Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (100) Մարտ 2020

Այլազան

Նախագահ Սարգսեան Կանանց Տօնին Առիթով ընդունեց վաստակաշատ հայուհիներ

antsoutarts1a
ԵՐԵՒԱՆ, «Արմէնփրէս».- Հայաստանի նախագահ Արմէն Սարգսեան Կանանց տօնին առիթով, նախագահական նստավայրին մէջ ընդունեց ժողովրդագէտ, բանահաւաք, ցեղասպանագէտ, Հայաստանի ԳԱԱ հնագիտութեան եւ ազգագրութեան հիմնարկի գիտաշխատող, բանասիրական գիտութիւններու դոկտոր, փրոֆեսէօր, Հայաստանի գիտութեան վաստակաւոր գործիչ Վերժինէ Սվազլեանը, պատմաբան, թարգմանիչ, պատմական գիտութիւններու թեկնածու, Համաշխարհային Բ. պատերազմին մասնակցած, Մատենադարանի աւագ գիտաշխատող Մարգարիտա Դարբինեանը, յօրինող, մանկավարժ, Հայաստանի ժողովրդական արուեստագիտուհի Գեղունի Չթչեանը, Համաշխարհային Բ. պատերազմի վեթերան Ռոզալիա Աբգարեանը:
Նախագահը շնորհաւորեց վաստակաշատ հայուհիները՝ մաղթելով առողջութիւն եւ ամենայն բարիք: Բարձր գնահատելով անոնց վաստակը պետութեան կայացման, մշակոյթի զարգացման եւ հանրահռչակման գործին մէջ, նախագահը ըսաւ, որ անոնցմէ իւրաքանչիւրը կենդանի պատմութիւն, հայրենիքին ու ժողովուրդին արժանավայել ծառայելու եւ նուիրուելու կենդանի օրինակ է՝ շեշտելով, որ իրենց գործունէութեամբ ստեղծած են պատմութեան հայկական այն էջերը, որոնք մեծ արժէք ու յիշողութիւն են։
Հանրապետութեան նախագահին հիւրերը նախագահ Սարգսեանի հետ ջերմ եւ անմիջական զրոյցին ընթացքին ներկայացուցին իրենց գործունէութիւնը:
Յատկանշական էր, որ վաստակաշատ հայուհիները զարդարողը նաեւ անոնց պատկառելի տարիքն է՝ 85-100: «Գեղեցկութիւնը տարիքի հետ կապ չունի, այն գրաւիչ լինելու յատկութիւն է: Դուք չորսդ էլ ոչ միայն գրաւիչ էք, այլ նաեւ՝ անհատականութիւն: Ես ուզում եմ բոլորիդ նախ եւ առաջ մաղթել առողջութիւն, ժպիտ, որպէսզի ձեր ներքին դրական էներգիան (ներուժը-Խմբ.), եռանդը փոխանցէք յաջորդ սերնդին: Լաւագոյն մաղթանքներս ձեզ», ըսաւ նախագահը։
Նախագահը ընդունեց նաեւ նախագահական աշխատակազմի կիները եւ աղջիկները՝ նշելով, թէ Կանանց տօնը նոր կեանքի հետ կապուած է: «Դուք էք նոր կեանքի աղբիւրը, քանի որ դուք կեանք էք ստեղծագործում։ Դուք մեր ոգեշնչման աղբիւրն էք: Իմ ոգեշնչման աղբիւրը եղել է իմ մայրը՝ իր գեղեցկութեամբ, վերաբերմունքով, քնքշութեամբ, ամրութեամբ, այսօր՝ իմ կեանքի ընկեր կինս, իմ աղջիկ թոռնիկը: Մաղթում եմ, որ միշտ լինէք գեղեցիկ: Դուք շատ բան էք կրում ձեր մէջ՝ մեր ազգութիւնը, մեր լեզուն, մեր կրօնը, մեր արժէքները», ըսաւ նախագահը։