Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (100) Մարտ 2020

Այլազան

ՀԱՅԱՍՏԱՆ – ՔՈՒԷՅԹ

Քուէյթի էմիրին դուստրը կը պատմէ Հայոց ցեղասպանութենէն վերապրած իր հայ մեծ մօր մասին

antsoutarts1a
ՀՀ վարչապետին տիկինը, «Իմ քայլը» եւ «City of smile/Ժպիտների քաղաք» բարեսիրական հիմնադրամներու հոգաբարձուներու խորհուրդի նախագահուհի Աննա Յակոբեան Մարտ 2-ին կառավարական առանձնատան մէջ հիւրընկալած է Քուէյթի 14-րդ էմիրի դուստր Շէյխա Հեսսա Սաատ Ապտուլլահ Սապահը:
Ինչպէս կը տեղեկացնեն Աննա Յակոբեանի գրասենեակէն, ջերմ մթնոլորտի մէջ Շէյխա Հեսսա Սաատ պատմած է իր ծաւալած գործունէութեան, մասնաւորապէս, Արաբական երկիրներու լիկայի հովանիին տակ գործող արաբ կին գործարարներու խորհուրդին (Arab Council of Businesswomen) մասին: Աննա Յակոբեան իր կարգին բացատրութիւններ տուած է իր ղեկավարած բարեսիրական հիմնադրամներու գործունէութեան, ինչպէս նաեւ «Կանայք յանուն խաղաղութեան» արշաւին մասին: Ներկայացնելով արշաւին նպատակը` Յակոբեան շեշտած է, որ խաղաղութիւնը բացարձակ արժէք է, եւ եկած է այն պահը, որ կիները պէտք է համախմբուին` յանուն խաղաղութեան:
Զրոյցի ընթացքին Շէյխա Սաատ պատմած է Հայաստան իր այցելութիւններուն մասին` շեշտելով, որ իւրաքանչիւր անգամ առանձնայատուկ ջերմութեամբ կ՚այցելէ: Վերջինս պատմած է ազգութեամբ հայ մեծ մօր` Եղիսաբէթի մասին, նշելով՝ որ Հայոց ցեղասպանութեան ժամանակ Զէյթունի մէջ ապրող իր մեծ մայրը բռնած է գաղթի ճամբան եւ հասած է Տէր Զօրի անապատ, ուր հանդիպած է ապագայ ամուսնոյն` Շէյխա Հեսսայի մեծ հօր: Քուէյթի էմիրին դուստրը պատմած է, որ հայուհի մեծ մայրը իր կեանքին մէջ շատ մեծ դեր խաղացած եւ անընդհատ մղած է զինք կրթուելու եւ պայքարելու՝ նպատակներուն հասնելու համար:
Շէյխա Սաատ յաջող գործարարուհի է: Ան առաջին կինն է, որ Քուէյթի մէջ հիմնած է սեփական գործ` այդ կերպով ոգեշնչելով բազմաթիւ արաբ կիներ, որոնց իրաւունքներու ջերմ պաշտպանն է: