխանութիւններու արտօնութեամբ այս մէկը առաջին ու բացառիկ նախագիծն էր, որ սկսած էր նախկին քաղաքապետ Իցխակ Բրավերմանի ժամանակ եւ նոր քաղաքապետ Ռամի Կրինպերկի աջակցութեամբ շուտով իր աւարտին կը հասնի (տակաւին կարիքը կայ մանր լրացումներու)։
Քանի որ երկիրը դեռ մասնակի ինքնամեկուսացման մէջ է, քաղաքային իշխանութիւնները յուշարձանի կառուցման յանձնախումբին հետ միասին որոշած են բացման պաշտօնական արարողութիւնը յետաձգել: