Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (94) Սեպտեմբեր 2019

Անցուդարձ

ԵԱՏՄ – ՀԱՅԱՍՏԱՆ – ԻՐԱՆ

Հասան Ռոհանի պիտի մասնակցի ԵԱՏՄ-ի երեւանեան վեհաժողովին

Իրանի Ուժանիւթի նախարար Ռեզա Արտաքանեան Եւրասիական տնտեսական յանձնաժողովի աշխատակազմի նախագահ Տիգրան Սարգսեանի հետ հանդիպումին յայտարարած է, որ ԵԱՏՄ-ին Իրանի անդամակցութիւնը պիտի յանգեցնէ ոչ-նաւթային արտածման զգալի աճի: Իրանական ԻՌՆԱ գործակալութեան հաղորդագրութեան համաձայն՝ Սարգսեան այդ հանդիպումին գոհունակութիւն յայտնած է, որ Եւրասիական տնտեսական միութեան (ԵԱՏՄ) Իրանի անդամակցութեան հետ կապուած իրաւական ձեւակերպութիւնները իրենց աւարտին հասած են, նշելով՝ որ ատիկա պիտի առաջնորդէ Իրանի եւ ԵԱՏՄ-ի առեւտրական փոխանակումներու ծաւալի զարգացման:
Սարգսեան նաեւ հրաւիրած է Իրանի գործարարները ՝ մասնակցելու «Եւրասիական շաբաթ - 2019» միջազգային ցուցահանդէսային համաժողովին, որ տեղի պիտի ունենայ Սեպտեմբեր 25-էն 27 Քիրկիզստանի մայրաքաղաք Պիշքեքի մէջ, իսկ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ալ անգամ մը եւս հրաւիրած է մասնակցելու ԵԱՏՄ-ի առաջնորդներու վեհաժողովին, որ տեղի պիտի ունենայ Երեւանի մէջ:
Յիշեցնենք, որ Ռոհանի վարչապետ Փաշինեանէն արդէն ստացած էր Հոկտեմբեր 1-ին Երեւան այցելելու հրաւէր: Արտաքանեան ալ իր կարգին Տիգրան Սարգսեանը հրաւիրած էր Թեհրան:
Երկուստեք՝ թէ՛ հայաստանեան, թէ՛ ալ իրանեան լրասփիւռները կը հաղորդեն, թէ հաստատուած է Ռոհանիի մասնակցութիւնը նշեալ վեհաժողովին։