Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (94) Սեպտեմբեր 2019

Անցուդարձ

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը դարձեալ դիմած է թրքական դատարան` պահանջելով Սիսի կաթողիկոսարանի վերադարձը

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը 2019 Յուլիս 30-ին դարձեալ դիմած է թրքական դատարան` օրինական դիմում ներկայացնելով Սիսի նախադատ ատեանին` պահանջելով Սիսի պատմական կաթողիկոսարանի վերադարձը:
Արդարեւ, Արամ Ա. կաթողիկոսի հովանաւորութեամբ կաթողիկոսարանին հետ աշխատող միջազգային եւ թուրք իրաւաբաններու զոյգ յանձնախումբերու ունեցած աշխատանքային եւ խորհրդակցական հանդիպումներուն լոյսին տակ, որոշուած է Սիսի կաթողիկոսարանի վերադարձի պահանջը ներկայացնել Թուրքիոյ Սիս (Քոզան) քաղաքի նախադատ ատեանին:
Շուրջ հազար էջերէ բաղկացած թղթածրարը պատրաստուած է իրաւական զոյգ յանձնախումբերուն միացեալ աշխատանքով` հիմնուելով թրքական օրէնքի տրամադրութիւններուն, միջազգային օրէնքի սկզբունքներուն, ինչպէս նաեւ Մարդկային իրաւանց եւրոպական ատեանին պաշտպանած իրաւունքներուն վրայ, բաց ու ապահով պահելով Եւրոպական ատեան վերադառնալու ուղին:
Յիշեցնենք, որ սոյն դատական դիմումը կ՚իյնայ 2015 Ապրիլին կաթողիկոսարանին սկսած դատական հոլովոյթի ծիրին մէջ` իբրեւ շարունակութիւն անոր: