Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (96) Նոյեմբեր 2019

Անցուդարձ

ԱՄՆ Ներկայացուցիչներու Տունը ջախջախիչ մեծամասնութեամբ ընդունեց Հայոց Ցեղասպանութեան Բանաձեւը

ԱՄՆ  Ներկայացուցիչներու տան լիագումար նիստը՝  Երեքշաբթի, 29 Հոկտեմբերին,  ընդունեց քոնկրեսականներ Էտըմ Շիֆի եւ Կաս Պիլիրաքիսի համահեղինակած` Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչցող թիւ 296 բանաձեւը:
Բանաձեւին ի նպաստ քուէարկեցին 405, իսկ դէմ` 11 քոնկրեսականներ: Ձեռնապահ մնացին երեք քոնկրեսականներ, բացակայ էին 13 ուրիշներ:
Յայտնենք թէ Ներկայացուցիչներու տան Օրէնքներու յանձնախումբը երկուշաբթի օր հաստատեց Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումը պահանջող թիւ 296 բանաձեւը քուէարկութեան դնելու որոշումը` նշելով, որ անոր քննարկումը եւ քուէարկութիւնը տեղի պիտի ունենայ 29 Հոկտեմբերի յետմիջօրէին:
Օրէնքներու յանձնախումբի ատենապետ Ճիմ ՄըքԿավըրն նիստը բացաւ տպաւորիչ ելոյթով մը` շեշտելով, որ թիւ 296 բանաձեւին վաւերացումը առիթ մըն է Ներկայացուցիչներու տան, որ յստակօրէն արտայայտուի Հայոց ցեղասպանութեան մասին` յստակօրէն ընդունելով, որ տեղի ունեցածը ցեղասպանութիւն է:
Բանաձեւին ի նպաստ վկայութիւններ տուին քոնկրեսականներ Աննա Էշու, Էլիըթ Էնկըլ եւ Քրիս Սմիթ, որոնց, նաեւ ՄըքԿավըրնին յատուկ շնորհակալութիւն յայտնեց Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի գործադիր վարիչ Արամ Համբարեան:
Յանձնախումբը աւելի ուշ վաւերացուց բանաձեւը քուէարկութեան դնելու որոշումը նաեւ շեշտելով, որ զայն որեւէ ձեւով փոխելու առիթ պիտի տրուի:
Երեքշաբթի օր, Ներկայացուցիչներու տան լիագումար նիստը վաւերացուց բանաձեւը քուէարկութեան դնելու յանձնախումբին որոշումը (223-191 քուէներով):
Բանաձեւը Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման եւ այդ ոճիրի զոհերուն պատշաճ ոգեկոչում ապահովելու կողքին, կը շեշտէ Հայոց ցեղասպանութեան ուրացման կտրուկ մերժումին եւ անոր դասաւանդման կարեւորութիւնը` իբրեւ նման ոճիրներու կանխարգիլման կարեւոր միջոց:
Պաշտօնական Երեւանը ողջունեց Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչցող թիւ 296 բանաձեւի ընդունումը Միացեալ Նահանգներու Քոնկրեսի Ներկայացուցիչներու պալատին կողմէ:
«Կ՛ողջունեմ Միացեալ Նահանգներու Քոնկրեսին պատմական քուէարկութիւնը, որով կը ճանչցուի Հայոց ցեղասպանութիւնը, թիւ 296 բանաձեւը հաստատուն քայլ է յանուն ճշմարտութեան եւ պատմական արդարութեան, որ նաեւ սփոփանք է Հայոց ցեղասպանութենէն վերապրած միլիոնաւոր ժառանգներուն համար», «Թուիթըր»-ի իր էջին վրայ գրած է վարչապետ Փաշինեան: