Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (95) Հոկտեմբեր 2019

Անցուդարձ

ԹՈՒՐՔԻԱ

Որոշուած է չառարկել եւ Դեկտեմբեր 11-ին կատարել Պոլսոյ պատրիարքի ընտրութիւնը

Թրքական պետութեան՝ Պոլսոյ Հայոց պատրիարքի ընտրութեան խնդրայարոյց կանոնադրութիւնը Հայոց պատրիարքարան ղրկելէն ի վեր՝ ծայր աստիճան բարդ ու շփոթ կացութիւն մը ստեղծուած էր։ Քանի մը օր տեւած վէճերէ եւ իրերայաջորդ խորհրդակցութիւններէ ետք՝ Պոլսոյ պատրիարքական ընտրութեան Նախաձեռնարկ մարմինը յայտարարած էր, թէ այդ կանոնադրութիւնը այդ ձեւով ընդունելու կամ մերժելու ծանր պատասխանատւութիւնը ստանձնելու պատրաստ չէ, ուստի պիտի դիմէ համայնքային պատասխանատուներուն, միասնաբար ճշդելու համար առնուելիք քայլը։ Պոլսոյ «Մարմարա» օրաթերթը կը գրէ, թէ Հոկտեմբեր 3-ի երեկոյեան, Պոլսոյ պատրիարքական ընտրութեան Նախաձեռնարկ մարմինին հրաւէրով տեղի ունեցած հայ համայնքային հաստատութիւններու պատասխանատուներու, Կրօնական ժողովի եւ Նախաձեռնարկ մարմինի անդամներուն միջեւ բաց քննարկում մը։ Ներկայ եղած են նաեւ տեղապահ Մաշալեան եւ Կրօնական ժողովի ատենապետ Աթէշեան սրբազանները։ Ժողովը համակարգող Նախաձեռնարկ մարմինի ատենապետ Խոսրով Քէօլէդաւիթօղլու մէկ առ մէկ խօսքը տուած է բոլորին։ Կարծիքները լսելէ առաջ, կարդացուած է Կրօնական ժողովին զեկոյցը, որմէ յայտնի դարձած է, որ հոգեւորական դասը կողմնակից է, որ ընտրութեան գործընթացը շարունակուի Կանոնադրութեան լոյսին տակ եւ թեկնածուներ առաջադրուին Պոլսոյ աթոռի միաբան եպիսկոպոսներ՝ Գարեգին արք. Պեքճեան, Արամ արք. Աթէշեան ու Սահակ եպիսկ. Մաշալեան։ Ապա հրապարակուած է թաղային խորհուրդներու, խնամակալութիւններու կամ հոգաբարձութիւններու անդամներուն կատարած քուէարկութեան արդիւնքը՝
Անգարայի յղած կանոնադրութեան դէմ կամ թեր ըլլալու հարցին վերաբերեալ։ Արդիւնքէն պարզուած է, որ 12-ի դէմ 18 հաստատութիւններ կողմնակից են, որ ընտրութեան գործընթացը շարունակուի ներկայ պայմաններուն մէջ, առանց առարկելու կանոնադրութեան այն կէտին, որ թեկնածուներու առաջադրումը կը սահմանափակէ միայն Պոլսոյ պատրիարքական աթոռի միաբաններով։ Նախաձեռնարկ մարմինը այս արդիւնքին հիման վրայ գումարած է իր նիստը եւ քուէարկութեան դրած հարցը։ Այստեղ, քուէները հաւասար եղած են՝ 8-ի դէմ՝ 8։ Բայց նկատի ունենալով համայնքային վարիչներու հանդիպումէն քաղուած արդիւնքը, նաեւ Կրօնական ժողովին կողմէ կատարուած յայտարարութիւնը, Մարմինը որոշած է առանց առարկութեան շարունակել գործընթացը։ Այս կը նշանակէ, թէ Պոլսոյ պատրիարքական ընտրութիւնը տեղի պիտի ունենայ Դեկտեմբեր 11-ին։ Արդարեւ, յիշեցնենք, որ պետութիւնը ի՛նք ճշդած էր Պոլսոյ Հայոց պատրիարքի ընտրութեան ոչ միայն կանոնադրութիւնը, այլ նաեւ՝ թուականը։