Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (100) Մարտ 2020

Այլազան

Ոսկեպարի մէջ ազրպէյճանական կրակոցներէն տուներ կը վնասուին

antsoutarts1a
Մարտ 9-ի առաւօտեան, հակառակորդը շարունակած է կրակել հայ-ազրպէյճանական պետական սահմանի Տաւուշի ուղղութեամբ: Ոսկեպարի գիւղապետ Սերոբ Մախսուդեան «Ռատիոլուր»-ին տեղեկացուցած է, որ կրակոցներու շարք մը արձակուած է, բայց գիւղը ուղղակի նշանառութեան տակ չէ եղած:
Ըստ գիւղապետին` կրակոցները աւելի շատ ստուգողական բնոյթ ունեցած են:
Իսկ Մարտ 8–ին, ժամը մօտաւորապէս 15:00-ին, ազրպէյճանական կողմը ռմբակոծած էր Ոսկեպարը: Գիւղապետին խօսքով` ազրպէյճանական զինեալ ուժը մօտաւորապէս կէս ժամ ռմբակոծած է գիւղը` հրաձգային զէնքերէ արձակելով 2 կրակոցի շարք, որուն հետեւանքով քանի մը տուն տարբեր աստիճանի վնաս կրած է. վնասուած է նաեւ բակի մը մէջ գտնուած ինքնաշարժ մը: