Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (96) Նոյեմբեր 2019

Անցուդարձ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Համաշխարհային նորարարութեան 2-րդ համաժողովը՝ Երեւանի մէջ

Երեւանի մէջ Հոկտեմբեր 16-էն 18 տեղի ունեցած է «Համաշխարհային նորարորութիւններու համաժողով-2019. փոխակերպելով բանականութիւնը» Global Innovation Forum (GIF) եռօրեայ 2-րդ համաժողովը, որուն հեղինակ-կազմակերպիչը Հայաստանի գիտութեան եւ արհեստագիտութիւններու հիմնադրամն էր (FAST):
Global Innovation Forum-ը ուսումնասիրած է արհեստական բանականութեան ազդեցութիւնը գիտութեան եւ հասարակութեան վրայ` գիտական, արհեստագիտական եւ արդիւնաբերական տեսանկիւնէ:
GIF19-ը բացառիկ հարթակ է, որուն նպատակն է համախմբել գիտական աշխարհի առաջատար մասնագէտներն ու գործարարները Հայաստանի մէջ և Հայաստանի սահմաններէն դուրս` իւրատեսակ կամուրջ կառուցելով գիտութեան եւ արդիւնաբերութեան, կառավարութեան, միջազգային կազմակերպութիւններու և ֆինանսական հաստատութեանց միջեւ:
GIF19-ը մեկնարկեց FAST հիմնադրամի հիմնադիր տնօրէն Արմէն Օրուջեանը։ Ըստ Օրուջեանի. «Տեխնոլոգիական դարաշրջանում մենք բոլորովին այլ ակնոցներով ենք նայում մեզ. ոչ թէ մենք այն ենք, ինչ որ ենք, այլ թէ ինչ ենք ցանկանում լինել: Առաջիկայ մի քանի օրերի ընթացքում մենք կը քննարկենք այն համակարգը, որը մարդկութիւնը ստեղծել է հազարամեակների փոխգործակցութեան միջոցով: Եւ, ինչպէ՞ս է այժմ այդ ֆիզիքական և սոցիալական կառուցուածքը փոխւում, երբ դուք կիրառում էք արհեստական բանականութիւն: Ինչպէ՞ս բարելաւել մեր մարմինները գենոմիկայի, գենետիկայի և ընդհանրապէս կենսատեխնոլոգիայի նոր բացայայտումներով»։
Համաժողովը այս տարի կը հիւրընկալէր գիտնականներ եւ առաջատար մասնագէտներ հեղինակաւոր մեծ ընկերութիւններէ` Google, Facebook, Microsoft, Flagship Pioneering, ինչպէս նաեւ Ալապամայի, Թել Ավիվի, Հարվըրտի, Սթենֆորտի, Պերքլիի համալսարաններէն, Մասաչուսէցի գիտարուեստական համալսարանէն:
"21-րդ դարուն Հայերը պիտի ըլլան համարկումի հիմնական տարրերէն մէկը", յայտարարած է Հայաստանի գիտութեան եւ արհեստագիտութիւններու հիմնադրամի (FAST) համահիմնադիր Ռուբէն Վարդանեան:
Ըստ անոր` ապագային Հայերը օգուտ պիտի քաղեն ստեղծագործ մտքերէ եւ հայկական ցանցէն. "ան ամենահզօր դրամագլուխներէն մէկն է, զոր կրնանք ապագային օգտագործել", աւելցուցած է Վարդանեան: Ան նաեւ նշած է, որ "կեանքի իմաստի մասին հարցերու պատասխանները գտնելու համար 21-րդ դարուն անհրաժեշտ է ապրիլ այնպիսի բնահամակարգի (écosystème) մէջ, ուր մարդը կը զարգանայ մասնագիտական եւ անձնական մակարդակի վրայ: Մենք ճիշդ այդպիսի բնահամակարգ է որ կը կառուցենք Հայաստանի մէջ":
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան ալ ներկայացուցած է կառավարութեան մշակած նոր ծրագիրը. "Մշակեցինք շատ յաւակնոտ ծրագիր մը, որ իր գագաթնակէտին պիտի հասնի 2020 Հոկտեմբեր 10-ին: Այդ օրը մենք կը ծրագրենք Հայաստանի մէջ տնկել 10 միլիոն ծառ: 10-րդ ամսուն 10-րդ օրը, որ կը խորհրդանշէ 10 միլիոն Հայերու միասնութեան խորհրդանիշը՝ հայութեան ու Հայաստանի շուրջ"։
Յիշեցնենք, որ GIF19-ի շրջագիծէն ներս, Հայաստան ժամաներ էին աշխարհի 20 երկիրներու աւելի քան 90 գիտնականներ, նորարարութեան և գործարարական ոլորտի ներկայացուցիչներ, ովքեր այդ օրերուն ընթացքին գիտական, տեխնոլոգիական և գործարար ճարտարարուեստի դիտանկիւններէն քննարկեցին տեխնոլոգիաների ոլորտում արձանագրուող աննախադէպ նուաճումները, արհեստական բանականութեան դրսեւորումները, անոնց ուղղակի և անուղղակի ազդեցութիւնը մարդու, հասարակութեան, գործարարութեան և պետութեան կենսագործունէութեան տարբեր ոլորտներու վերափոխման և զարգացման վրայ:
Յատուկ թղթակցութիւն` Աննա Բարսեղեանէն
(ամփոփուած)