Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (100) Մարտ 2020

Այլազան

ՊԱՔՈՒ

Էրտողան. "Ղարաբաղը նաեւ Թուրքիոյ խնդիրն է"

antsoutarts1a
«Ազատութիւն».- Փետրուար 25-ին Ազրպէյճան ժամանած Թուրքիոյ նախագահ Էրտողան մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին յայտարարեց հետեւեալը. "Ղարաբաղը նոյն աստիճանով նաեւ մեր խնդիրն է, որքան Ազրպէյճանինը։ Մենք շատ կը փափաքինք Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծել Ազրպէյճանի ինքնիշխանութեան եւ հողային ամբողջականութեան հիման վրայ"։
Մամլոյ ասուլիսէն առաջ, երկու երկիրներուն միջեւ ռազմավարական համագործակցութեան բարձր մակարդակի խորհուրդի նիստին բացման ընթացքին՝ Էրտողան անդրադարձաւ Արցախի հարցին՝ ըսելով, որ կը փափաքի Թուրքիոյ ստորագրութիւնը դնել Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի այն յայտարարութեան տակ, թէ «Լեռնային Ղարաբաղը Ազրպէյճան է»:
Նշեալ ժողովին նպատակն է սերտացնել տարբեր բնագաւառներու մէջ երկու երկիրներուն միջեւ յարաբերութիւնները՝ շեշտը դնելով տնտեսական համագործակցութեան խորացման վրայ, որպէսզի կարելի ըլլայ երկկողմանի առեւտուրը հասցնել 15 միլիառ տոլարի, ներկայի 2 միլիառ տոլարին փոխարէն: